Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Jani Rahkola rahcola

Block or report user

Report or block rahcola

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@rahcola
rahcola / laskin_code.js
Created Nov 10, 2012 — forked from anonymous/laskin_code.js
Selainohjelmointi, viikko 2
View laskin_code.js
function init() {
naytaLuku("0");
/*eka näytä nolla */
var nappula = document.getElementById("nappi");
var laskin = new Laskin();
/* on nyt tosi rumasti tehty, mutta en keksinyt parempaakaan
* eli siis en päässyt tuolta hanskaaHomma-funktiosta
* käsiksi laskimeen, yritin vaikka mitä esim. antaa sen olion
* tolle hanskaaHommalle parametrina, mutta ei jostain
* syystä toiminut. Terkuin 4 tuntia myöhemmin päätin muuttaa
View gist:2314660
module Kuulaskuri (luo, monesko, seuraava) where
import Data.IORef
newtype Kuulaskuri = Kuulaskuri (IORef Int)
luo :: IO Kuulaskuri
luo = do
c <- newIORef 1
return $ Kuulaskuri c
You can’t perform that action at this time.