Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Samuli Hakoniemi zvona

View GitHub Profile
@zvona
zvona / Podfile
Last active Oct 3, 2019
Working Podfile for Flipper 0.25.0 and React Native 0.61.0
View Podfile
source 'https://github.com/CocoaPods/Specs.git'
require_relative '../node_modules/@react-native-community/cli-platform-ios/native_modules'
platform :ios, '9.0'
def flipper_pods()
flipperkit_version = '0.25.0'
pod 'FlipperKit', '~>' + flipperkit_version, :configuration => 'Debug'
pod 'FlipperKit/FlipperKitLayoutComponentKitSupport', '~>' + flipperkit_version, :configuration => 'Debug'
pod 'FlipperKit/SKIOSNetworkPlugin', '~>' + flipperkit_version, :configuration => 'Debug'
pod 'FlipperKit/FlipperKitUserDefaultsPlugin', '~>' + flipperkit_version, :configuration => 'Debug'
@zvona
zvona / gist:5fe7d07273624099c9dc7729776e0c6e
Last active Jan 24, 2018
Using TextStyle and ViewStyle with RN and TS
View gist:5fe7d07273624099c9dc7729776e0c6e
import React, { PureComponent } from 'react';
import {
StyleSheet,
Text,
TextStyle,
TouchableOpacity,
View,
ViewStyle
} from 'react-native';
@zvona
zvona / gist:ebfa59247576dd6f5406
Last active Aug 29, 2015
Pohjola Phishing E-mail
View gist:ebfa59247576dd6f5406
OP Pohjola,
Teollisuuskatu 1 b,
00510 Helsink
27.07.2014
Hyvä asiakas,
Huomaa, että verkkopankin on päättymässä. Tämän palvelun jatkuvan keskeytyksettä