Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Odkazy z přenášky pro Anime Klub 2021 - Královna věd v minecraftu

Prezentace na google drive

https://drive.google.com/file/d/1JINCza3RlWDtXvG8anxwULVcqDTdT618/view?usp=sharing

seznam materiálů pro seedfinding:

Omezení a velikost světa

Generování světa

Numerické problémy

Seedy

Shadow seeds

Seed Candy

Seed Finding

hledání seedů ze světa

hledání seedu s danými parametry

Projekty

Pack.png

Main menu

Lebka

Kaktus

Herobrine

Programátorské zdroje

Matematické zdroje

Discord servery

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment