Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@vicziani
vicziani / check.py
Last active Nov 1, 2020
Annak ellenőrzése, hogy vannak-e Git repo-k
View check.py
import requests
def check_name(url):
r = requests.get(url + "/training-solutions")
if r.status_code != 200:
print(r.status_code)
file = open('nevsor.csv', 'r')
for line in file:
parts = line.split(';')
@vicziani
vicziani / README.md
Last active May 4, 2020
Rekurzív JSON összehasonlítás Postmanben
View README.md

Rekurzív JSON összehasonlítás Postmanben

Az összehasonlításhoz a deep-diff könyvtárat fogjuk használni.

A lépések a következők:

  • Át kell másolni a könyvtár minify-olt forráskódját a Collection Pre-request Scripts közé
  • Deklarálni kell ugyanitt a DeepDiff változót, és értéket adni neki
  • Meg kell hívni a DeepDiff függvényt
@vicziani
vicziani / wildfly-datasource.sh
Last active May 15, 2017
How to configure DataSource on WildFly
View wildfly-datasource.sh
module remove --name=org.mariadb
module add --name=org.mariadb --dependencies=javax.api,javax.transaction.api --resources=C:\Java\mariadb-java-client-1.5.9.jar
/subsystem=datasources/jdbc-driver=mysql:add(driver-name="mysql", driver-module-name="org.mariadb", driver-class-name="org.mariadb.jdbc.Driver", xa-datasource-class="org.mariadb.jdbc.MariaDbDataSource")
data-source add --name=virgods --jndi-name=java:/jdbc/virgods --driver-name=mysql --connection-url=jdbc:mysql://localhost/javaee --user-name=javaee --password=javaee
<xa-datasource-class>org.mariadb.jdbc.MariaDbDataSource</xa-datasource-class>
@vicziani
vicziani / iski-convert.py
Created Mar 28, 2017
iSki tracker exporter
View iski-convert.py
#!/usr/bin/python
# coding=UTF-8
"""
Convert html saved from iSki tracker website to gpx format to import
any application or service such QLandkarteGT, Endomondo, etc.
Need to install the following packages:
$ pip install pytz
@vicziani
vicziani / tumblr2blogger.xsl
Created Mar 28, 2017
Tumlr Blogger xml formátum transzformáció
View tumblr2blogger.xsl
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
>
<xsl:template match="/">
<feed xmlns='http://www.w3.org/2005/Atom'
xmlns:openSearch='http://a9.com/-/spec/opensearchrss/1.0/'
xmlns:gd='http://schemas.google.com/g/2005'
@vicziani
vicziani / gulpfile.js
Last active Mar 24, 2017
Coursera support
View gulpfile.js
gulp.task('usemin',['jshint'], function () {
return gulp.src('./app/menu.html')
.pipe(usemin({
css:[minifycss(),rev()],
js: [uglify(),rev()]
}))
.pipe(gulp.dest('dist/'))
// Reload here
.pipe(browserSync.reload({stream: true}));
});
@vicziani
vicziani / pom.groovy
Last active Jan 3, 2016
Próbaképp átfordítottam tesla-polyglot-tal egy pom.xml-em Groovy-ba.
View pom.groovy
project {
modelVersion '4.0.0'
groupId 'jtechlog.jtechlog-spring-security'
artifactId 'jtechlog-spring-security'
version '1.0-SNAPSHOT'
packaging 'war'
name '${project.artifactId}'
url 'http://jtechlog.blogspot.com'
inceptionYear '2011 - 2014'
developers {
@vicziani
vicziani / TestOutOfMemory.java
Created Jan 1, 2012
OutOfMemory puffer teszt
View TestOutOfMemory.java
/*
* Egy példaprogram arra, hogy működik-e az a trükk, hogy lefoglalunk egy kis
* helyet, és OutOfMemoryError esetén felszabadítjuk.
*
* Igen. -verbose:gc kapcsolóval futtatva látszik, hogy egy Full GC-t lefuttat a
* catch ágban is.
*/
package jtechlog.test;