Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
:shipit:

Mathias Bruun Hemmingsen tejsfrank

💭
:shipit:
  • the moon
Block or report user

Report or block tejsfrank

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
View Stuff
<form id="BilledeUpload" action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" accept="image/*" name="file" ondblclick="indsaetIdb()">
<button onclick="indsaetIdb()">Submit</button>
</form>
<script>
function indsaetIdb(){
let randomnummer = Math.floor(Math.random()*999999999)+1;
var billedenavn = document.getElementById("BilledeUpload");
var url = "https://storage.googleapis.com/sprogappdat17easj/billeder/"+randomnummer
View mads er ghay
function testLogin(){
var brugernavninput = document.getElementById("brugernavn");
var passwordinput = document.getElementById("password")
console.log(brugernavninput.value +" - "+passwordinput.value);
//document.getElementById("skrivher").innerHTML = "knap klikket";
var params = 'brugernavn='+brugernavninput.value+'&password='+passwordinput.value+'';
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
You can’t perform that action at this time.