Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
1141 +dotmariusz | ._.
1143 | po co ci hipczat jak skype jest najlepszy na ziemi
1143 | :D
1144 +lucek | http://d24w6bsrhbeh9d.cloudfront.net/photo/3664515_460s_v2.jpg
1233 +dotmariusz | ziomeczki jemy coś?
1233 | pierogi w sokole? =)
1237 | nie? to f7u :(
1239 +lucek | ja Ci lece jeszcze 20zl, olaboga!
1239 +lucek | wlasnie mi sie przypomnialo
1302 +sickill | dotmariusz: ja moge na pierogi, bo jestem juz głodny bardzo
1303 +dotmariusz | sickill, ale całe chcesz czy bierzemy na pół ?
1304 +sickill | na pół rzecz jasna
1304 +sickill | dotmariusz: ^
1306 +dotmariusz | to idziemy? bo widzę że na obiad czacie króluje hindus z gówna i cebuli
1306 +dotmariusz | :D
@sickill
Copy link
Author

sickill commented Apr 2, 2012

See lines 9, 13 and 15.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment