Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
💭
:shipit:

Mathias Bruun Hemmingsen tejsfrank

💭
:shipit:
  • the moon
View GitHub Profile
View Stuff
<form id="BilledeUpload" action="" method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="file" accept="image/*" name="file" ondblclick="indsaetIdb()">
<button onclick="indsaetIdb()">Submit</button>
</form>
<script>
function indsaetIdb(){
let randomnummer = Math.floor(Math.random()*999999999)+1;
var billedenavn = document.getElementById("BilledeUpload");
var url = "https://storage.googleapis.com/sprogappdat17easj/billeder/"+randomnummer
View mads er ghay
function testLogin(){
var brugernavninput = document.getElementById("brugernavn");
var passwordinput = document.getElementById("password")
console.log(brugernavninput.value +" - "+passwordinput.value);
//document.getElementById("skrivher").innerHTML = "knap klikket";
var params = 'brugernavn='+brugernavninput.value+'&password='+passwordinput.value+'';
var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
You can’t perform that action at this time.