Create a gist now

Instantly share code, notes, and snippets.

What would you like to do?
WebElement - Pravidlá pre zverejnenie pracovnej ponuky

Pravidlá pre zverejnenie pracovnej ponuky

Už pár krát sa stalo, že pridám človeka do skupiny a za pár minút sa objavia pracovné ponuky. Nemám nič proti, no hľadanie nového človeka do firmy, je čisto komerčná záležitosť.

WebElement je však nezisková aktivita, ktorú robíme dobrovoľne s cieľom zdieľania vedomostí a skúseností.

Preto pokiaľ chcete uverejniť pracovnú ponuku, jej zverejnenie podmieňujeme podporou našich aktivít.

Formy pomoci sú napr.:

  1. webdev prezentácia na WebElement (https://webelement.sk/pod-prednasat)
  2. programátorské knižky (napr. http://instagram.com/p/Xn88J0labS/), ktoré môžu byť odmenou za niekoho prednášku alebo pre aktívneho účastníka
  3. lístky na konferenciu
  4. ...

Pre zverejnenie ponuky teda napíš na kontakt@webelement.sk, spolu so spôsobom, akým vieš helfnúť a dohodneme sa.

A ak sa dohodneme, tak ponuku:

Je to easy, ide hlavne o podporu komunity.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment