Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
/nix/store/v9s5fglx6y6wabdbixm4y9ck9a6zn7pv-diffoscope-144
├── bin
│   └── diffoscope
├── lib
│   └── python3.7
│   └── site-packages
│   ├── diffoscope
│   │   ├── changes.py
│   │   ├── comparators
│   │   │   ├── android.py
│   │   │   ├── apk.py
│   │   │   ├── ar.py
│   │   │   ├── berkeley_db.py
│   │   │   ├── binary.py
│   │   │   ├── binwalk.py
│   │   │   ├── bzip2.py
│   │   │   ├── cbfs.py
│   │   │   ├── cpio.py
│   │   │   ├── debian_fallback.py
│   │   │   ├── debian.py
│   │   │   ├── deb.py
│   │   │   ├── device.py
│   │   │   ├── dex.py
│   │   │   ├── directory.py
│   │   │   ├── docx.py
│   │   │   ├── dtb.py
│   │   │   ├── elf.py
│   │   │   ├── ffprobe.py
│   │   │   ├── fontconfig.py
│   │   │   ├── fonts.py
│   │   │   ├── fsimage.py
│   │   │   ├── gettext.py
│   │   │   ├── gif.py
│   │   │   ├── git.py
│   │   │   ├── gnumeric.py
│   │   │   ├── gzip.py
│   │   │   ├── haskell.py
│   │   │   ├── hdf.py
│   │   │   ├── icc.py
│   │   │   ├── image.py
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── ipk.py
│   │   │   ├── iso9660.py
│   │   │   ├── java.py
│   │   │   ├── javascript.py
│   │   │   ├── json.py
│   │   │   ├── kbx.py
│   │   │   ├── llvm.py
│   │   │   ├── lz4.py
│   │   │   ├── macho.py
│   │   │   ├── missing_file.py
│   │   │   ├── mono.py
│   │   │   ├── ocaml.py
│   │   │   ├── odt.py
│   │   │   ├── ogg.py
│   │   │   ├── openssh.py
│   │   │   ├── openssl.py
│   │   │   ├── pcap.py
│   │   │   ├── pdf.py
│   │   │   ├── pgp.py
│   │   │   ├── png.py
│   │   │   ├── ppu.py
│   │   │   ├── ps.py
│   │   │   ├── __pycache__
│   │   │   │   ├── android.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── apk.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ar.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── berkeley_db.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── binary.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── binwalk.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── bzip2.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── cbfs.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── cpio.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── deb.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── debian.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── debian_fallback.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── device.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── dex.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── directory.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── docx.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── dtb.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── elf.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ffprobe.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── fontconfig.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── fonts.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── fsimage.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── gettext.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── gif.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── git.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── gnumeric.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── gzip.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── haskell.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── hdf.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── icc.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── image.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ipk.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── iso9660.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── java.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── javascript.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── json.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── kbx.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── llvm.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── lz4.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── macho.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── missing_file.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── mono.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ocaml.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── odt.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ogg.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── openssh.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── openssl.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── pcap.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── pdf.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── pgp.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── png.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ppu.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── ps.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── rdata.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── rpm.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── rpm_fallback.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── rust.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── sqlite.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── squashfs.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── symlink.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── tar.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── text.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── wasm.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── xml.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── xsb.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── xz.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── zip.cpython-37.pyc
│   │   │   │   └── zst.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── rdata.py
│   │   │   ├── rpm_fallback.py
│   │   │   ├── rpm.py
│   │   │   ├── rust.py
│   │   │   ├── sqlite.py
│   │   │   ├── squashfs.py
│   │   │   ├── symlink.py
│   │   │   ├── tar.py
│   │   │   ├── text.py
│   │   │   ├── utils
│   │   │   │   ├── archive.py
│   │   │   │   ├── command.py
│   │   │   │   ├── compare.py
│   │   │   │   ├── container.py
│   │   │   │   ├── file.py
│   │   │   │   ├── fuzzy.py
│   │   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   │   ├── libarchive.py
│   │   │   │   ├── __pycache__
│   │   │   │   │   ├── archive.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── command.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── compare.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── container.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── file.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── fuzzy.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── libarchive.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   └── specialize.cpython-37.pyc
│   │   │   │   └── specialize.py
│   │   │   ├── wasm.py
│   │   │   ├── xml.py
│   │   │   ├── xsb.py
│   │   │   ├── xz.py
│   │   │   ├── zip.py
│   │   │   └── zst.py
│   │   ├── config.py
│   │   ├── difference.py
│   │   ├── diff.py
│   │   ├── environ.py
│   │   ├── excludes.py
│   │   ├── exc.py
│   │   ├── external_tools.py
│   │   ├── feeders.py
│   │   ├── __init__.py
│   │   ├── logging.py
│   │   ├── main.py
│   │   ├── path.py
│   │   ├── presenters
│   │   │   ├── formats.py
│   │   │   ├── html
│   │   │   │   ├── html.py
│   │   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   │   ├── __pycache__
│   │   │   │   │   ├── html.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   │   │   └── templates.cpython-37.pyc
│   │   │   │   └── templates.py
│   │   │   ├── icon.py
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── json.py
│   │   │   ├── markdown.py
│   │   │   ├── __pycache__
│   │   │   │   ├── formats.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── icon.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── json.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── markdown.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── restructuredtext.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── text.cpython-37.pyc
│   │   │   │   └── utils.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── restructuredtext.py
│   │   │   ├── text.py
│   │   │   └── utils.py
│   │   ├── profiling.py
│   │   ├── progress.py
│   │   ├── __pycache__
│   │   │   ├── changes.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── config.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── diff.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── difference.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── environ.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── exc.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── excludes.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── external_tools.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── feeders.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── logging.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── main.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── path.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── profiling.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── progress.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── tempfiles.cpython-37.pyc
│   │   │   ├── tools.cpython-37.pyc
│   │   │   └── utils.cpython-37.pyc
│   │   ├── readers
│   │   │   ├── __init__.py
│   │   │   ├── json.py
│   │   │   ├── __pycache__
│   │   │   │   ├── __init__.cpython-37.pyc
│   │   │   │   ├── json.cpython-37.pyc
│   │   │   │   └── utils.cpython-37.pyc
│   │   │   └── utils.py
│   │   ├── tempfiles.py
│   │   ├── tools.py
│   │   └── utils.py
│   └── diffoscope-144.dist-info
│   ├── COPYING
│   ├── entry_points.txt
│   ├── INSTALLER
│   ├── METADATA
│   ├── RECORD
│   ├── top_level.txt
│   └── WHEEL
└── nix-support
└── propagated-build-inputs
18 directories, 229 files
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.