Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View rapanna's full-sized avatar

Radomir Panna rapanna

View GitHub Profile
@rapanna
rapanna / docker
Created December 7, 2023 12:47
docker #docker #db
View docker
#zjištění názvu kontejneru
docker stack ls | grep zdrave
#debugování wordpress - do docker-compose.yml dopiš řádek ke konfiguraci db_user, db_password, ... :
- WORDPRESS_DEBUG=0|1
# změna konfigurace kontejneru
docker stack ls | grep zdrave
# zdravepoostravecz
docker stack deploy -c /etc/docker/compose/zdravepoostrave.cz/docker-compose.yml zdravepoostravecz
@rapanna
rapanna / shortcode.php
Created March 10, 2023 09:45
shortcode
View shortcode.php
<?php
add_shortcode( 'shellers-top-category', 'shellers_top_category' );
/**
* Show parent categories
*
* @author Radomir Panna
* @version 1.0.0
* @param array $attr
* @return $output
*/
@rapanna
rapanna / wp-config-part-1-show.php
Created April 21, 2021 08:33 — forked from lynt-smitka/wp-config-part-1-show.php
Display/Log WordPress errors
View wp-config-part-1-show.php
define( 'WP_DEBUG', true );
define( 'WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER', true );
@rapanna
rapanna / dabblet.css
Last active March 9, 2023 11:26
The first commented line is your dabblet’s title
View dabblet.css
/**
* The first commented line is your dabblet’s title
*/
background: #f06;
background: linear-gradient(45deg, #f06, yellow);
min-height: 100%;