Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
📷
the code is like pasta, yum yum

Miłosz Sędziak Levii01

📷
the code is like pasta, yum yum
  • Bielsko-Biała
View GitHub Profile
View rails_helper.rb
# This file is copied to spec/ when you run 'rails generate rspec:install'
ENV['RAILS_ENV'] ||= 'test'
require File.expand_path('../../config/environment', __FILE__)
# Prevent database truncation if the environment is production
abort("The Rails environment is running in production mode!") if Rails.env.production?
require 'spec_helper'
require 'rspec/rails'
require 'shoulda/matchers'
# Add additional requires below this line. Rails is not loaded until this point!
View domkiii wp.html
<div class="mfind-lp_wrapper">
<div class="mfind-lp_box">
<div class="mfind-lp_box--code">
<strong>- 10% z kodem</strong>
<p>ward02176000</p>
</div>
<a href="http://wartadirect.pl/household/?p=55136" class="mfind-lp_link">
<img class="mfind-lp_link--image" src="https://www.mfind.pl/wp-content/uploads/2017/03/lp-warta.png" alt="warta">
<img class="mfind-lp_link--image-hover" src="https://www.mfind.pl/wp-content/uploads/2017/03/lp-warta-hover.png" alt="warta">
View c++
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
//int n, d, g, k;
int n=13, d=5, g=9, k=5;
View 10lat.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:quot="http://axadirect.pl/quotation" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:axad="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation" xmlns:axad1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Driver" xmlns:axad2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Owners" xmlns:axad3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Vehicle">
<soapenv:Header>
<RequestId></RequestId>
</soapenv:Header>
<soapenv:Body>
<quot:CreateOfferCalculation xmlns="http://axadirect.pl/quotation">
<quot:questionnaire>
<axad:
View rok.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><soapenv:Envelope xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:quot="http://axadirect.pl/quotation" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:axad="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation" xmlns:axad1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Driver" xmlns:axad2="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Owners" xmlns:axad3="http://schemas.datacontract.org/2004/07/AxaDirect.Contract.Application.Default.ServiceContracts.v2.Quotation.Vehicle"><soapenv:Header><RequestId></RequestId></soapenv:Header><soapenv:Body><quot:CreateOfferCalculation xmlns="http://axadirect.pl/quotation"> <quot:questionnaire>
<axad:Agent>
<axad:RauNumber>99953999/A</axad:RauNumber>
</axad:Agent>
View p1.cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstdlib>
#include <iomanip>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;
struct person {
View wyciaganko.yaml
"vehicle": {
"model_name_etx": "Corsa 1.2 16V 111 EasyTronic", G GIT
"body_type_etx": "Hatchback", G GIT body_name
"body_type": "hb", G
"infoekspert_model_name": "Corsa D 1.2", G E GIT type name
"infoekspert_vehicle_type": "O", GE B L
"vehicle_type": 10, G
DO KOSZAAAA !
View todo.txt
Jako uczestnik programu rekomendacyjnego chcę dostać pieniądze za polecanie
Scope: mechanizm wypłat dla uczestników programu rekomendacyjnego
beneficjent musi dostać właściwą kwote (teraz z automatu dostanie 50pln), wymagana możliwość modyfikacji.
po wprowadzeniu sprzedaży cron sprawdza wszystkie copportunity, które powstały z wykorzystaniem kodu rabatowego, mają produkty i je grupuje po kodach. Wybiera te, które są z polecenia. UWAGA na timaouty
Cron zamiata pod koniec miesiaca B)
wysyłamy do polecającego maila, że ma do odebrania xx pieniędzy (gdy uzbiera 100ziko )
jeśli nie mamy danych jego, to dostaje link do fomularza
View gist:c46dbf55feb9ad6aaf9c04e0a3da54c3
Account.where(token: nil).each do |account|
account.token = SecureRandom.uuid
account.save!(validate: false)
end
Account.where(token: nil).size