public
Last active

class template Algorithm in d

  • Download Gist
algorisme.d
D
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
//D 2.0
//gdmd-4.6 <fitxer>
//Algorisme: implementació dels algorismes genèrics i els seves estructures de dades
 
//ordenar alfabèticament:
import std.conv, std.stdio, std.stream, std.string;
import std.socket, std.socketstream;
import std.datetime;
 
class Algorisme(U,V) {
string nom;
uint versio;
alias V delegate (U) Funcio;
Funcio funcio;
 
 
this(string nom, uint versio, Funcio funcio) {
this.nom = nom;
this.versio = versio;
this.funcio = funcio;
}
 
string toString() {
return format("%s (versió %s): Domini -> Recorregut, %s(x) = codi de la funcio", nom, versio, nom);
 
}
}
 
 
alias Algorisme!(int, int) AlgorismeEnters;
 
void main(string [] args)
{
auto alg = new AlgorismeEnters("Doblar", 1, (int a) { return 2 * a; });
writeln(alg);
 
}

Please sign in to comment on this gist.

Something went wrong with that request. Please try again.