Instantly share code, notes, and snippets.

View Contract Killer 3 NO.md

Contract Killer

Den populære kontrakten med åpen kildekode for designere og utviklere av Stuff & Nonsense i norsk oversettelse.

  • Først publisert: 23/12/2008
  • Sist revidert: 28/06/2016
  • Original post
  • Oversatt til norsk av Alexander Eliesen