Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View mrnirva's full-sized avatar
:electron:
Coding

Harun Adıgüzel mrnirva

:electron:
Coding
View GitHub Profile
// Passing By Reference (Call by Reference) - Passing By Pointer (Call by Pointer) Örneği
// Parametrede sayı referansını oluşturup kullanıyoruz
void referanslaDegerDegistir(int &sayi){
sayi = 10; // Sayının referansıyla yeni değer ataması yapıyoruz
}
// Parametrede pointer oluşturup kullanıyoruz
package interfaces;
public class Arayuzler {
public static void main(String[] args) {
Kopekler kopek = new Kopekler();
kopek.yemekYe();
}
package interfaces;
public class Arayuzler {
public static void main(String[] args) {
Kopekler kopek = new Kopekler();
Koyunlar koyun = new Koyunlar();
kopek.yemekYe();
package abstractclass;
public class SoyutSinif {
public static void main(String[] args) {
Baliklar balik = new Baliklar();
Kuslar kus = new Kuslar();
balik.yemekYe();
package abstractclass;
public class SoyutSinif {
public static void main(String[] args) {
// Hayvanlar hayvanlar = new Hayvanlar();
// Bu kesinlikle hata verecektir
// Soyut sınıftan nesne oluşturulamaz
package polymorphism;
public class CokBicimlilik {
public static void main(String[] args) {
Hayvan hayvan = new Hayvan();
Hayvan kedi = new Kedi();
Hayvan kopek = new Kopek();
package polymorphism;
public class CokBicimlilik {
public static void main(String[] args) {
Hayvan hayvan = new Hayvan();
Hayvan kedi = new Kedi();
Hayvan kopek = new Kopek();
package inheritance;
public class Kalitim {
public static void main(String[] args) {
// Her iki sınıftanda nesne oluşturduk
Arac arac = new Arac();
Kamyon kamyon = new Kamyon();
package inheritance;
public class Kalitim {
public static void main(String[] args) {
// Her iki sınıftanda nesne oluşturduk
Arac arac = new Arac();
Kamyon kamyon = new Kamyon();
class Arac{
}
// Önce ana sınıfın adı girilir
// Daha sonra extends kelimesi
// Son olarak miras alınacak sınıf girilir
class Kamyon extends Arac{