Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@OzzyCzech
OzzyCzech / BLACK.css
Last active Jun 15, 2020
Diarly dark THEME
View BLACK.css
.app {
foreground: #dee2e6;
header-color: #f0f4f7;
bold-color: #dee2e6;
link-color: #2c8ad3;
background: #282c34;
syntax: #CCCCCC;
@OzzyCzech
OzzyCzech / gallery.php
Last active Aug 1, 2018
Wordpress responsive photo gallery with Twitter Boostrap 4
View gallery.php
@OzzyCzech
OzzyCzech / t-mobile.md
Last active Jun 13, 2016
Únik osobních dat T-mobile
View t-mobile.md

Českému T-mobile uniklo 1,5 milionu osobních dat jejich zákazníků, tento únik se může týkat také Vašich osobních dat.

https://www.t-mobile.cz/podpora/kontaktujte-nas

Dobrý den,

jsem velmi znepokojen únikem osobních dat 1,5 milionů zákazníků
T-mobile a toto pochybení považuji za dostatečný důvod k ukončení smlouvy.
@OzzyCzech
OzzyCzech / moss.svg
Created Jun 13, 2015
IT Crawd Maurice Moss characted as SVG
View moss.svg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@OzzyCzech
OzzyCzech / loader.svg
Created Apr 29, 2015
Simple animated process loader
View loader.svg
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@OzzyCzech
OzzyCzech / feedback.phtml
Created Jan 21, 2015
Twitter Boostrap feedback Form
View feedback.phtml
<style>
#feedback {
float: left;
position: fixed;
top: calc(50% - 47px);
right: 0;
}
#feedback a {
background: #FF4500;
@OzzyCzech
OzzyCzech / print.less
Created Jul 3, 2014
LESS for printing
View print.less
@media print {
header, footer {
.responsive-invisibility();
}
a[href^="mailto"] {
//text-decoration: none;
&:after {
content: '' !important;
@OzzyCzech
OzzyCzech / citaty.md
Last active Aug 29, 2015
Citáty a přísloví
View citaty.md

Člověk může mockrát selhat, ale zoufalcem se stává až ve chvíli, kdy začne obviňovat druhé.

John Burroughs

@OzzyCzech
OzzyCzech / release.sh
Created Apr 29, 2014
Send release message to email
View release.sh
DATE=`date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S"`
PREDPOSLTAG=`git tag -l release* | tail -n 2 | head -1`
echo "`git log $PREDPOSLTAG.. --no-merges --oneline --date=relative --pretty=format:'[%h] %s (%cr) <%an>' --abbrev-commit`" | mail -E -s "[RELEASE] Testomato $DATE" "aaa@bbb.com"
You can’t perform that action at this time.