Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@sqren
Last active September 12, 2023 20:42
 • Star 0 You must be signed in to star a gist
 • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
Paginating vurderingsportalen.dk

Der kan max trækkes ca. 5000 boliger via api'et af gangen. Man er derfor nødt til at bruge pagination og filtering for at få det hele med.

Pagination

Pagination, page 1: Hent de første 5000 boliger i 2300 (København S)

Vis curl command
curl --request POST \
 --url https://api-fs.vurderingsportalen.dk/preliminaryproperties/_search \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'User-Agent: insomnia/2023.5.8' \
 --data '{
 "size": 5000,
 "track_total_hits": true,
 "query": {
  "bool": {
   "filter": [
    {
     "term": {
      "zipcode": 2300
     }
    }
   ]
  }
 },
 "sort": [{ "_id": "asc" }]
}
'
Vis response
	{
 "took": 5,
 "timed_out": false,
 "_shards": {
  "total": 5,
  "successful": 5,
  "skipped": 0,
  "failed": 0
 },
 "hits": {
  "total": {
   "value": 33226,
   "relation": "eq"
  },
  "max_score": null,
  "hits": [
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10",
     "adresseID": "0c65634c-ce83-30a3-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-9e47-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "10286000",
     "groundValue": "5466000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Jens Otto Krags Gade 12 6. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Jens Otto Krags Gade",
     "houseNumber": "12",
     "door": "TH",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "9",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "41.967 kr.",
      "groundTax": "22.301 kr.",
      "totalAddressTax": "64.268 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1000",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "1000",
     "adresseID": "0ab7a635-33f1-0435-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-2011-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 1000,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5125000",
     "groundValue": "2983000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Weidekampsgade 43 3. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Weidekampsgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "1018",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "20.910 kr.",
      "groundTax": "12.171 kr.",
      "totalAddressTax": "33.081 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["1000"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10000",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10000",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a86-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10000,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2904000",
     "groundValue": "1615000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 1. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10386",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "11.848 kr.",
      "groundTax": "6.589 kr.",
      "totalAddressTax": "18.437 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10000"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100004",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100004",
     "adresseID": "0a3f509f-b4ef-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100004,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4607000",
     "groundValue": "2806000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 ST. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "850960",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.797 kr.",
      "groundTax": "11.448 kr.",
      "totalAddressTax": "30.245 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100004"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100008",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100008",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f0-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100008,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "6982000",
     "groundValue": "4056000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 ST. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851010",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "28.487 kr.",
      "groundTax": "16.548 kr.",
      "totalAddressTax": "45.035 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100008"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10001",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10001",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9f-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10001,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3182000",
     "groundValue": "1781000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10387",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.983 kr.",
      "groundTax": "7.266 kr.",
      "totalAddressTax": "20.249 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10001"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10002",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10002",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9d-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10002,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3415000",
     "groundValue": "1929000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10388",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.933 kr.",
      "groundTax": "7.870 kr.",
      "totalAddressTax": "21.803 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10002"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100022",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100022",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f1-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100022,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4606000",
     "groundValue": "2794000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 1. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851150",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.792 kr.",
      "groundTax": "11.400 kr.",
      "totalAddressTax": "30.192 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100022"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10003",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10003",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9e-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10003,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2934000",
     "groundValue": "1639000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 2. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10389",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "11.971 kr.",
      "groundTax": "6.687 kr.",
      "totalAddressTax": "18.658 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10003"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100033",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100033",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f2-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100033,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4068000",
     "groundValue": "2453000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 1. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851290",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "16.597 kr.",
      "groundTax": "10.008 kr.",
      "totalAddressTax": "26.605 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100033"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100036",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100036",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f3-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100036,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5364000",
     "groundValue": "3260000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 1. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851320",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "21.885 kr.",
      "groundTax": "13.301 kr.",
      "totalAddressTax": "35.186 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100036"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10004",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10004",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a88-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10004,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3214000",
     "groundValue": "1808000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 2. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10390",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.113 kr.",
      "groundTax": "7.377 kr.",
      "totalAddressTax": "20.490 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10004"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10005",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10005",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a8a-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10005,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3469000",
     "groundValue": "1973000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 3. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10391",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.154 kr.",
      "groundTax": "8.050 kr.",
      "totalAddressTax": "22.204 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10005"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100050",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100050",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f4-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100050,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4606000",
     "groundValue": "2794000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 1. 4, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "4",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851460",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.792 kr.",
      "groundTax": "11.400 kr.",
      "totalAddressTax": "30.192 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100050"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100067",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100067",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f5-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100067,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4653000",
     "groundValue": "2818000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 2. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851630",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.984 kr.",
      "groundTax": "11.497 kr.",
      "totalAddressTax": "30.481 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100067"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10007",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10007",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a89-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10007,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2980000",
     "groundValue": "1677000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 3. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10393",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.158 kr.",
      "groundTax": "6.842 kr.",
      "totalAddressTax": "19.000 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10007"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10008",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10008",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9c-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10008,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3265000",
     "groundValue": "1850000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 3. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10394",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.321 kr.",
      "groundTax": "7.548 kr.",
      "totalAddressTax": "20.869 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10008"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100081",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100081",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f6-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100081,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4110000",
     "groundValue": "2474000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 2. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851770",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "16.769 kr.",
      "groundTax": "10.094 kr.",
      "totalAddressTax": "26.863 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100081"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100084",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100084",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f7-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100084,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5419000",
     "groundValue": "3288000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 2. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851800",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "22.110 kr.",
      "groundTax": "13.415 kr.",
      "totalAddressTax": "35.525 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100084"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10009",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10009",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9a-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10009,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3542000",
     "groundValue": "2033000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 4. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10395",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.451 kr.",
      "groundTax": "8.295 kr.",
      "totalAddressTax": "22.746 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10009"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100098",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100098",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f8-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100098,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4653000",
     "groundValue": "2818000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 2. 4, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "4",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "851940",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.984 kr.",
      "groundTax": "11.497 kr.",
      "totalAddressTax": "30.481 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100098"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1001",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "1001",
     "adresseID": "0ab7a635-33f4-0435-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-2011-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 1001,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5233000",
     "groundValue": "3037000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Weidekampsgade 43 4. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Weidekampsgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "1019",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "21.351 kr.",
      "groundTax": "12.391 kr.",
      "totalAddressTax": "33.742 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["1001"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10010",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10010",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a9b-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10010,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3043000",
     "groundValue": "1728000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 4. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10396",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.415 kr.",
      "groundTax": "7.050 kr.",
      "totalAddressTax": "19.465 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10010"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10011",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10011",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a8b-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10011,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3333000",
     "groundValue": "1906000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 4. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10397",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.599 kr.",
      "groundTax": "7.776 kr.",
      "totalAddressTax": "21.375 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10011"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100117",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100117",
     "adresseID": "0a3f509f-b4f9-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100117,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4726000",
     "groundValue": "2855000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 3. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852130",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.282 kr.",
      "groundTax": "11.648 kr.",
      "totalAddressTax": "30.930 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100117"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10012",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10012",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a98-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10012,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3539000",
     "groundValue": "2031000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 5. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10398",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.439 kr.",
      "groundTax": "8.286 kr.",
      "totalAddressTax": "22.725 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10012"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100124",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100124",
     "adresseID": "0a3f509f-b4fa-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100124,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4174000",
     "groundValue": "2506000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 3. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852270",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.030 kr.",
      "groundTax": "10.224 kr.",
      "totalAddressTax": "27.254 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100124"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100127",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100127",
     "adresseID": "0a3f509f-b4fb-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100127,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5504000",
     "groundValue": "3331000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 3. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852300",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "22.456 kr.",
      "groundTax": "13.590 kr.",
      "totalAddressTax": "36.046 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100127"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10013",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10013",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a8c-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10013,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3040000",
     "groundValue": "1726000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 5. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10399",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.403 kr.",
      "groundTax": "7.042 kr.",
      "totalAddressTax": "19.445 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10013"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10014",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10014",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a99-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10014,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3331000",
     "groundValue": "1904000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 5. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10400",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.590 kr.",
      "groundTax": "7.768 kr.",
      "totalAddressTax": "21.358 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10014"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100141",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100141",
     "adresseID": "0a3f509f-b4fc-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100141,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4726000",
     "groundValue": "2855000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 3. 4, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "4",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852440",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.282 kr.",
      "groundTax": "11.648 kr.",
      "totalAddressTax": "30.930 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100141"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10015",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10015",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a95-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10015,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3617000",
     "groundValue": "2093000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 6. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10401",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.757 kr.",
      "groundTax": "8.539 kr.",
      "totalAddressTax": "23.296 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10015"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100155",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100155",
     "adresseID": "0a3f509f-b4fd-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100155,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4825000",
     "groundValue": "2906000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 4. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852580",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.686 kr.",
      "groundTax": "11.856 kr.",
      "totalAddressTax": "31.542 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100155"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100158",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100158",
     "adresseID": "0a3f509f-b4fe-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100158,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4262000",
     "groundValue": "2551000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 4. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852610",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.389 kr.",
      "groundTax": "10.408 kr.",
      "totalAddressTax": "27.797 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100158"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10016",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10016",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a97-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10016,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3108000",
     "groundValue": "1779000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 6. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10402",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.681 kr.",
      "groundTax": "7.258 kr.",
      "totalAddressTax": "19.939 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10016"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10017",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10017",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a96-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10017,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3405000",
     "groundValue": "1962000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 6. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10403",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.892 kr.",
      "groundTax": "8.005 kr.",
      "totalAddressTax": "21.897 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10017"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100172",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100172",
     "adresseID": "0a3f509f-b4ff-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100172,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5620000",
     "groundValue": "3391000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 4. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852750",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "22.930 kr.",
      "groundTax": "13.835 kr.",
      "totalAddressTax": "36.765 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100172"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10018",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10018",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a92-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10018,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3558000",
     "groundValue": "2046000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 7. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "7",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10404",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.517 kr.",
      "groundTax": "8.348 kr.",
      "totalAddressTax": "22.865 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10018"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100182",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100182",
     "adresseID": "0a3f509e-a8dc-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100182,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2053000",
     "groundValue": "1433000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 ST. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TV",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852865",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.376 kr.",
      "groundTax": "5.847 kr.",
      "totalAddressTax": "14.223 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100182"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100183",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100183",
     "adresseID": "0a3f509e-a8db-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100183,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "1663000",
     "groundValue": "1146000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 ST. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TH",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852873",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "6.785 kr.",
      "groundTax": "4.676 kr.",
      "totalAddressTax": "11.461 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100183"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100184",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100184",
     "adresseID": "0a3f509e-a8df-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100184,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2097000",
     "groundValue": "1459000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 1. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TV",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852881",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.556 kr.",
      "groundTax": "5.953 kr.",
      "totalAddressTax": "14.509 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100184"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100185",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100185",
     "adresseID": "0a3f509f-b500-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100185,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4825000",
     "groundValue": "2906000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 4. 4, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "4",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852890",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.686 kr.",
      "groundTax": "11.856 kr.",
      "totalAddressTax": "31.542 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100185"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100186",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100186",
     "adresseID": "0a3f509e-a8dd-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100186,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "1699000",
     "groundValue": "1167000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 1. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "MF",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852903",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "6.932 kr.",
      "groundTax": "4.761 kr.",
      "totalAddressTax": "11.693 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100186"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100187",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100187",
     "adresseID": "0a3f509e-a8de-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100187,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2227000",
     "groundValue": "1556000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852911",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.086 kr.",
      "groundTax": "6.348 kr.",
      "totalAddressTax": "15.434 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100187"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100188",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100188",
     "adresseID": "0a3f509f-b501-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100188,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4822000",
     "groundValue": "2904000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 5. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852920",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.674 kr.",
      "groundTax": "11.848 kr.",
      "totalAddressTax": "31.522 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100188"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100189",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100189",
     "adresseID": "0a3f509e-a8e2-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100189,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2118000",
     "groundValue": "1472000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852938",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.641 kr.",
      "groundTax": "6.006 kr.",
      "totalAddressTax": "14.647 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100189"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10019",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10019",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a94-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10019,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3057000",
     "groundValue": "1739000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 7. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "7",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10405",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.473 kr.",
      "groundTax": "7.095 kr.",
      "totalAddressTax": "19.568 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10019"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100190",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100190",
     "adresseID": "0a3f509e-a8e0-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100190,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "1716000",
     "groundValue": "1177000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 2. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "MF",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852946",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "7.001 kr.",
      "groundTax": "4.802 kr.",
      "totalAddressTax": "11.803 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100190"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100191",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100191",
     "adresseID": "0a3f509e-a8e1-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100191,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2250000",
     "groundValue": "1570000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 2. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TH",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852954",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.180 kr.",
      "groundTax": "6.406 kr.",
      "totalAddressTax": "15.586 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100191"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100192",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100192",
     "adresseID": "0a3f509e-a8e4-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100192,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2663000",
     "groundValue": "1870000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 3. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TV",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852962",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "10.865 kr.",
      "groundTax": "7.630 kr.",
      "totalAddressTax": "18.495 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100192"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100193",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100193",
     "adresseID": "0a3f509e-a8e3-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c44-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100193,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2216000",
     "groundValue": "1536000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 41 3. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "41",
     "door": "TH",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852970",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.041 kr.",
      "groundTax": "6.267 kr.",
      "totalAddressTax": "15.308 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100193"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100194",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100194",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f0-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100194,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3189000",
     "groundValue": "2199000",
     "twoHousingUnits": true,
     "address": "Hessensgade 43 ST. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852989",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.011 kr.",
      "groundTax": "8.972 kr.",
      "totalAddressTax": "21.983 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100194"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100195",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100195",
     "adresseID": "0a3f509e-a8ef-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100195,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2140000",
     "groundValue": "1498000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 ST. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "852997",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.731 kr.",
      "groundTax": "6.112 kr.",
      "totalAddressTax": "14.843 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100195"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100196",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100196",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f3-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100196,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2229000",
     "groundValue": "1557000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 1. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853004",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.094 kr.",
      "groundTax": "6.353 kr.",
      "totalAddressTax": "15.447 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100196"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100197",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100197",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f1-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100197,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "1745000",
     "groundValue": "1201000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 1. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "MF",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853012",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "7.120 kr.",
      "groundTax": "4.900 kr.",
      "totalAddressTax": "12.020 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100197"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100198",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100198",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f2-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100198,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2142000",
     "groundValue": "1493000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853020",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.739 kr.",
      "groundTax": "6.091 kr.",
      "totalAddressTax": "14.830 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100198"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100199",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100199",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f6-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100199,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2252000",
     "groundValue": "1571000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853039",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.188 kr.",
      "groundTax": "6.410 kr.",
      "totalAddressTax": "15.598 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100199"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1002",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "1002",
     "adresseID": "0ab7a635-33ef-0435-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-2011-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 1002,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5233000",
     "groundValue": "3037000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Weidekampsgade 43 4. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Weidekampsgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "1020",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "21.351 kr.",
      "groundTax": "12.391 kr.",
      "totalAddressTax": "33.742 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["1002"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100200",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100200",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f4-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100200,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "1763000",
     "groundValue": "1211000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 2. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "MF",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853047",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "7.193 kr.",
      "groundTax": "4.941 kr.",
      "totalAddressTax": "12.134 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100200"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100201",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100201",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f5-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100201,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2164000",
     "groundValue": "1505000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 2. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853055",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "8.829 kr.",
      "groundTax": "6.140 kr.",
      "totalAddressTax": "14.969 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100201"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100202",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100202",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f8-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100202,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2219000",
     "groundValue": "1538000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 3. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TV",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853063",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "9.054 kr.",
      "groundTax": "6.275 kr.",
      "totalAddressTax": "15.329 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100202"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100203",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100203",
     "adresseID": "0a3f509e-a8f7-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-8c46-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100203,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2754000",
     "groundValue": "1939000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Hessensgade 43 3. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Hessensgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853071",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "11.236 kr.",
      "groundTax": "7.911 kr.",
      "totalAddressTax": "19.147 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100203"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100204",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100204",
     "adresseID": "0a3f509f-b502-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100204,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4259000",
     "groundValue": "2549000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 5. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853080",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.377 kr.",
      "groundTax": "10.400 kr.",
      "totalAddressTax": "27.777 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100204"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100207",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100207",
     "adresseID": "0a3f509f-b503-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100207,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "5616000",
     "groundValue": "3388000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 5. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "3",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853110",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "22.913 kr.",
      "groundTax": "13.823 kr.",
      "totalAddressTax": "36.736 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100207"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10021",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10021",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a93-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10021,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3349000",
     "groundValue": "1918000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 7. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "7",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10407",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.664 kr.",
      "groundTax": "7.825 kr.",
      "totalAddressTax": "21.489 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10021"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10022",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10022",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a8f-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10022,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3558000",
     "groundValue": "2046000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 8. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TV",
     "floor": "8",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10408",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.517 kr.",
      "groundTax": "8.348 kr.",
      "totalAddressTax": "22.865 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10022"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100221",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100221",
     "adresseID": "0a3f509f-b504-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100221,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4822000",
     "groundValue": "2904000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 5. 4, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "4",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853250",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.674 kr.",
      "groundTax": "11.848 kr.",
      "totalAddressTax": "31.522 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100221"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10023",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10023",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a91-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10023,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3057000",
     "groundValue": "1739000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 8. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "MF",
     "floor": "8",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10409",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.473 kr.",
      "groundTax": "7.095 kr.",
      "totalAddressTax": "19.568 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10023"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100235",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100235",
     "adresseID": "0a3f509f-b505-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100235,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "7166000",
     "groundValue": "4250000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 6. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "1",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853390",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "29.237 kr.",
      "groundTax": "17.340 kr.",
      "totalAddressTax": "46.577 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100235"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100238",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100238",
     "adresseID": "0a3f509f-b506-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c641-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100238,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "7166000",
     "groundValue": "4250000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 9 6. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "9",
     "door": "2",
     "floor": "6",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853420",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "29.237 kr.",
      "groundTax": "17.340 kr.",
      "totalAddressTax": "46.577 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100238"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10024",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10024",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2a90-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc4f-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10024,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3349000",
     "groundValue": "1918000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7A 8. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7A",
     "door": "TH",
     "floor": "8",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10410",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.664 kr.",
      "groundTax": "7.825 kr.",
      "totalAddressTax": "21.489 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10024"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10025",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10025",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2ab4-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10025,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3784000",
     "groundValue": "2096000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B ST. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "TV",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10411",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "15.439 kr.",
      "groundTax": "8.552 kr.",
      "totalAddressTax": "23.991 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10025"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100252",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100252",
     "adresseID": "0a3f509f-b507-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c642-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100252,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4654000",
     "groundValue": "2836000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 11 ST. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "11",
     "door": "1",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853560",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.988 kr.",
      "groundTax": "11.571 kr.",
      "totalAddressTax": "30.559 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100252"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10026",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10026",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2ab5-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10026,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3204000",
     "groundValue": "1762000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B ST. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "TH",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10412",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "13.072 kr.",
      "groundTax": "7.189 kr.",
      "totalAddressTax": "20.261 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10026"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100269",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100269",
     "adresseID": "0a3f509f-b508-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c642-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100269,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4606000",
     "groundValue": "2805000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 11 ST. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "11",
     "door": "2",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853730",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.792 kr.",
      "groundTax": "11.444 kr.",
      "totalAddressTax": "30.236 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100269"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10027",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10027",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2aae-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10027,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3077000",
     "groundValue": "1704000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B 1. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "TV",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10413",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.554 kr.",
      "groundTax": "6.952 kr.",
      "totalAddressTax": "19.506 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10027"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10028",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10028",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2aa0-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10028,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "2767000",
     "groundValue": "1519000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B 1. MF, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "MF",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10415",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "11.289 kr.",
      "groundTax": "6.198 kr.",
      "totalAddressTax": "17.487 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10028"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100283",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100283",
     "adresseID": "0a3f509f-b509-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c642-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100283,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "6980000",
     "groundValue": "4056000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 11 ST. 3, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "11",
     "door": "3",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853870",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "28.478 kr.",
      "groundTax": "16.548 kr.",
      "totalAddressTax": "45.026 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100283"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100284",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100284",
     "adresseID": "0a3f509f-b50a-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c642-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100284,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4605000",
     "groundValue": "2793000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 11 1. 1, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "11",
     "door": "1",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853900",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.788 kr.",
      "groundTax": "11.395 kr.",
      "totalAddressTax": "30.183 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100284"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100285",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100285",
     "adresseID": "0a3f50a1-02cc-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100285,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4791000",
     "groundValue": "3107000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 ST., 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853942",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "19.547 kr.",
      "groundTax": "12.677 kr.",
      "totalAddressTax": "32.224 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100285"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100286",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100286",
     "adresseID": "0a3f50a1-02ce-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100286,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4362000",
     "groundValue": "2812000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 1. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TV",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853950",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.797 kr.",
      "groundTax": "11.473 kr.",
      "totalAddressTax": "29.270 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100286"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100287",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100287",
     "adresseID": "0a3f50a1-02cd-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100287,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3563000",
     "groundValue": "2268000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853969",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.537 kr.",
      "groundTax": "9.253 kr.",
      "totalAddressTax": "23.790 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100287"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100288",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100288",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d0-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100288,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4406000",
     "groundValue": "2836000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853977",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.976 kr.",
      "groundTax": "11.571 kr.",
      "totalAddressTax": "29.547 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100288"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100289",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100289",
     "adresseID": "0a3f50a1-02cf-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100289,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3599000",
     "groundValue": "2288000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 2. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TH",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853985",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.684 kr.",
      "groundTax": "9.335 kr.",
      "totalAddressTax": "24.019 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100289"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10029",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10029",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2aaa-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10029,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3000000",
     "groundValue": "1658000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10416",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.240 kr.",
      "groundTax": "6.765 kr.",
      "totalAddressTax": "19.005 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10029"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100290",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100290",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d2-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100290,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4475000",
     "groundValue": "2874000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 3. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TV",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "853993",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.258 kr.",
      "groundTax": "11.726 kr.",
      "totalAddressTax": "29.984 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100290"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100291",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100291",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d1-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100291,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3655000",
     "groundValue": "2319000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 3. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TH",
     "floor": "3",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854000",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.912 kr.",
      "groundTax": "9.462 kr.",
      "totalAddressTax": "24.374 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100291"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100292",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100292",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d4-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100292,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4569000",
     "groundValue": "2925000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 4. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TV",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854019",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.642 kr.",
      "groundTax": "11.934 kr.",
      "totalAddressTax": "30.576 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100292"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100293",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100293",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d3-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100293,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3732000",
     "groundValue": "2360000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 4. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TH",
     "floor": "4",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854027",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "15.227 kr.",
      "groundTax": "9.629 kr.",
      "totalAddressTax": "24.856 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100293"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100294",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100294",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d6-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100294,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4219000",
     "groundValue": "2691000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 5. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TV",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854035",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "17.214 kr.",
      "groundTax": "10.979 kr.",
      "totalAddressTax": "28.193 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100294"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100295",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100295",
     "adresseID": "0a3f50a1-02d5-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082d-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100295,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3582000",
     "groundValue": "2259000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 24 5. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "24",
     "door": "TH",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854043",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.615 kr.",
      "groundTax": "9.217 kr.",
      "totalAddressTax": "23.832 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100295"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100296",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100296",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b5-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100296,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3506000",
     "groundValue": "2224000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 ST. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TV",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854051",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.304 kr.",
      "groundTax": "9.074 kr.",
      "totalAddressTax": "23.378 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100296"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100297",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100297",
     "adresseID": "0a3f509f-b50b-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507a-c642-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100297,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4067000",
     "groundValue": "2452000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Myggenæsgade 11 1. 2, 2300 København S",
     "roadName": "Myggenæsgade",
     "houseNumber": "11",
     "door": "2",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854060",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "16.593 kr.",
      "groundTax": "10.004 kr.",
      "totalAddressTax": "26.597 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100297"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100298",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100298",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b4-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100298,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4505000",
     "groundValue": "2901000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 ST. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TH",
     "floor": "ST",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854078",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.380 kr.",
      "groundTax": "11.836 kr.",
      "totalAddressTax": "30.216 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100298"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100299",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100299",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b7-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100299,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3629000",
     "groundValue": "2297000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 1. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TV",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854086",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.806 kr.",
      "groundTax": "9.372 kr.",
      "totalAddressTax": "24.178 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100299"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "1003",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "1003",
     "adresseID": "0ab7a635-33f3-0435-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-2011-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 1003,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "7544000",
     "groundValue": "4372000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Weidekampsgade 43 5. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Weidekampsgade",
     "houseNumber": "43",
     "door": "TH",
     "floor": "5",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "1021",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "30.780 kr.",
      "groundTax": "17.838 kr.",
      "totalAddressTax": "48.618 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["1003"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "10030",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "10030",
     "adresseID": "3cb0a0c6-2aad-0e4a-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "29d58755-bc50-4983-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 10030,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3109000",
     "groundValue": "1730000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Edvard Thomsens Vej 7B 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Edvard Thomsens Vej",
     "houseNumber": "7B",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "10417",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "12.685 kr.",
      "groundTax": "7.058 kr.",
      "totalAddressTax": "19.743 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["10030"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100300",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100300",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b6-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100300,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4453000",
     "groundValue": "2855000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 1. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TH",
     "floor": "1",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854094",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.168 kr.",
      "groundTax": "11.648 kr.",
      "totalAddressTax": "29.816 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100300"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100301",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100301",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b9-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100301,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "3666000",
     "groundValue": "2317000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 2. TV, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TV",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854108",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "14.957 kr.",
      "groundTax": "9.453 kr.",
      "totalAddressTax": "24.410 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100301"]
   },
   {
    "_index": "preliminaryproperties",
    "_type": "_doc",
    "_id": "100302",
    "_score": null,
    "_source": {
     "id": "100302",
     "adresseID": "0a3f50a1-02b8-32b8-e044-0003ba298018",
     "adgangsAdresseID": "0a3f507b-082b-32b8-e044-0003ba298018",
     "vurderingsEjendomID": 100302,
     "vurderingsaar": "2022",
     "juridiskKategori": "Ejerbolig til vurdering i lige år",
     "juridiskUnderkategori": "Ejerlejlighed til helårsbeboelse",
     "propertyValue": "4498000",
     "groundValue": "2880000",
     "twoHousingUnits": false,
     "address": "Svinget 22 2. TH, 2300 København S",
     "roadName": "Svinget",
     "houseNumber": "22",
     "door": "TH",
     "floor": "2",
     "townName": "",
     "zipcode": "2300",
     "postDistrict": "København S",
     "municipalityNumber": "101",
     "propertyNumber": "854116",
     "isParentProperty": true,
     "taxCalculation": {
      "propertyTax": "18.352 kr.",
      "groundTax": "11.750 kr.",
      "totalAddressTax": "30.102 kr."
     },
     "md5Hash": "B1F16963CCCB70EE7DEF009E1453D62E",
     "documentType": 4
    },
    "sort": ["100302"]
   }
  ]
 }
}

Pagination, page 2: Hent 5000 boligere mere, startende fra id=1000059 (se search_after docs)

Vis curl command
curl --request POST \
 --url https://api-fs.vurderingsportalen.dk/preliminaryproperties/_search \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'User-Agent: insomnia/2023.5.8' \
 --data '{
 "size": 5000,
 "track_total_hits": true,
 "search_after": ["1000059"],
 "query": {
  "bool": {
   "filter": [
    {
     "term": {
      "zipcode": 2300
     }
    }
   ]
  }
 },
 "sort": [{ "_id": "asc" }]
}'

Aggregations

Groupér boliger efter postnumre:

Vis curl command
curl --request POST \
 --url https://api-fs.vurderingsportalen.dk/preliminaryproperties/_search \
 --header 'Content-Type: application/json' \
 --header 'User-Agent: insomnia/2023.5.8' \
 --data '{
 "size": 0,
 "track_total_hits": true,
 "aggs": {
  "zips": {
   "terms": {
    "field": "zipcode.keyword",
    "size": 100
   }
  }
 }
}
'
Vis response
[
 {
  "key": "2300",
  "doc_count": 33226
 },
 {
  "key": "8700",
  "doc_count": 22058
 },
 {
  "key": "8600",
  "doc_count": 20122
 },
 {
  "key": "9000",
  "doc_count": 19818
 },
 {
  "key": "8000",
  "doc_count": 19723
 },
 {
  "key": "4000",
  "doc_count": 19453
 },
 {
  "key": "7400",
  "doc_count": 18907
 },
 {
  "key": "6000",
  "doc_count": 17444
 },
 {
  "key": "4700",
  "doc_count": 16347
 },
 {
  "key": "7100",
  "doc_count": 15499
 },
 {
  "key": "8800",
  "doc_count": 15405
 },
 {
  "key": "7000",
  "doc_count": 15055
 },
 {
  "key": "4200",
  "doc_count": 14870
 },
 {
  "key": "5000",
  "doc_count": 14338
 },
 {
  "key": "7500",
  "doc_count": 14288
 },
 {
  "key": "2100",
  "doc_count": 14036
 },
 {
  "key": "5700",
  "doc_count": 13484
 },
 {
  "key": "9800",
  "doc_count": 12955
 },
 {
  "key": "2000",
  "doc_count": 12819
 },
 {
  "key": "3400",
  "doc_count": 12476
 },
 {
  "key": "2500",
  "doc_count": 12348
 },
 {
  "key": "8240",
  "doc_count": 11839
 },
 {
  "key": "2770",
  "doc_count": 11627
 },
 {
  "key": "6100",
  "doc_count": 11328
 },
 {
  "key": "4500",
  "doc_count": 11074
 },
 {
  "key": "4600",
  "doc_count": 10985
 },
 {
  "key": "2650",
  "doc_count": 10705
 },
 {
  "key": "4300",
  "doc_count": 10521
 },
 {
  "key": "7700",
  "doc_count": 10509
 },
 {
  "key": "2630",
  "doc_count": 10249
 },
 {
  "key": "2800",
  "doc_count": 10092
 },
 {
  "key": "8400",
  "doc_count": 10007
 },
 {
  "key": "4100",
  "doc_count": 9943
 },
 {
  "key": "2670",
  "doc_count": 9871
 },
 {
  "key": "9900",
  "doc_count": 9807
 },
 {
  "key": "2450",
  "doc_count": 9584
 },
 {
  "key": "4400",
  "doc_count": 9502
 },
 {
  "key": "8660",
  "doc_count": 9249
 },
 {
  "key": "2610",
  "doc_count": 9231
 },
 {
  "key": "8300",
  "doc_count": 9074
 },
 {
  "key": "2860",
  "doc_count": 9046
 },
 {
  "key": "6950",
  "doc_count": 8824
 },
 {
  "key": "6400",
  "doc_count": 8681
 },
 {
  "key": "5500",
  "doc_count": 8648
 },
 {
  "key": "6200",
  "doc_count": 8535
 },
 {
  "key": "5250",
  "doc_count": 8438
 },
 {
  "key": "4800",
  "doc_count": 8089
 },
 {
  "key": "3300",
  "doc_count": 7924
 },
 {
  "key": "8920",
  "doc_count": 7846
 },
 {
  "key": "8200",
  "doc_count": 7810
 },
 {
  "key": "6710",
  "doc_count": 7622
 },
 {
  "key": "3630",
  "doc_count": 7434
 },
 {
  "key": "7800",
  "doc_count": 7369
 },
 {
  "key": "9560",
  "doc_count": 7294
 },
 {
  "key": "3000",
  "doc_count": 7282
 },
 {
  "key": "8500",
  "doc_count": 7156
 },
 {
  "key": "2600",
  "doc_count": 7068
 },
 {
  "key": "3250",
  "doc_count": 7067
 },
 {
  "key": "2720",
  "doc_count": 7017
 },
 {
  "key": "2920",
  "doc_count": 6974
 },
 {
  "key": "2700",
  "doc_count": 6942
 },
 {
  "key": "2900",
  "doc_count": 6923
 },
 {
  "key": "6800",
  "doc_count": 6871
 },
 {
  "key": "3500",
  "doc_count": 6822
 },
 {
  "key": "2200",
  "doc_count": 6804
 },
 {
  "key": "2750",
  "doc_count": 6797
 },
 {
  "key": "9500",
  "doc_count": 6795
 },
 {
  "key": "3460",
  "doc_count": 6784
 },
 {
  "key": "2791",
  "doc_count": 6770
 },
 {
  "key": "6700",
  "doc_count": 6754
 },
 {
  "key": "3700",
  "doc_count": 6742
 },
 {
  "key": "3450",
  "doc_count": 6689
 },
 {
  "key": "2830",
  "doc_count": 6683
 },
 {
  "key": "8260",
  "doc_count": 6664
 },
 {
  "key": "5800",
  "doc_count": 6617
 },
 {
  "key": "4760",
  "doc_count": 6582
 },
 {
  "key": "5600",
  "doc_count": 6576
 },
 {
  "key": "5270",
  "doc_count": 6522
 },
 {
  "key": "5450",
  "doc_count": 6419
 },
 {
  "key": "2820",
  "doc_count": 6392
 },
 {
  "key": "8270",
  "doc_count": 6356
 },
 {
  "key": "4900",
  "doc_count": 6353
 },
 {
  "key": "9480",
  "doc_count": 6335
 },
 {
  "key": "3600",
  "doc_count": 6331
 },
 {
  "key": "2970",
  "doc_count": 6323
 },
 {
  "key": "9400",
  "doc_count": 6228
 },
 {
  "key": "4690",
  "doc_count": 6223
 },
 {
  "key": "4873",
  "doc_count": 6101
 },
 {
  "key": "9370",
  "doc_count": 6037
 },
 {
  "key": "7600",
  "doc_count": 5957
 },
 {
  "key": "5210",
  "doc_count": 5920
 },
 {
  "key": "7620",
  "doc_count": 5907
 },
 {
  "key": "2400",
  "doc_count": 5833
 },
 {
  "key": "9700",
  "doc_count": 5832
 },
 {
  "key": "2680",
  "doc_count": 5825
 },
 {
  "key": "9300",
  "doc_count": 5815
 },
 {
  "key": "2840",
  "doc_count": 5720
 },
 {
  "key": "4220",
  "doc_count": 5678
 },
 {
  "key": "2640",
  "doc_count": 5640
 },
 {
  "key": "3650",
  "doc_count": 5555
 }
]

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment