Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@slischka
slischka / convertor-usage-example.md
Last active July 26, 2021 10:14
Konverze na vlastní děkovací stránce

Funkce Konverzního scriptu

runConversionWithDuplicityProtection

Funkce spustí vámi vytvořený konverzní kód. Funkce má v sobě ochranu proti duplicitnímu vytvoření konverzí, která funguje na základě cookie hodnot. Pokud by se tedy váš zákazník dostal několikrát na děkovací stránku tetéž objednávky, konverze se spustí pouze při prvním zobrazení stránky.

runConversion

Funkce je stejná jako runConversionWithDuplicityProtection s tím rozdílem, že se konverze spustí při každém zobrazení stránky, tedy není zde žádná ochrana protí vytvoření duplicitních konverzí.

simpleFacebookPixelTransaction

@slischka
slischka / fill.js
Created April 28, 2021 11:17
Automatické vyplnění pomocí js
(function() {
document.addEventListener('fapiFormMounted', function (e) {
const fapiForm = e.detail.formWrapper;
const email = fapiForm.querySelector('input[name=email]');
setTimeout(() => {
email.disabled = true;
email.value = 'jirka@fapi.cz';
email.dispatchEvent(new Event('blur', { bubbles: true }));
}, 1000)
@slischka
slischka / DeepDiff.ts
Created September 1, 2020 07:53
DeepDiff vue props
var DeepDiff = require("deep-diff");
let oldData = JSON.parse(JSON.stringify(this.$props));
this.$watch(
(vm: Vue) => vm.$props,
(newData: any) => {
console.log(DeepDiff.diff(oldData, newData));
oldData = JSON.parse(JSON.stringify(newData));
},
{
deep: true,
@slischka
slischka / 1-integrace-fapi-stripe.md
Last active July 9, 2020 11:44
Návod na integraci Stripe do FAPI

Jako první bod je vytvořit si účet u Stripu. Učet si založíte přímo na jejich stránkách https://stripe.com. Po založení účtu. Máte Stripe v testovacím režimu. Stripe po Vás bude chtít doplnit fakturační údaje a nějaké další informace. Aby platební brána byla funkční pro ostrý provoz. I kdyby jste neměli platební bránu funkční pro ostrý provoz, pořád si Stripe můžete ve FAPI otestovat. Napojení je stejné.

Potřebujeme k tomu:

  • veřejný klíč
  • tajný klíč
  • nastavit web hook notifikace

Veřejný a tajný klíč najdeme po přihlášení do aplikace Stripe na dashboard stránce: https://dashboard.stripe.com/.

<?php declare(strict_types = 1);
namespace Fapi\RabbitMQ;
use Gamee\RabbitMQ\Consumer\ConsumerFactory;
use Nette\DI\Container;
class ConsumerRunner
{
@slischka
slischka / Column.php
Created April 26, 2020 17:47
Generator
<?php declare(strict_types = 1);
namespace Fapi\Utils\CodeGenerators\EntityGenerator;
use Nette\PhpGenerator\ClassType;
use Nette\PhpGenerator\Dumper;
use Nette\PhpGenerator\Literal;
use Nette\PhpGenerator\Method;
use Nette\Utils\Strings;
use SmartEmailing\Types\PrimitiveTypes;
@slischka
slischka / fapi-tooltip.css
Created February 22, 2019 09:01
FAPI Form css
/**
* icons
*/
.form-fapi-icon-16,
.form-fapi-icon-18,
.form-fapi-icon-24 {
display: inline-block;
vertical-align: baseline;
}
@slischka
slischka / fapi-notes-description.js
Last active March 2, 2020 16:01
Customizace fapi formulářů
window.jQueryFapi('[name="notes"]')
.closest('tr')
.after(
'<tr><th></th><td class="form_container_description">' +
'Tady dejte vlastní text.' +
'</td></tr>'
);
<?php
declare(strict_types = 1);
namespace Fapi\Helpers;
final class NumberHelper
{
/** @var float */
private static $epsilon = 1e-9;
<?php
declare(strict_types = 1);
require_once '../../../../../wp-load.php';
$mwOptions = \get_option('member_theme_options');
if (!isset($mwOptions['fapi_login'], $mwOptions['fapi_pass'])) {
echo 'FAPI credentials are not set.';
die(400);
}