Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@willnet
Created Nov 21, 2017
Embed
What would you like to do?
git_source(:github) do |repo_name|
repo_name = "#{repo_name}/#{repo_name}" unless repo_name.include?('/')
"https://github.com/#{repo_name}.git"
end
source 'https://rubygems.org'
ruby '2.4.2'
gem 'active_decorator'
gem 'active_type'
gem 'babel-transpiler'
gem 'bootstrap-sass'
gem 'cells',
github: 'apotonick/cells',
ref: '43083e37bedf5ee9f00c2b2f1636486f0bbbee9d'
gem 'cells-hamlit', github: 'willnet/cells-hamlit', branch: 'k0kubun'
gem 'coffee-rails'
gem 'compass-rails', github: 'willnet/compass-rails', branch: 'sprockets4'
gem 'flamegraph'
gem 'font-awesome-sass'
gem 'google-analytics-turbolinks'
gem 'hamlit'
gem 'high_voltage'
gem 'jbuilder'
gem 'js-routes'
gem 'kaminari'
gem 'kaminari-bootstrap'
gem 'kaminari-i18n'
gem 'memory_profiler'
gem 'newrelic_rpm'
gem 'octokit'
gem 'omniauth'
gem 'omniauth-facebook'
gem 'omniauth-github'
gem 'omniauth-twitter'
gem 'one_signal'
gem 'pg'
gem 'puma'
gem 'rack-canonical-host'
gem 'rack-dev-mark'
gem 'rack-mini-profiler'
gem 'rails', '5.1.4'
gem 'rails-i18n', '~> 5.0.0'
gem 'rambulance'
gem 'redcarpet'
gem 'redis', '~> 3.0'
gem 'sass-rails'
gem 'sentry-raven'
gem 'settingslogic'
gem 'sidekiq'
gem 'simple_form', github: 'willnet/simple_form', branch: 'rails5-1'
gem 'sprockets', '~> 3.7'
gem 'sprockets-rails'
gem 'stackprof'
gem 'turbolinks'
gem 'uglifier'
gem 'validates_email_format_of'
gem 'webpacker'
group :development do
gem 'annotate', group: :test
gem 'better_errors'
gem 'binding_of_caller'
gem 'brakeman', require: false
gem 'bullet', group: :test
gem 'dotenv-rails'
gem 'haml-lint', require: false
gem 'letter_opener'
gem 'listen'
gem 'pry-rails', group: :test
gem 'rspec-nc'
gem 'rubocop', group: :test
gem 'rubycritic', require: false
gem 'spring'
gem 'spring-commands-rspec'
end
group :test do
gem 'action-cable-testing'
gem 'capybara'
gem 'capybara-screenshot'
gem 'checkstyle_filter-git'
gem 'circleci-bundle-update-pr', '~> 1.3'
gem 'database_rewinder'
gem 'factory_bot_rails', group: :development
gem 'launchy'
gem 'rails-controller-testing'
gem 'rake_shared_context'
gem 'rspec-rails', group: :development
gem 'rspec-retry'
gem 'rspec_junit_formatter'
gem 'rubocop-checkstyle_formatter'
gem 'rubocop-select'
gem 'saddler'
gem 'saddler-reporter-github'
gem 'selenium-webdriver'
gem 'shoulda-matchers', git: 'https://github.com/thoughtbot/shoulda-matchers.git', branch: 'rails-5', require: false
gem 'simplecov', require: false
gem 'timecop'
end
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment