Created

Embed URL

HTTPS clone URL

SSH clone URL

You can clone with HTTPS or SSH.

Download Gist
View devise.pl.yml
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
pl:
errors:
messages:
not_found: "nie znaleziono"
already_confirmed: "już został aktywowany"
not_locked: "nie był zablokowany"
 
devise:
failure:
unauthenticated: 'Musisz się zalogować lub zarejestrować aby kontynuować.'
unconfirmed: 'Musisz najpierw aktywować swoje konto aby kontynuować.'
locked: 'Twoje konto jest zablokowane.'
invalid: 'Niepoprawny email lub hasło.'
invalid_token: 'Niepoprawny token autentykujący.'
timeout: 'Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie aby kontynuować.'
inactive: 'Twoje konto nie zostało jeszcze aktywowane.'
sessions:
signed_in: 'Użytkownik został zalogowany.'
signed_out: 'Użytkownik został wylogowany.'
passwords:
send_instructions: 'Wkrótce powinieneś otrzymać email z instrukcją jak ustawić nowe hasło.'
updated: 'Twoje hasło zostało zmienione. Jesteś już zalogowany.'
confirmations:
send_instructions: 'Wkrótce powinieneś otrzymać email z instrukcją jak aktywować swoje konto.'
confirmed: 'Twoje konto zostało aktywowane. Jesteś już zalogowany.'
registrations:
signed_up: 'Rejestracja zakończyła się sukcesem. Link aktywacyjny został wysłany na twój adres e-mail (jeśli włączone).'
updated: 'Twoje konto zostało pomyślnie zaktualizowane.'
destroyed: 'Papa! Twoje konto zostało usunięte. Mamy nadzieję, że spotkamy się jeszcze kiedyś!'
unlocks:
send_instructions: 'Wkrótce powinieneś otrzymać email z instrukcją jak odblokować swoje konto.'
unlocked: 'Twoje konto zostało odblokowane. Jesteś już zalogowany.'
mailer:
confirmation_instructions:
subject: 'Instrukcja aktywacji konta'
reset_password_instructions:
subject: 'Instrukcja ustawienia nowego hasła'
unlock_instructions:
subject: 'Instrukcja odblokowania konta'
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Something went wrong with that request. Please try again.