Instantly share code, notes, and snippets.

@vemv /- Secret
Created Jan 23, 2017

Embed
What would you like to do?
source 'https://rubygems.org'
gem 'rails', '5.0.1'
gem 'activerecord-session_store', '~> 1'
gem 'bootstrap-sass', '~> 3.3'
gem 'browser', '~> 2.3'
gem 'devise', '~> 4.2'
gem 'dotenv-rails', '~> 2.1'
gem 'font-awesome-sass', '~> 4.7'
gem 'friendly_id', '~> 5.1'
gem 'haml-rails', '~> 0.9'
gem 'high_voltage', '~> 3'
gem 'jquery-rails', '~> 4.2'
gem 'jquery-ui-rails', '~> 5'
gem 'money-rails', '~> 1.7'
gem 'mysql2', '~> 0.4'
gem 'oj', '~> 2.18' # for rollbar
gem 'okcomputer', '~> 1.14'
gem 'paper_trail', '~> 4' # version 6 is incompatible with rails_admin
gem 'pundit', '~> 1.1'
gem 'rails_admin', '~> 1.1'
gem 'redcarpet', '~> 3.4'
gem 'rollbar', '~> 2.14'
gem 'sass-rails', '~> 5'
gem 'stripe', '~> 1.57'
gem 'tod', '~> 2.1'
gem 'uglifier', '~> 3'
gem 'unicorn', '~> 5.2'
gem 'validates_formatting_of', '~> 0.9'
group :production, :staging do
end
group :staging, :development, :test do
gem 'awesome_print'
gem 'factory_girl_rails'
gem 'pry-rails'
gem 'pry-stack_explorer'
end
group :development, :test do
end
group :development do
gem 'letter_opener'
gem 'rubocop', '~> 0.46'
gem 'sql-logging'
end
group :test do
gem 'capybara', '~> 2.11'
gem 'database_cleaner', '~> 1.5'
gem 'launchy', '~> 2.4'
gem 'rails-controller-testing', '~> 1'
gem 'rspec-rails', '~> 3.5'
gem 'rspec-retry', '~> 0.5'
gem 'selenium-webdriver', '~> 3'
gem 'shoulda-matchers', '~> 3.1'
gem 'simplecov', '~> 0.12', require: false
gem 'timecop', '~> 0.8'
gem 'webmock', '~> 2.3'
end
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment