Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar
:electron:
Coding

Harun Adıgüzel mrnirva

:electron:
Coding
View GitHub Profile
View Java Mail Gerekli Kütüphaneler.java
dependencies {
implementation 'com.sun.mail:android-mail:1.5.5'
implementation 'com.sun.mail:android-activation:1.5.5'
}
View Java Mail Yapilandirma Verileri.java
class YapilandirmaVerileri {
// Mail adresimizi ve uygulama şifrelerinde oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz
static String MAIL = "mail_adresimiz@gmail.com";
static String SIFRE = "qibtwyitsasapcga";
}
View Mail Gonderici Sinif.java
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.os.AsyncTask;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import java.util.Properties;
import javax.mail.Message;
import javax.mail.MessagingException;
View Mail Gonder.java
// MailGonderici nesnemizi oluşturduğumuz kısım
MailGonderici mg = new MailGonderici(MainActivity.this, "alici_mail_adresi@gmail.com", "Konu", "Bu bir denemedir!");
// Mail Gönderme işlemini başlattığımız nokta
mg.execute();
View Ekli Mail Yollamak.java
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Environment;
import android.util.Log;
import android.widget.Toast;
import java.io.File;
import java.util.Properties;
View Java Iki Deger Arasinda Random.java
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
int minimum = 10;
int maksimum = 25;
int randomSayi = ThreadLocalRandom.current().nextInt(minimum, maksimum + 1);
/* Maksimuma 1 eklememizin sebebi nextInt() metodu maksimum değeri dahil
etmiyor bu nedenle 1 ekleyerek 25 dahil olacak şekilde sayı üretebiliriz. */
View Java Iki Deger Arasinda Random 2.java
import java.util.Random;
//Normal Random sınıfını ekliyoruz
Random random = new Random();
int minimum = 10;
int maksimum = 25;
int randomSayi = random.nextInt((maksimum - minimum ) + 1) + minimum;
View Java Iki Deger Arasinda Random 3.java
Random random = new Random();
// Burada minimum sayı 10(dahil) - maksimum sayı 25(dahil değil)
// Yani 10 ile 24 arası sayılar üretilecektir
int randomSayi = random.nextInt(10) + 25;
View Android Iki Deger Arasinda Random.java
import java.util.concurrent.ThreadLocalRandom;
int minimum = 10;
int maksimum = 25;
int randomSayi = ThreadLocalRandom.current().nextInt(minimum, maksimum);
// Alttaki şekilde kullanırsanız maksimum değeri de dahil edecektir.
randomSayi = ThreadLocalRandom.current().nextInt(minimum, maksimum + 1);