Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@stain

stain/html5.diff

Created Oct 18, 2019
Embed
What would you like to do?
--- index.html 2019-10-18 14:47:15.867443397 +0100
+++ html5.html 2019-10-18 14:51:47.656129865 +0100
@@ -1,10 +1,9 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
- "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
+<!DOCTYPE html>
-<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="no" lang="no">
+<html lang="no">
<head>
<title>HTML på en ryddig måte - forståelse og bruk</title>
- <style type="text/css">
+ <style>
body {
background-color: white;
color: black;
@@ -16,7 +15,7 @@
}
h1 {
color: #a75;
- border-width: none none thin none; /* netscape hack */
+ border-width: 0 0 thin 0; /* netscape hack */
border-color: black;
border-style: none none solid none;
}
@@ -78,7 +77,7 @@
address {
font-family: arial, helvetica, sans-serif;
margin-top: 1em;
- border-width: thin none none none; /* netscape-hack */
+ border-width: thin 0 0 0; /* netscape-hack */
border-color: black;
border-style: solid none none none;
}
@@ -238,7 +237,7 @@
}
table {
background: #ffd;
- color: black
+ color: black;
border-width: thin;
border-color: black;
border-style: solid;
@@ -426,7 +425,7 @@
Du kan også bruke enkle apostrofer <code>'</code> istedet, for eksempel
hvis det er ønskelig å bruke tegnet <code>"</code> inni verdien. Hvis du
skal angi flere attributter skiller du dem med mellomrom
- eller linjeskift, for eksempel <code>&lt;p align="right" id="blapp"&gt;</code>
+ eller linjeskift, for eksempel <code>&lt;p style="text-align: right"id="blapp"&gt;</code>
Følgende eksempel vil indikere at avsnittet skal høyrestilles.
</p>
<div class="eksempel">
@@ -438,7 +437,7 @@
</pre>
<p class="info">Avsnittet kan bli fremstilt slik i en visuell nettleser:</p>
<div class="fremstilling">
- <p align="right">
+ <p style="text-align: right">
Dette er et eksempelavsnitt.
</p>
</div>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.