Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🍓
Puff puff :)

Arkadiusz Wrzos wrzosdev

🍓
Puff puff :)
View GitHub Profile
@wrzosdev
wrzosdev / android_instructions_23.md
Created Sep 30, 2019 — forked from agrcrobles/android_instructions_23.md
Setup Android development environment on a Mac
View android_instructions_23.md

Here is a high level overview for what you need to do to get most of an Android environment setup and maintained.

Prerequisites (for Homebrew at a minimum, lots of other tools need these too):

  • XCode is installed (via the App Store)
  • XCode command line tools are installed (xcode-select --install will prompt up a dialog)
  • Java

Install Homebrew:

@wrzosdev
wrzosdev / NudnyArtykul
Created May 25, 2018
Dodaj zakładkę w przeglądarce(bookmark) i w ścieżce dostępu(tam gdzie adres stony) wklej to i nudny artykuł -który musisz przeczytać- zacznie być nieco bardziej interesujący 8-)
View NudnyArtykul
javascript:{/** * Made by kurwa Kerai * chcesz rozpowszechniac? podawaj źródło * chcesz cos zmieniac? wszystkie komentarze pisz * w komentarzach wieloliniowych, bo sie moze popsuc pod chrome i opera... */var whitespace = "-\/|.,!:;'\" \t\n\r{}[]()";var stack = [];var curNIndex = 0;var curNode = null;var curIndex = -1;var state = 1;var lastword = '';String.prototype.startsWith = function(prefix) {return this.indexOf(prefix) === 0;};String.prototype.endsWith = function(suffix) {return this.match(suffix+"$") == suffix;};/* Nie moge tak robić niestety */function kurwizeLink(url){if(url.startsWith('javascript:'))return url; /* chyba niewiele moge zrobic kurwa */if(url.startsWith('#'))return url;if(url.startsWith('http://kurwa.keraj.net/?url='))return url; /* no, bo kurwa, bez jaj ;p */var base = '';if(!url.startsWith('http')){base = location.protocol + "://" + location.host;if(!url.startsWith('/')){var pathname = location.pathname;base += pathname.substring(0, pathname.lastIndexOf('/'));}}return 'http://kurwa.kera
You can’t perform that action at this time.