View gist:01716c4f1457e84e296b47401df2564e
<?php
session_start();
$ssmovielogin = $_SESSION["ssmovielogin"];
if(strcmp($ssmovielogin,"now") == 0){
}else{
header( "location: login" );
}
$target_dir = "images/";
View gist:f7a3527a1eb294f2bf055d6e72d447ea
สุดท้ายที่เค้าจะฝากข้อความไว้ให้
เค้าคงไม่มีหน้ากลับไปยืนข้างเตงแล้วขอโทษอีกครั้ง
เพราะมีโอกาสกี่ครั้งเค้าก็จะทำให้มันพังเหมือนตอนนี้อีกแล้ว
เค้าคาดหวังในความรัก เค้าคาดหวังในชีวิตคู่มาเกินไป
ไม่ใช่เตงให้เค้าไม่ได้ แต่เค้าต้องการมากเกินไป
เตงเป็นคนดี คอยเอาใจใส่เค้า เค้ารักแบบที่เตงเป็น ที่เตงทำแบบทุกวันนี้เพราะรักเค้าเข้าใจ
แต่เค้ากลับมองด้านลบจนมันบังสะหมด