View gist:f7a3527a1eb294f2bf055d6e72d447ea
สุดท้ายที่เค้าจะฝากข้อความไว้ให้
เค้าคงไม่มีหน้ากลับไปยืนข้างเตงแล้วขอโทษอีกครั้ง
เพราะมีโอกาสกี่ครั้งเค้าก็จะทำให้มันพังเหมือนตอนนี้อีกแล้ว
เค้าคาดหวังในความรัก เค้าคาดหวังในชีวิตคู่มาเกินไป
ไม่ใช่เตงให้เค้าไม่ได้ แต่เค้าต้องการมากเกินไป
เตงเป็นคนดี คอยเอาใจใส่เค้า เค้ารักแบบที่เตงเป็น ที่เตงทำแบบทุกวันนี้เพราะรักเค้าเข้าใจ
แต่เค้ากลับมองด้านลบจนมันบังสะหมด