Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Хаклаб КИКА на „Станица студентска“
Наслов: „Анонимност на интернет: читај / пишувај / зборувај слободно“
Формат:
- 3 часа
- 3 сесии: 15 мин. блиц презентација + 45 мин. работилница
- Просторија со проектор, маси, столчиња, продолжни кабли на секоја маса, интернет (кабел, или вифи алтернативно)
- Учесниците е убаво да си понесат лаптоп или смартфон, да може на лице место да инсталираат софтвер на работилниците
Timeline:
...
Notes:
- Општи информации и линкови до сервиси: http://prism-break.org/
- Upload на слики: https://img.bi/ (https://infotomb.com/ прикажува метадата)
- Upload на видеа: https://mediacru.sh/
- Mail: https://login.live.com/ (работи преку Тор замисли)
- Блог: https://wordpress.com/ (со мејлот од Outlook)
- Facebook: со @outlook.com не успеавме, преку mailinator алиас успеавме после неколку пати (без мобилен верификација)
- Mailinator: не успеа преку Тор, можда е привремено, можда не' сака :)
- На windows, "remove personal data" не брише координати!!
- секогаш користи (или конвертирај во) .png
1. „Читај слободно“ (Андреј)
- Сакаш да истражуваш, но не сакаш да си го откриеш идентитетот? Локацијата?
- Што е Tor?
- Што треба / не треба да правиш додека сурфаш преку Tor
- HTTPS
2. „Пишувај слободно“ (Новица)
- Сакаш да кажеш / објавиш нешто, но не сакаш да си го откриеш идентитетот?
- Анонимно блогирање
- Upload на податоци, тргање на метаподатоци
- Proprietary сервис vs. self-hosting
3. „Зборувај слободно“ (???)
- Сакаш да зборуваш на chat, но не сакаш да чита некој од страна?
- Енкрипција
- Дали е Facebook е медиум за анонимна комуникација? (глупо е формулирано ова)
- IRC, Pidgin..
Anonymity (Андреј):
* Приказна
- твитот, затворени врати во корчагин https://twitter.com/dArsovec/status/542707612358569984
* „Anonymity is seen as a technique, or a way of realizing, certain other values, such as privacy, or liberty.“
* Анонимно сурфање, email, блог (со текст, слики и видеа) и социјални профили (FB, Twitter)
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment