Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

💭
Working on Routify

Wolfr Wolfr

💭
Working on Routify
View GitHub Profile
View gist:105675
$(document).ready(function() {
$(".content a:has(img)").addClass('linkedImage');
});
@Wolfr
Wolfr / fadein.css
Created Jul 27, 2011
Fade in animation
View fadein.css
/* Fade in animation */
@-webkit-keyframes fadeIn {
0% {
opacity: 0;
}
100% {
opacity: 1;
}
}
View inheritance_prevention.css
@media all and (min-width: 500px) and (max-width: 700px) {
/* Styles constrained to 500-700px */
}
View gist:1272232
.box {
margin: 30px;
width: 500px;
height: 30px;
border: 1px solid #999;
box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.25);
}
View gist:1272233
.box2 {
margin: 30px;
width: 500px;
height: 30px;
border: 1px solid #999;
box-shadow: 2px 2px 4px 2px rgba(0,0,0,0.25);
}
View gist:1272236
.multiBorderBox {
margin: 30px;
width: 500px;
height: 30px;
border: 1px solid black;
box-shadow: 0 0 0 1px white, 0 0 0 2px black, 0 0 0 3px white, 0 0 0 4px black;
}
View gist:1272238
.multiBorderBoxRounded {
margin: 30px;
width: 500px;
height: 30px;
border: 1px solid black;
box-shadow: 0 0 0 1px white, 0 0 0 2px black, 0 0 0 3px white, 0 0 0 4px black;
border-radius: 5px;
}
View gist:1272241
.box1 {
margin: 30px;
width: 500px;
height: 30px;
border: 1px solid #999;
box-shadow: 2px 2px 4px rgba(0,0,0,0.25);
}
View gist:1337697
jwerty.key('←', function () {
// Check if we are on the first slide, if so, do not execute
if (!$('.introSlide').is(":visible")) {
prevSlide();
buttonToggle();
};
});
$('#prevSlide').click(function() {
// Check if we are on the first slide, if so, do not execute
View responsive_updated.txt
Het is niet zo simpel uit te leggen. Misschien moet ik daar maar eens een artikel over schrijven want ik krijg af en toe wel vragen over deze conflicterende mening.
Ik heb dat artikel geschreven toen responsive nog nieuw was voor mij en ik er minder over wist dan nu. Ik zag veel responsive websites die ontieglijk traag inlaadden en vond het dus een redelijk onzinnige practice. Dit werd goed bevestigd door het artikel dat aangehaald wordt ( http://tripleodeon.com/2010/10/not-a-mobile-web-merely-a-320px-wide-one ), daarom had ik deze post geschreven.
Wat heeft me dan van mening doen veranderen? Responsive is in principe meer in de filosofie van het web. Het heeft de "cool URIs stay the same" van Tim Berners Lee filosofie: alle URLs zijn hetzelfde (geen m. etc). Dit is belangrijk bij sharen van links tussen verschillende devices: het is belangrijk dat er geen onderscheid is.
We groeien naar een wereld toe waar je overal Wifi speed internet hebt. Responsive websites zijn in die zin heel toekomstgericht.
Er zi
You can’t perform that action at this time.