Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Márton Salomváry salomvary

View GitHub Profile
@salomvary
salomvary / html5.html
Created Nov 9, 2011
minimal html5 boilerplate
View html5.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<title></title>
<!--[if lt IE 9]>
<script src="//html5shim.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<body>
@salomvary
salomvary / dotroll-kft-incidens.md
Last active Feb 15, 2021
Incidens bejelentés - DotRoll Kft. 2021.02.15
View dotroll-kft-incidens.md

Tisztelt Ügyfelünk!

Ezúton értesítjük, hogy a jelek szerint behatolás történt szervereink belső hálózatába. A behatolás során a támadónak lehetősége volt hozzáférni a szervereinken tárolt adatokhoz. Egyértelmű nyomokat nem találtunk arra vonatkozóan, hogy adatot tulajdonítottak volna el, azonban ezt sajnos kizárni sem tudjuk.

Ezért többek között a következő intézkedéseket végeztük el:

  • Az összes admin felhasználónk jelszavát megváltoztattuk és belépéshez kötelezővé tettük a két lépcsős authentikációt.
  • Az összes szerverünk SSH belépési jelszavait és kulcsait megváltoztattuk.
  • Felülvizsgáltuk az összes szerverünk tűzfalának beállításait.
  • Bejelentettük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé az incidenst (NAIH).
  • A com/net/org/eu domain nevek eddigi authentikációs kódjai helyett újakat generáltunk.
@salomvary
salomvary / datetime.java
Last active Jan 11, 2021
Java 8 Date and Time Parsing and Formatting Microtutorial
View datetime.java
import java.time.format.DateTimeFormatter;
import java.time.Instant;
import java.time.ZonedDateTime;
import java.time.ZoneId;
import java.time.ZoneOffset;
Instant.now();
// java.time.Instant = 2015-08-13T09:28:27.141Z
DateTimeFormatter.ISO_INSTANT.format(Instant.now());
View labelled-statements-use-case.js
// Works fine but what does `break` break and `continue` continue?
for (x of y) {
switch (x) {
case '':
if (condition)
continue
else
break
}
// Do more stuff
@salomvary
salomvary / README.md
Last active Nov 19, 2020
Electron Entitlements for Mac App Store
View README.md

These are the entitlements files I managed to build an Electron app for Mac App Store distribution.

Tested with Electron 8 on macOS Catalina and Mojave.

Used latest electron-builder for packaging (see package.json for configuration). Should work with other packaging tools but hardened runtime must be turned off.

@salomvary
salomvary / 20 Ways of Writing React Components.tsx
Last active Oct 17, 2020
20 Ways of Writing React Components
View 20 Ways of Writing React Components.tsx
import React, { createElement, Component, FC, Fragment, FunctionComponent, ReactNode } from 'react';
import createReactClass from 'create-react-class';
const C = () => <></>;
const C: FC = () => <></>;
const C: () => ReactNode = () => <></>;
const C: FunctionComponent = () => <></>;
const C = (props) => <>{props.p}</>;
const C: (props: {p: string}) => ReactNode = (props) => <>{props.p}</>;
const C = (props: {p: string}) => <>{props.p}</>;
View awscreds-lpass.sh
#!/bin/sh
# Usage:
#
# - Install jq: https://stedolan.github.io/jq/
# - Add this script to your path, eg. to /usr/local/bin
# - Add AWS access key id and secret access key to LastPass
# named "AWS Credentials for my-profile profile"
# - Add "credential_process = awscreds-lpass my-profile" to
# the respective profile in ~/.aws/config
@salomvary
salomvary / settimeout-nashorn.js
Created Nov 27, 2014
setTimeout for Nashorn
View settimeout-nashorn.js
// Adopted from here: https://gist.github.com/bripkens/8597903
// Makes ES7 Promises polyfill work on Nashorn https://github.com/jakearchibald/es6-promise
// (Haven't verified how correct it is, use with care)
(function(context) {
'use strict';
var Timer = Java.type('java.util.Timer');
var Phaser = Java.type('java.util.concurrent.Phaser');
var timer = new Timer('jsEventLoop', false);
View untitled.html
<!doctype html>
<html>
<head>
<title>Untitled</title>
</head>
<body>
</body>
</html>