Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / zipfile.patch
Last active Aug 31, 2020
patched cpython's zipfile.py supporting non-naive seeking on STORED compression method (no compression at all)
View zipfile.patch
809c809
< self._expected_crc = zipinfo.CRC
---
> self._expected_crc = self._orig_crc = zipinfo.CRC
812c812
< self._expected_crc = None
---
> self._expected_crc = self._orig_crc = None
1043c1043
< def seek(self, offset, whence=0):
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / cue_cdtoc2mbtoc.py
Last active Sep 25, 2020
CUE Sheet and CUETools CDTOC tag to MusicBrainz TOC converter, ISRC extractor
View cue_cdtoc2mbtoc.py
#!/usr/bin/env python3
from typing import List
import os, io, base64, hashlib
import mutagen
import chardet
SECTORS_PER_SECOND = 75
SAMPLES_PER_SECTOR = 588
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / yt-search-rss.gs
Last active Feb 2, 2021
Youtube Search RSS generator (deployable on Google Apps Script)
View yt-search-rss.gs
function getSearchRSS(query){
let results = YouTube.Search.list('id, snippet', {
q: query,
maxResults: 50,
order: 'date'
});
let encoded_query = encodeURIComponent(query)
let rss_url = ScriptApp.getService().getUrl() + "?" + encoded_query;
@JuniorJPDJ
JuniorJPDJ / download.py
Last active Feb 28, 2021
telegram batch file downloader (with deduplication and file date preserving)
View download.py
#!/usr/bin/env python3
import hashlib
import os
import time
import traceback
from datetime import datetime
import argparse
import re
from telethon import TelegramClient, helpers, utils
View foss-android-pl.txt
Baza systemu:
LineageOS
Kontynuacja (fork) porzuconego projektu CyanogenMod, bardzo dobrego i szanowanego w gronach moderskich systemu operacyjnego opartego na czystym Androidzie
Jeden ze stabilniejszych "custom romów" na smartfony, wspiera sporą liczbę urządzen oficialnie i praktycznie każde dostępne na rynku nieoficialnie (ludzie budują go jako bazę deweloperską)
Oficialna strona: https://lineageos.org/
Źródła: https://github.com/LineageOS