Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Prus Marcin prusmarcin

View GitHub Profile
View strukturyzator wody model mag 2.md

strukturyzator wody model MAG 2

Jesteśmy producentem strukturyzatora wody model MAG 2 oraz MAG 3. Nasz strukturyzator wody jest silnym magnetyzerem wody. Wydajność robocza to produkcja 3 litrów wody na minutę. Dokładna wydajnosć produkcji wody zależy od ciśnienia sieci wodociągowej. Nasz produkt jest wyłącznie na zamówienie.

Informacje o naszym produkcie :

Model Mag 2 i model Mag 3 składa się z dwóch części: