Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

🍓
Puff puff :)

Arkadiusz Wrzos wrzosdev

🍓
Puff puff :)
Block or report user

Report or block wrzosdev

Hide content and notifications from this user.

Learn more about blocking users

Contact Support about this user’s behavior.

Learn more about reporting abuse

Report abuse
View GitHub Profile
@wrzosdev
wrzosdev / NudnyArtykul
Created May 25, 2018
Dodaj zakładkę w przeglądarce(bookmark) i w ścieżce dostępu(tam gdzie adres stony) wklej to i nudny artykuł -który musisz przeczytać- zacznie być nieco bardziej interesujący 8-)
View NudnyArtykul
javascript:{/** * Made by kurwa Kerai * chcesz rozpowszechniac? podawaj źródło * chcesz cos zmieniac? wszystkie komentarze pisz * w komentarzach wieloliniowych, bo sie moze popsuc pod chrome i opera... */var whitespace = "-\/|.,!:;'\" \t\n\r{}[]()";var stack = [];var curNIndex = 0;var curNode = null;var curIndex = -1;var state = 1;var lastword = '';String.prototype.startsWith = function(prefix) {return this.indexOf(prefix) === 0;};String.prototype.endsWith = function(suffix) {return this.match(suffix+"$") == suffix;};/* Nie moge tak robić niestety */function kurwizeLink(url){if(url.startsWith('javascript:'))return url; /* chyba niewiele moge zrobic kurwa */if(url.startsWith('#'))return url;if(url.startsWith('http://kurwa.keraj.net/?url='))return url; /* no, bo kurwa, bez jaj ;p */var base = '';if(!url.startsWith('http')){base = location.protocol + "://" + location.host;if(!url.startsWith('/')){var pathname = location.pathname;base += pathname.substring(0, pathname.lastIndexOf('/'));}}return 'http://kurwa.kera
You can’t perform that action at this time.