Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Projeto TCC final - LocEdu
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="Base.Widget.AppCompat.Spinner.Underlined" parent="android:Widget.Material.Spinner.Underlined"/>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"ກັບໄປໜ້າຫຼັກ"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"ຂຶ້ນເທິງ"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"ໂຕເລືອກອື່ນ"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"ແລ້ວໆ"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"ເບິ່ງທັງຫມົດ"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"ເລືອກແອັບຯ"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ປິດ"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ເປີດ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"ຊອກຫາ"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"ລຶບຂໍ້ຄວາມຊອກຫາ"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"ຊອກຫາ"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"ຊອກຫາ"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"ສົ່ງການຊອກຫາ"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"ຊອກຫາດ້ວຍສຽງ"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"ແບ່ງປັນກັບ"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"ແບ່ງ​ປັນ​ກັບ​ %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"ຫຍໍ້"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"ເປີດນຳໃຊ້"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະເປີດໃຊ້ງານ​ການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"ເປີດໃຊ້ການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"ຕິດຕັ້ງ"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ຈະບໍ່ສາມາດເປີດໃຊ້ໄດ້ຫາກບໍ່ມີການບໍລິການ Google Play ເຊິ່ງແທັບເລັດຂອງທ່ານບໍ່ມີ."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"ຕິດຕັ້ງບໍລິການ Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"ສະຖານະບໍລິການ Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play Services ​ເກີດ​ຄວາມ​ຜິດ​ພາດ"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ກຳລັງມີບັນຫາກັບບໍລິການ Google Play. ກະລຸນາລອງໃໝ່ອີກຄັ້ງ."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ຫາກບໍ່ມີບໍລິການ Google Play ເຊິ່ງອຸປະກອນຂອງທ່ານບໍ່ຮອງຮັບ."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"ອັບເດດ"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ຈະບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຈະອັບເດດການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play"</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"ອັບເດດການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ໂດຍທີ່ບໍ່ມີການ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play, ເຊິ່ງ​ກຳ​ລັງ​ອັບ​ເດດ​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ກາ​ນ​ບໍ​ລິ​ການ Google Play ເວີ​ຊັນ​ໃໝ່. ມັນ​ຈະ​ອັບ​ເດດ​ຕົວ​ເອງ​ໄວໆ​ນີ້."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"​ເປີດ​ໃນ​ໂທ​ລະ​ສັບ"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"ລົງຊື່ເຂົ້າໃຊ້ດ້ວຍ Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"ຊອກຫາ"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Eiti į pagrindinį puslapį"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Eiti į viršų"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Daugiau parinkčių"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Atlikta"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Peržiūrėti viską"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Pasirinkti programą"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"IŠJUNGTA"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ĮJUNGTI"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Ieškoti..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Išvalyti užklausą"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Paieškos užklausa"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Paieška"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Pateikti užklausą"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Paieška balsu"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Bendrinti naudojant"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Bendrinti naudojant „%s“"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Sutraukti"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Įgalinti"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"„<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ neveiks, jei neįgalinsite „Google Play“ paslaugų."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Įgalinkite „Google Play“ paslaugas"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Įdiegti"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Programa „<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ nebus paleidžiama be „Google Play“ paslaugų, kurių nėra įrenginyje."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Gaukite „Google Play“ paslaugas"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"„Google Play“ paslaugų pasiekiamumas"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"„Google Play“ paslaugų klaida"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Naudojant programą „<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ kilo problemų dėl „Google Play“ paslaugų. Bandykite dar kartą."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Programa „<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ nebus paleidžiama be „Google Play“ paslaugų, kurių jūsų įrenginys nepalaiko."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Atnaujinti"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"„<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ nebus paleidžiama, jei neatnaujinsite „Google Play“ paslaugų."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Atnaujinkite „Google Play“ paslaugas"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"„<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>“ nebus paleidžiama be „Google Play“ paslaugų, kurios šiuo metu atnaujinamos."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Reikia naujos versijos „Google Play“ paslaugų. Jos netrukus bus atnaujintos."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Atidaryti telefone"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Prisijungti"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Prisijungti naudojant „Google“"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Paieška"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Pārvietoties uz sākuma ekrānu"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s: %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s: %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Pārvietoties augšup"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Vairāk opciju"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Gatavs"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Skatīt visu"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Izvēlieties lietotni"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"IZSLĒGTS"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"IESLĒGTS"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Meklējiet…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Notīrīt vaicājumu"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Meklēšanas vaicājums"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Meklēt"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Iesniegt vaicājumu"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Meklēšana ar balsi"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Kopīgot ar:"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Kopīgot ar %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Sakļaut"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Iespējot"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Lai lietotne <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> darbotos, ir jāiespējo Google Play pakalpojumi."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play pakalpojumu iespējošana"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Instalēt"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Lai lietotne <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> darbotos, ierīcē ir jāinstalē Google Play pakalpojumi."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play pakalpojumu iegūšana"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play pakalpojumu pieejamība"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play pakalpojumu kļūda"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Lietotnē <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ir radusies problēma ar Google Play pakalpojumu darbību. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Lai lietotne <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> darbotos, ir nepieciešami Google Play pakalpojumi, taču jūsu ierīce tos neatbalsta."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Atjaunināt"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Lai lietotne <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> darbotos, jums ir jāatjaunina Google Play pakalpojumi."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play pakalpojumu atjaunināšana"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Lai lietotne <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> darbotos, ir jāinstalē Google Play pakalpojumi. Pašlaik notiek to atjaunināšana."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Ir nepieciešama jauna Google Play pakalpojumu versija. Drīzumā tā tiks instalēta."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Atvērt tālrunī"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Pierakstīties"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Pierakstīties ar Google kontu"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Meklēt"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Движи се кон дома"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Движи се нагоре"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Повеќе опции"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Готово"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Види ги сите"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Избери апликација"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ИСКЛУЧЕНО"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ВКЛУЧЕНО"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Пребарување…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Исчисти барање"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Пребарај барање"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Пребарај"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Поднеси барање"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Гласовно пребарување"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Сподели со"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Собери"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Овозможи"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нема да се извршува ако не овозможите услуги на Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Овозможи ги услугите на Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Инсталирај"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нема да се извршува без услугите на Google Play што ги нема на уредот."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Преземи ги услугите на Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Достапност на услугите на Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Грешка на услугите на Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> има проблеми со услугите на Google Play. Обидете се повторно."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нема да се извршува без услугите на Google Play, што не се подржани од уредов."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Ажурирај"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нема да се извршува ако не ги ажурирате услугите на Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Ажурирај ги услугите на Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нема да се извршува без услугите на Google Play што се ажурираат во моментов."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Потребна е нова верзија на услугите на Google Play. Таа наскоро самата ќе се ажурира."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Отвори на телефонот"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Најави се"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Најави се со Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Пребарај"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"ഹോമിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"മുകളിലേക്ക് നാവിഗേറ്റുചെയ്യുക"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"കൂടുതൽ‍ ഓപ്‌ഷനുകള്‍"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"പൂർത്തിയാക്കി"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"എല്ലാം കാണുക"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ഓഫ്"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ഓൺ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"തിരയുക…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"അന്വേഷണം മായ്‌ക്കുക"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"തിരയൽ അന്വേഷണം"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"തിരയൽ"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"അന്വേഷണം സമർപ്പിക്കുക"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"ശബ്ദതിരയൽ"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"ഇവരുമായി പങ്കിടുക"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s എന്നതുമായി പങ്കിടുക"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"ചുരുക്കുക"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"നിങ്ങൾ Google Play സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> പ്രവർത്തിക്കില്ല."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Google Play സേവനങ്ങളില്ലാതെ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> പ്രവർത്തിക്കില്ല, ഈ സേവനങ്ങളാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ ഇല്ല."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play സേവനങ്ങൾ നേടുക"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play സേവന ലഭ്യത"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play സേവനങ്ങളിലെ പിശക്"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Google Play സേവനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ആപ്പിനെന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. വീണ്ടും ശ്രമിക്കുക."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Google Play സേവനങ്ങളില്ലാതെ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> പ്രവർത്തിക്കില്ല, സേവനങ്ങളെയാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉപകരണം പിന്തുണയ്ക്കുന്നുമില്ല."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"നിങ്ങൾ Google Play സേവനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തില്ലെങ്കിൽ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> പ്രവർത്തിക്കില്ല."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play സേവനങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുക"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"നിലവിൽ അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്ന Google Play സേവനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> പ്രവർത്തിക്കില്ല."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play സേവനങ്ങളുടെ പുതിയ പതിപ്പ് ആവശ്യമാണ്. താമസിയാതെ ഇത് സ്വയം അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യും."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"ഫോണിൽ തുറക്കുക"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"തിരയുക"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Нүүр хуудас руу шилжих"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Дээш шилжих"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Нэмэлт сонголтууд"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Дууссан"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Бүгдийг харах"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Апп сонгох"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ИДЭВХГҮЙ"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ИДЭВХТЭЙ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Хайх..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Асуулгыг цэвэрлэх"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Хайх асуулга"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Хайх"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Асуулгыг илгээх"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Дуут хайлт"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Хуваалцах"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s-тай хуваалцах"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Хумих"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Идэвхжүүлэх"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нь Google Play үйлчилгээг идэвхжүүлэх хүртэл ажиллахгүй."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play үйлчилгээг идэвхжүүлэх"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Суулгах"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Таны төхөөрөмжид Google Play үйлчилгээ байхгүй тул <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ажиллахгүй."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play үйлчилгээг авах"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play-н үйлчилгээнүүдийн боломжит байдал"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Наадаан үйлчилгээний алдаа"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>-г Google Play-н үйлчилгээгээр ашиглахад асуудал гарлаа. Дахин оролдоно уу."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Таны төхөөрөмж Google Play үйлчилгээг дэмждэггүй учир <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ажиллахгүй."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Шинэчлэх"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нь таныг Google Play үйлчилгээнүүдийг шинэчлэхээс нааш ажиллахгүй."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play үйлчилгээг шинэчлэх"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> нь одоогоор шинэчилж буй Google Play үйлчилгээгүйгээр ажиллахгүй."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play үйлчилгээний шинэ хувилбар хэрэгтэй. Энэ нь удахгүй өөрөө өөрийгөө шинэчлэх болно."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Утсаар нээх"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Нэвтрэх"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google-р нэвтрэх:"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Хайлт"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"मुख्‍यपृष्‍ठ नेव्‍हिगेट करा"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"वर नेव्‍हिगेट करा"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"अधिक पर्याय"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"पूर्ण झाले"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"सर्व पहा"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"एक अ‍ॅप निवडा"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"बंद"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"चालू"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"शोधा…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"क्‍वेरी स्‍पष्‍ट करा"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"शोध क्वेरी"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"शोध"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"क्वेरी सबमिट करा"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"व्हॉइस शोध"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"यांच्यासह सामायिक करा"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s सह सामायिक करा"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"संक्षिप्त करा"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"सक्षम करा"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"आपण Google Play सेवा सक्षम केल्याशिवाय <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> हा अॅप कार्य करणार नाही."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play सेवा सक्षम करा"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"स्‍थापित करा"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Google Play सेवा आपल्या डिव्हाइसवर उपलब्ध नाही, त्याशिवाय <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> चालणार नाही."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play सेवा मिळवा"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play सेवा उपलब्धता"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play सेवा एरर"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ला Google Play सेवांमध्ये समस्या येत आहे. कृपया पुन्हा प्रयत्न करा."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"तुमचे डिव्हाइस सपोर्ट करत नसलेल्या, Google Play सेवांशिवाय <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> चालणार नाही."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"अपडेट करा"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"आपण Google Play सेवा अपडेट करेपर्यंत <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> चालणार नाही."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play सेवा अपडेट करा"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"सध्‍या अपडेट होत असलेल्‍या, Google Play सेवांशिवाय <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> चालणार नाही."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play सेवांच्या नवीन आवृत्तीची आवश्यकता आहे. हे स्वत:ला लवकरच अपडेट करेल."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"फोनवर उघडा"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"साइन इन करा"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google सह साइन इन करा"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"शोधा"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navigasi skrin utama"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Navigasi ke atas"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Lagi pilihan"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Selesai"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Lihat semua"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Pilih apl"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"MATI"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"HIDUP"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Cari…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Kosongkan pertanyaan"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Pertanyaan carian"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Cari"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Serah pertanyaan"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Carian suara"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Kongsi dengan"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Kongsi dengan %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Runtuhkan"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Dayakan"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> tidak akan berfungsi melainkan anda mendayakan perkhidmatan Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Dayakan perkhidmatan Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Pasang"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> tidak akan berfungsi tanpa perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini tiada pada peranti anda."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Dapatkan perkhidmatan Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Ketersediaan perkhidmatan Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Ralat perkhidmatan Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> menghadapi masalah berhubung perkhidmatan Google Play. Sila cuba lagi."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> tidak akan berfungsi tanpa perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini tidak disokong oleh peranti anda."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Kemas kini"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> tidak akan berfungsi kecuali anda mengemas kini perkhidmatan Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Kemaskinikan perkhidmatan Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> tidak akan berfungsi tanpa perkhidmatan Google Play dan perkhidmatan ini sedang dikemaskinikan."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Versi baharu perkhidmatan Google Play diperlukan. Kemas kini automatik akan dijalankan sebentar lagi."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Buka pada telefon"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Log masuk"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Log masuk dengan Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Cari"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"မူလနေရာကို သွားရန်"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s၊ %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s ၊ %2$s ၊ %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"အပေါ်သို့သွားရန်"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"ပိုမိုရွေးချယ်စရာများ"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"ပြီးဆုံးပါပြီ"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"အားလုံးကို ကြည့်ရန်"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"အက်ပ်တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်ပါ"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ပိတ်"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ဖွင့်"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"ရှာဖွေပါ..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"ရှာစရာ အချက်အလက်များ ဖယ်ရှားရန်"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"ရှာစရာ အချက်အလက်နေရာ"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"ရှာဖွေရန်"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"ရှာဖွေစရာ အချက်အလက်ကို ပေးပို့ရန်"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"အသံဖြင့် ရှာဖွေခြင်း"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"မျှဝေဖို့ ရွေးပါ"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s ကို မျှဝေပါရန်"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"ခေါက်ရန်"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"ဖွင့်ရန်"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကို မဖွင့်သ၍ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> သည်အလုပ်လုပ်မည်မဟုတ်ပါ။"</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများ ဖွင့်ရန်"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"ထည့်သွင်းပါ"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"သင့်တက်ဘလက်တွင် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများမရှိသောကြောင့် <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ကိုဖွင့်၍မရပါ။"</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများရယူရန်"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများ ရရှိနိုင်သည်"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများ အမှား"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> သည် Google Play ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပြဿနာအနည်းငယ် ရှိနေပါသည်။ ထပ်လုပ်ကြည့်ပါ။"</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်စက်ပစ္စည်းတွင် ပံ့ပိုးမထားသည့်အတွက် ၎င်းမရှိဘဲ <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ကို ဖွင့်၍မရပါ။"</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"အပ်ဒိတ်"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများအား အပ်ဒိတ်မလုပ်ပါက <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်ပါ။"</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကို အပ်ဒိတ်လုပ်ရန်"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုများကို လက်ရှိအပ်ဒိတ်လုပ်နေသောကြောင့် <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ကိုဖွင့်၍ရမည်မဟုတ်ပါ။"</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play ဝန်ဆောင်မှုဗားရှင်းအသစ်များ လိုအပ်နေသည်။ အချိန်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၎င်းကိုယ်တိုင်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ လိမ့်မည်။"</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"ဖုန်းပေါ်မှာ ဖွင့်ပါ"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"လက်မှတ်ထိုး ဝင်ရန်"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးဝင်ရေ"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"ရှာဖွေပါ"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"၉၉၉+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Gå til startsiden"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s – %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s – %2$s – %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Gå opp"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Flere alternativer"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Ferdig"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Se alle"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Velg en app"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"AV"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"PÅ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Søk …"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Slett søket"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Søkeord"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Søk"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Utfør søket"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Talesøk"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Del med"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Del med %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Skjul"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Slå på"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> fungerer ikke med mindre du slår på Google Play-tjenester."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Slå på Google Play-tjenester"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Installer"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan ikke kjøre uten Google Play-tjenester, som ikke er installert på enheten din."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Installer Google Play-tjenester"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play Tjenester-tilgjengelighet"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play Tjenester-feil"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> har problemer med Google Play-tjenester. Prøv på nytt."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan ikke kjøre uten Google Play-tjenester, som ikke støttes av enheten din."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Oppdater"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kjører ikke med mindre du oppdaterer Google Play Tjenester."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Oppdater Google Play-tjenester"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kjører ikke uten Google Play-tjenester, som oppdateres akkurat nå."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Du må installere en ny versjon av Google Play-tjenester. Appen oppdateres automatisk om en kort stund."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Åpne på telefonen"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Logg på"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Logg på med Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Søk"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"गृह खोज्नुहोस्"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"माथि खोज्नुहोस्"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"थप विकल्पहरू"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"सम्पन्न भयो"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"सबै हेर्नुहोस्"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"एउटा अनुप्रयोग छान्नुहोस्"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"निष्क्रिय पार्नुहोस्"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"सक्रिय गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"खोज्नुहोस्..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"प्रश्‍न हटाउनुहोस्"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"जिज्ञासाको खोज गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"खोज्नुहोस्"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"जिज्ञासा पेस गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"भ्वाइस खोजी"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"साझेदारी गर्नुहोस्..."</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s सँग साझेदारी गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"संक्षिप्त पार्नुहोस्"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"सक्रिय गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ले तपाईँले Google Play सेवाहरू सक्षम नगरेसम्म काम गर्दैन।"</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play सेवाहरू सक्षम पार्नुहोस्"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"स्थापना गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> Google Play services बिना सञ्चालन हुने छैन र तपाईँको यन्त्रमा Google Play services उपलब्ध छैनन्।"</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play सेवाहरू प्राप्त गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play सेवाको उपलब्धता"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play सेवाहरूका त्रुटि"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> लाई Google Play services सँग सहकार्य गर्न समस्या भइरहेको छ। कृपया फेरि प्रयास गर्नुहोस्।"</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> Google Play services बिना सञ्चालन हुने छैन र तपाईँको यन्त्रले Google Play services लाई समर्थन गर्दैन।"</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"अद्यावधिक गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> तपाईंले Google प्ले सेवाहरू अद्यावधिक नगरेसम्म सञ्चालन हुँदैन।"</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play सेवाहरू अद्यावधिक गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Google Play सेवाहरू <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> बिना सञ्‍चालन हुँदैन, जुन हाल अद्यावधिक भइरहेका छन्।"</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play सेवाहरूको नयाँ संस्करण आवश्यक छ। यो आफै छिट्टै नै अद्यावधिक हुनेछ।"</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"फोनमा खोल्नुहोस्"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"साइन इन गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google मार्फत साइन‍ इन गर्नुहोस्"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"खोज्नुहोस्"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"९९९+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight" parent="Theme.AppCompat"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.DarkActionBar" parent="Theme.AppCompat"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.Dialog" parent="Theme.AppCompat.Dialog"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.Dialog.Alert" parent="Theme.AppCompat.Dialog.Alert"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.Dialog.MinWidth" parent="Theme.AppCompat.Dialog.MinWidth"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.DialogWhenLarge" parent="Theme.AppCompat.DialogWhenLarge"/>
<style name="Theme.AppCompat.DayNight.NoActionBar" parent="Theme.AppCompat.NoActionBar"/>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navigeren naar startpositie"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Omhoog navigeren"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Meer opties"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Gereed"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Alles weergeven"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Een app selecteren"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"UIT"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"AAN"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Zoeken…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Zoekopdracht wissen"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Zoekopdracht"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Zoeken"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Zoekopdracht verzenden"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Gesproken zoekopdracht"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Delen met"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Delen met %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Samenvouwen"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Inschakelen"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> werkt niet, tenzij je Google Play-services inschakelt."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play-services inschakelen"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Installeren"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die je nog niet op je apparaat hebt."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play-services ophalen"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Beschikbaarheid van Google Play-services"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Fout met Google Play-services"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ondervindt problemen met Google Play-services. Probeer het opnieuw."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die niet worden ondersteund op je apparaat."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Updaten"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan niet worden uitgevoerd, tenzij je Google Play-services updatet."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play-services updaten"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> kan niet worden uitgevoerd zonder Google Play-services, die momenteel worden geüpdatet."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Er is een nieuwe versie van Google Play-services vereist. De update wordt binnenkort automatisch uitgevoerd."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Openen op telefoon"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Inloggen"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Inloggen met Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Zoeken"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"ਹੋਮ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"ਉੱਪਰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"ਹੋ ਗਿਆ"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"ਸਭ ਦੇਖੋ"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"ਇੱਕ ਐਪ ਚੁਣੋ"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ਬੰਦ"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ਤੇ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"ਖੋਜ…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"ਸਵਾਲ ਹਟਾਓ"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"ਸਵਾਲ ਖੋਜੋ"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"ਖੋਜੋ"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"ਵੌਇਸ ਖੋਜ"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"ਨਸ਼ਟ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"ਚਾਲੂ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।"</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"ਸਥਾਪਤ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ ਤੋਂ ਗੁੰਮ ਹਨ।"</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀ"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ਨੂੰ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।"</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਵਾਈਸ \'ਤੇ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।"</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।"</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸੰਸਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ \'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ।"</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"ਫ਼ੋਨ \'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੋ"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google ਨਾਲ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰੋ"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"ਖੋਜ"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Przejdź do strony głównej"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Przejdź wyżej"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Więcej opcji"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Gotowe"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Zobacz wszystkie"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Wybierz aplikację"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"WYŁ."</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"WŁ."</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Szukaj…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Wyczyść zapytanie"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Wyszukiwane hasło"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Szukaj"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Wyślij zapytanie"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Wyszukiwanie głosowe"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Udostępnij dla"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Udostępnij dla %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Zwiń"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Włącz"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Aplikacja <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nie będzie działać, jeśli nie włączysz Usług Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Włącz Usługi Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Zainstaluj"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nie będzie działać, jeśli nie zainstalujesz na urządzeniu Usług Google Play."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Pobierz Usługi Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Dostępność Usług Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Błąd Usług Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ma problem z dostępem do Usług Google Play. Spróbuj jeszcze raz."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nie będzie działać bez Usług Google Play, które nie są obecnie obsługiwane przez urządzenie."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Aktualizuj"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Aplikacja <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nie będzie działać, jeśli nie zaktualizujesz Usług Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Zaktualizuj Usługi Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Aplikacja <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nie będzie działać bez Usług Google Play, które są obecnie aktualizowane."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Wymagana jest nowa wersja Usług Google Play. Wkrótce nastąpi automatyczna aktualizacja."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Otwórz na telefonie"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Zaloguj się"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Zaloguj się przez Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Szukaj"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<bool name="abc_action_bar_embed_tabs">false</bool>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navegar para a página inicial"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Navegar para cima"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Mais opções"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Concluído"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Ver tudo"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Selecione um app"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"DESATIVAR"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ATIVAR"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Pesquisar..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Limpar consulta"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Consulta de pesquisa"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Pesquisar"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Enviar consulta"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Pesquisa por voz"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Compartilhar com"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Compartilhar com %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Recolher"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Ativar"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> só funciona com o Google Play Services ativado."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Ativar o Google Play Services"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Instalar"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"O app <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não funciona sem o Google Play Services, o qual não está instalado no seu dispositivo."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Instalar o Google Play Services"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Disponibilidade do Google Play Services"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Erro do Google Play Services"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"O app <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> está com problemas com o Google Play Services. Tente novamente."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"O app <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não funciona sem o Google Play Services, o qual não é compatível com seu dispositivo."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Atualizar"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> só funciona com uma versão atualizada do Google Play Services."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Atualizar o Google Play Services"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não funciona sem o Google Play Services, o qual está sendo atualizado no momento."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"É necessária uma nova versão do Google Play Services. Ele será atualizado em breve."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Abrir no smartphone"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Fazer login"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Fazer login com o Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Pesquisar"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navegar para a página inicial"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Navegar para cima"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Mais opções"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Concluído"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Ver tudo"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Escolher uma aplicação"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"DESATIVADO"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ATIVADO"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Pesquisar..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Limpar consulta"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Consulta de pesquisa"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Pesquisar"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Enviar consulta"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Pesquisa por voz"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Partilhar com"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Partilhar com %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Reduzir"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Ativar"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"O <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não funciona enquanto não ativar os serviços do Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Ativar serviços do Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Instalar"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"O <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não é executado sem os Serviços do Google Play, os quais estão em falta no seu dispositivo."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Obter serviços do Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Disponibilidade Serviços do Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Erro dos Serviços do Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> está a ter problemas com os Serviços do Google Play. Tente novamente."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Não é possível executar o <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> sem os Serviços do Google Play, os quais não são compatíveis com o seu dispositivo."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Atualizar"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"O <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não é executado enquanto não atualizar os serviços do Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Atualizar serviços do Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"O <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> não é executado sem os serviços do Google Play, os quais estão a ser atualizados."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"É necessária uma nova versão dos serviços do Google Play. Esta será atualizada automaticamente em breve."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Abrir no telemóvel"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Iniciar sessão"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Iniciar sessão com o Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Pesquisar"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"+999"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navegar para a página inicial"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Navegar para cima"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Mais opções"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Concluído"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Ver tudo"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Selecione um app"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"DESATIVAR"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ATIVAR"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Pesquisar..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Limpar consulta"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Consulta de pesquisa"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Pesquisar"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Enviar consulta"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Pesquisa por voz"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Compartilhar com"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Compartilhar com %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Recolher"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Pesquisar"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Navigați la ecranul de pornire"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Navigați în sus"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Mai multe opțiuni"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Terminat"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Afișați-le pe toate"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Alegeți o aplicație"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"DEZACTIVAȚI"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ACTIVAT"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Căutați…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Ștergeți interogarea"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Interogare de căutare"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Căutați"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Trimiteți interogarea"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Căutare vocală"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Trimiteți la"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Trimiteți la %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Restrângeți"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Activați"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nu va funcționa decât dacă activați serviciile Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Activați serviciile Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Instalați"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nu va rula fără serviciile Google Play, care lipsesc de pe dispozitivul dvs."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Descărcați serviciile Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Disponibilitatea serviciilor Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Eroare a serviciilor Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> întâmpină probleme privind serviciile Google Play. Încercați din nou."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nu va rula fără serviciile Google Play, care nu sunt acceptate de dispozitivul dvs."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Actualizați"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nu va rula decât dacă actualizați serviciile Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Actualizați serviciile Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nu va rula fără serviciile Google Play, care momentan se actualizează."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Este necesară o nouă versiune a serviciilor Google Play. Se vor actualiza automat în curând."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Deschideți pe telefon"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Conectați-vă"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Conectați-vă cu Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Căutați"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"˃999"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Перейти на главный экран"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Перейти вверх"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Другие параметры"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Готово"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Показать все"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Выбрать приложение"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ОТКЛ."</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ВКЛ."</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Поиск"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Удалить запрос"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Поисковый запрос"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Поиск"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Отправить запрос"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Голосовой поиск"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Открыть доступ"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Открыть доступ пользователю %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Свернуть"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Включить"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Для работы приложения \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\" требуется включить сервисы Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Включите сервисы Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Установить"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Для работы приложения \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\" требуется установить сервисы Google Play."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Установите сервисы Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Доступность сервисов Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Ошибка сервисов Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Приложению \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\" не удается подключиться к сервисам Google Play. Повторите попытку."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Для работы с приложением \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\" требуются сервисы Google Play. Они не поддерживаются на вашем устройстве."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Обновить"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Чтобы запустить приложение \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\", обновите сервисы Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Обновите сервисы Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Сервисы Google Play, необходимые для работы приложения \"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g>\", в настоящий момент обновляются."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Версия сервисов Google Play устарела. Они автоматически обновятся в ближайшее время."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Открыть на телефоне"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Войти"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Войти через аккаунт Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Поиск"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">">999"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"ගෙදරට සංචාලනය කරන්න"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"ඉහලට සංචාලනය කරන්න"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"තවත් විකල්ප"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"අවසාන වූ"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"සියල්ල බලන්න"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"යෙදුමක් තෝරන්න"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"ක්‍රියාවිරහිතයි"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ක්‍රියාත්මකයි"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"සොයන්න..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"විමසුම හිස් කරන්න"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"සෙවුම් විමසුම"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"සෙවීම"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"විමසුම යොමු කරන්න"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"හඬ සෙවීම"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"සමඟ බෙදාගන්න"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"%s සමඟ බෙදාගන්න"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"හකුළන්න"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"සබල කරන්න"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"ඔබ Google Play සේවා සබල කරන්නේ නම් මිස <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> වැඩ නොකරනු ඇත."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Google Play සේවා සබල කරන්න"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"ස්ථාපනය කරන්න"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"ඔබගේ ටැබ්ලට් පරිගණකයේ නැති Google Play සේවා නොමැතිව <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ධාවනය නොවනු ඇත."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Google Play සේවා ලබා ගන්න"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Google Play සේවාවල ලබා ගත හැකි බව"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Google Play සේවා දෝෂය"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> හට Google Play සේවා සමගින් ගැටලු ඇත. කරුණාකර නැවත උත්සාහ කරන්න."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"ඔබගේ උපාංගය මගින් සහාය නොදක්වන, Google Play සේවා නොමැතිව <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ධාවනය නොවනු ඇත."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"යාවත්කාලීන කරන්න"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Google Play සේවා යාවත්කාලීන කරන්නේ නොමැතිව <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ධාවනය නොවේ."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Google Play සේවා යාවත්කාලීන කරන්න"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"දැනට යාවත්කාලීන කරමින් ඇති, Google Play සේවා නොමැතිව <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ධාවනය නොවනු ඇත."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Google Play සේවාවල නව අනුවාදයක් අවශ්‍යයි. එය මද වේලාවකින් එය විසින්ම යාවත්කාලීන වනු ඇත."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"දුරකථනය තුළ විවෘත කරන්න"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"පුරන්න"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Google සමගින් පුරන්න"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"සොයන්න"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Prejsť na plochu"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Prejsť hore"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Ďalšie možnosti"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Hotovo"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Zobraziť všetko"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Zvoľte aplikáciu"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"VYPNUTÉ"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"ZAPNUTÉ"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Vyhľadať…"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Vymazať dopyt"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Vyhľadávací dopyt"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Hľadať"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Odoslať dopyt"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Hlasové vyhľadávanie"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Zdieľať pomocou"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Zdieľať pomocou %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Zbaliť"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Povoliť"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Aplikácia <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> bude fungovať až po povolení služieb Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Povoliť služby Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Inštalovať"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Na spustenie aplikácie <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> sa vyžadujú služby Google Play, ktoré na zariadení nemáte."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Inštalovať služby Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Dostupnosť služieb Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Chyba služieb Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Aplikácia <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> má problémy so službami Google Play. Skúste to znova."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Aplikáciu <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nebude možné spustiť bez služieb Google Play, ktoré vaše zariadenie nepodporuje."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Aktualizovať"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Aplikáciu <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> bude možné spustiť až po aktualizácii služieb Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Aktualizácia služieb Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Na spustenie aplikácie <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> sa vyžadujú služby Google Play, ktoré sa momentálne aktualizujú."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Vyžaduje sa nová verzia služieb Google Play. Aktualizujú sa automaticky v najbližšom čase."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Otvoriť v telefóne"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Prihlásiť sa"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Prihlásiť sa do účtu Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Vyhľadávanie"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Krmarjenje domov"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Krmarjenje navzgor"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Več možnosti"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"Končano"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Pokaži vse"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Izbira aplikacije"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"IZKLOPLJENO"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"VKLOPLJENO"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Iskanje …"</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Izbris poizvedbe"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Iskalna poizvedba"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Iskanje"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Pošiljanje poizvedbe"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Glasovno iskanje"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Deljenje z"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Deljenje z:"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Strni"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Omogoči"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ne bo delovala, če ne omogočite storitev Google Play."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Omogočanje storitev Google Play"</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Namesti"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ne deluje brez storitev Google Play, vendar teh ni v napravi."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Namestitev storitev Google Play"</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Dostopnost storitev Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Napaka storitev Google Play"</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ima težave s storitvami Google Play. Poskusite znova."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ne deluje brez storitev Google Play, ki jih vaša naprava ne podpira."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Posodobi"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ne bo delovala, če ne posodobite storitev Google Play."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Posodobitev storitev Google Play"</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"Aplikacija <ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ne deluje brez storitev Google Play, ki se trenutno posodabljajo."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Potrebujete novo različico storitev Google Play. V kratkem se bodo posodobile."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Odpiranje v telefonu"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Prijava"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Prijava z Google Računom"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Iskanje"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources xmlns:ns1="urn:oasis:names:tc:xliff:document:1.2">
<string msgid="4600421777120114993" name="abc_action_bar_home_description">"Orientohu për në shtëpi"</string>
<string msgid="1397052879051804371" name="abc_action_bar_home_description_format">"%1$s, %2$s"</string>
<string msgid="6623331958280229229" name="abc_action_bar_home_subtitle_description_format">"%1$s, %2$s, %3$s"</string>
<string msgid="1594238315039666878" name="abc_action_bar_up_description">"Ngjitu lart"</string>
<string msgid="3588849162933574182" name="abc_action_menu_overflow_description">"Opsione të tjera"</string>
<string msgid="4076576682505996667" name="abc_action_mode_done">"U krye!"</string>
<string msgid="7468859129482906941" name="abc_activity_chooser_view_see_all">"Shikoji të gjitha"</string>
<string msgid="2031811694353399454" name="abc_activitychooserview_choose_application">"Zgjidh një aplikacion"</string>
<string msgid="121134116657445385" name="abc_capital_off">"JOAKTIV"</string>
<string msgid="3405795526292276155" name="abc_capital_on">"AKTIV"</string>
<string msgid="7723749260725869598" name="abc_search_hint">"Kërko..."</string>
<string msgid="3691816814315814921" name="abc_searchview_description_clear">"Pastro pyetjen"</string>
<string msgid="2550479030709304392" name="abc_searchview_description_query">"Kërko pyetjen"</string>
<string msgid="8264924765203268293" name="abc_searchview_description_search">"Kërko"</string>
<string msgid="8928215447528550784" name="abc_searchview_description_submit">"Dërgo pyetjen"</string>
<string msgid="893419373245838918" name="abc_searchview_description_voice">"Kërkim me zë"</string>
<string msgid="3421042268587513524" name="abc_shareactionprovider_share_with">"Shpërnda publikisht me"</string>
<string msgid="7165123711973476752" name="abc_shareactionprovider_share_with_application">"Shpërnda publikisht me %s"</string>
<string msgid="1603543279005712093" name="abc_toolbar_collapse_description">"Shpalos"</string>
<string msgid="8585111718777012708" name="common_google_play_services_enable_button">"Aktivizo"</string>
<string msgid="7045129128108380659" name="common_google_play_services_enable_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nuk do të funksionojë nëse nuk aktivizon shërbimet e \"Luaj me Google\"."</string>
<string msgid="3147157405986503375" name="common_google_play_services_enable_title">"Aktivizo shërbimet e \"Luaj me Google\""</string>
<string msgid="9115728400623041681" name="common_google_play_services_install_button">"Instalo"</string>
<string msgid="8179894293032530091" name="common_google_play_services_install_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nuk do të funksionojë pa shërbimet e Google Play, të cilat mungojnë në pajisjen tënde."</string>
<string msgid="7442193194585196676" name="common_google_play_services_install_title">"Merr shërbimet e \"Luaj me Google\""</string>
<string msgid="4293541511340436975" name="common_google_play_services_notification_channel_name">"Disponueshmëria e shërbimeve të Google Play"</string>
<string msgid="180394615667698242" name="common_google_play_services_notification_ticker">"Gabim në shërbimet e \"Luaj me Google\""</string>
<string msgid="2518680582564677258" name="common_google_play_services_unknown_issue">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> ka probleme me shërbimet e Google Play. Provo sërish."</string>
<string msgid="5501187292256987189" name="common_google_play_services_unsupported_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nuk do të funksionojë pa shërbimet e Google Play, të cilat nuk mbështeten nga pajisja jote."</string>
<string msgid="8172070149091615356" name="common_google_play_services_update_button">"Përditëso"</string>
<string msgid="7773943415006962566" name="common_google_play_services_update_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nuk do të funksionojë nëse nuk përditëson shërbimet e \"Luaj me Google\"."</string>
<string msgid="8706675115216073244" name="common_google_play_services_update_title">"Përditëso shërbimet e \"Luaj me Google\""</string>
<string msgid="7894275749778928941" name="common_google_play_services_updating_text">"<ns1:g id="APP_NAME">%1$s</ns1:g> nuk do të funksionojë pa shërbimet e \"Luaj me Google\", të cilat po përditësohen aktualisht."</string>
<string msgid="2804989272736383918" name="common_google_play_services_wear_update_text">"Nevojitet një version i ri i shërbimeve të \"Luaj me Google\". Ai do të përditësohet automatikisht së shpejti."</string>
<string msgid="5201977337835724196" name="common_open_on_phone">"Hape në telefon"</string>
<string msgid="3441753203274453993" name="common_signin_button_text">"Identifikohu"</string>
<string msgid="669893613918351210" name="common_signin_button_text_long">"Identifikohu me Google"</string>
<string msgid="146198913615257606" name="search_menu_title">"Kërko"</string>
<string msgid="2869576371154716097" name="status_bar_notification_info_overflow">"999+"</string>
</resources>