Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@raymonschouwenaar raymonschouwenaar/bingo.py
Last active Feb 18, 2018

Embed
What would you like to do?
Custom (NL) Music Bingo cards - with Python! Thanks to http://matthiaseisen.com/articles/bingo/
# The MIT License (MIT)
#
# Copyright (c) 2014 Matthias Eisen (http://www.matthiaseisen.com)
# Edit by Raymon Schouwenaar
#
# Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
# of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
# in the Software without restriction, including without limitation the rights
# to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
# copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
# furnished to do so, subject to the following conditions:
#
# The above copyright notice and this permission notice shall be included in
# all copies or substantial portions of the Software.
#
# THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
# IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
# FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
# AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
# LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
# OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
# THE SOFTWARE.
import random
from reportlab.platypus import (
BaseDocTemplate,
PageTemplate,
Frame,
Table,
Paragraph,
TableStyle,
PageBreak
)
from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet
from reportlab.lib.enums import TA_JUSTIFY, TA_LEFT, TA_CENTER
from reportlab.lib.colors import lightgrey, black
from reportlab.lib.units import cm
styles = getSampleStyleSheet()
styleN = styles["BodyText"]
styleH = styles["Heading1"]
styleN.alignment = TA_CENTER
tracks = [
'De zuiderzee ballade - Sylvain Poons en Oetze Verschoor',
'Guus - Alexander Curly',
'Als Sterren Aan De Hemel Staan -Frans Bauer',
'Ik Doe Wat Ik Doe - Astrid Nijgh',
'De Clown - Ben Cramer',
'Even aan mn moeder vragen - Bloem',
'Roosje mn roosje - Conny Vandenbos',
'Sjakie van de hoek - Conny vandenbosch',
'Huilen is voor jou te laat - Corrie de Rekels',
'Ik krijg een heel apart gevoel van binnen - Corry Konings',
'Daar bij die molen - Johnny Hoes en De Zangeres Zonder Naam',
'Ik Voel Mij Zo Verdomd Alleen - Danny De Munk',
'De Vogeltjesdans - De Electronicas',
'He kom aan - Dimitri van Toren',
'Twee motten - Dorus',
'Je loog tegen mij - Drukwerk',
'Cherie - Eddy Wally',
'Een Pikketanussie - Johnny Jordaan',
'T Is Weer Voorbij Die Mooie Zomer - Gerard Cox',
'Per Spoor (Kedeng Kedeng) - Guus Meeuwis en Vagant',
'Met de vlam in de pijp - Henk Wijngaard',
'Lig op mijn kussen stil te dromen - Hepie en Hepie',
'Tulpen uit Amsterdam - Herman Emmink',
'Ik hou van Holland - Heintje',
'Ik zing dit lied voor jou alleen - Jantje Smit',
'De Bostella - Johnny en Rijk',
'Och was ik maar - Johnny Hoes',
'Bij Ons In De Jordaan - Johnny Jordaan',
'Geef mij maar Amsterdam - Johnny Jordaan',
'Sophietje - Johnny Lion',
'Op een mooie pinksterdag - Jongewaard en van den Heuvel',
'Ik sta op wacht - Joop De Knegt',
'Ik Ben Blij Dat Ik Je Niet Vergeten Ben - Joost Nuissl',
'Ik Verscheurde Je Foto - Koos Alberts',
'Kopje koffie - VOF de Kunst',
'Visite - Lenny Kuhr',
'Zilveren draden tussen het goud - Max van Praag',
'Kleine kokette katinka - De spelbrekers',
'Foxie Foxtrot - Nico Haak',
'Is Je Moeder Niet Thuis - Nico Haak',
'Janus Pak Me Nog Een Keer (HD) - Paula Dennis',
'Kom Van Dat Dak Af (Night Of The Proms) - Peter Koelewijn',
'Kom van dat dak af - Peter koelewijn',
'Sammy - Ramses Shaffy',
'Patsy - Rein De Vries',
'Een eigen huis - Rene Froger',
'Hou je echt nog van mij (Rocking Billy) - Ria Valk',
'Ik wil een cowboy als man - Ria Valk',
'Laat me alleen - Rita Hovink',
'Zomersproetjes - Rocco Granata',
'Beestjes - Ronnie en De Ronnies',
'Geweldig - Ronnie Tober',
'Als het om de liefde gaat - Sandra en Andres',
'Daar bij de waterkant - Sipke De havenzangers',
'Suzanne - VOF De Kunst',
'Oh Johnny - Tante Leen',
'Achter de Rhododendron - Tol Hansse',
'Stiekem gedanst - Toontje lager',
'Een reisje langs de Rijn - Willy en Willeke Alberti',
'Ik ben zo eenzaam zonder jou - Will Tura',
'Carolientje - Willeke Alberti',
'Ome Jan - Willeke Alberti',
'Spiegelbeeld - Willeke Alberti',
'Willem - Willem Duyn',
'De glimlach van een kind - Willy Alberti',
'Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan - Willy Walden',
'In een rijtuigie - Wim Sonneveld en Leen Jongewaard',
'Daar is de orgelman - Wim Sonneveld',
'Aan de Amsterdamse Grachten - Wim Sonneveld',
'Ach Vaderlief - Zangeres Zonder Naam',
'Mexico - Zangeres zonder Naam',
'Zomer in Zeeland - Saskia en Serge',
'Breng die rozen naar Sandra - Ronny Tober',
'Naar de kermis - Ciska Peters en Ronnie Tober',
't is moeilijk bescheiden te blijven - Peter Blanker'
]
def list_of_columns(
numbers=range(1, 75),
num_of_columns=5,
num_of_rows=5
):
slice_length = len(numbers) // num_of_columns
#print numbers
return [
sorted(
random.sample(
numbers[i * slice_length: (i + 1) * slice_length],
num_of_rows
)
)
for i in range(num_of_columns)
]
def list_of_rows(list_of_columns):
return [list(row) for row in zip(*list_of_columns)]
def list_of_tracks(list_of_numbers):
tracklist = []
for i in list_of_numbers:
shortlist = []
tracklist.append(shortlist)
for j in i:
shortlist.append(Paragraph('<strong>' + str(j) + '</strong><br/>' + tracks[j], styleN))
return tracklist
def insert_free_spaces(numbers, coords=[(2, 2)]):
return [
[
n if not (x, y) in coords else None
for x, n in enumerate(numbers[y])
]
for y in range(len(numbers))
]
def prepend_title_row(numbers):
return [['B', 'I', 'N', 'G', 'O']] + numbers
def card_data():
return prepend_title_row(
insert_free_spaces(
list_of_tracks(
list_of_rows(
list_of_columns()
)
)
)
)
def footer(canvas, doc):
canvas.saveState()
P = Paragraph("Naam: ............................. ",
styleH)
w, h = P.wrap(doc.width, doc.bottomMargin)
P.drawOn(canvas, doc.leftMargin, h)
canvas.restoreState()
def stylesheet():
return {
'bingo': TableStyle(
[
('FONTSIZE', (0, 0), (-1, -1), 28),
('LEADING', (0, 0), (-1, -1), 28),
('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'Helvetica-Bold'),
('INNERGRID', (0, 0), (-1, -1), 0.25, black),
('BOX', (0, 0), (-1, 0), 2.0, black),
('BOX', (0, 1), (-1, -1), 2.0, black),
('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
('VALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'MIDDLE'),
('BACKGROUND', (2, 3), (2, 3), lightgrey),
('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), lightgrey),
]
),
}
def pages(number_of_pages, stylesheet):
pages = zip(
[
Table(
card_data(),
5 * [3 * cm], # column widths
6 * [3 * cm], # row heights
style=stylesheet['bingo']
)
for i in range(number_of_pages)
],
[
PageBreak()
] * number_of_pages
)
return [e for p in pages for e in p]
def build_pdf(filename, pages):
doc = BaseDocTemplate(filename)
doc.addPageTemplates(
[
PageTemplate(
frames=[
Frame(
doc.leftMargin,
doc.bottomMargin,
doc.width,
doc.height,
id=None
),
],
onPage=footer
),
]
)
doc.build(pages)
#list_of_columns()
build_pdf('100-bingo-cards.pdf', pages(100, stylesheet()))
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.