Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@diversen
diversen / rearrange-upload-files.php
Last active Jun 16, 2021
Snippet / function that rearrange php files when doing file uploads
View rearrange-upload-files.php
<?php
/**
* Takes the input file element name, e.g. `$files = rearrange_files($_FILES['files']);`
* If you have a file input like this `<input type="file" name="files[]" multiple >`
* Will return an array where each element is a single file. Much more convenient thant
* Using the PHP $_FILES array
*/
function rearrange_files($file_post) {
View 01-introduktion.md

Introduktion

Dette er en bog som vil forsøge at lære dig at programmere i Javascript. Den er en delvis oversættelse af Eloquent Javascript - som er en glimrende bog om programmering.

Programmering er at give computeren instruktioner om hvad den skal gøre. Det første vi bør lære er derfor de mindste byggesten, og ud fra disse mindre byggesten vil vi forsøge at bygge noget, som er en smule større. Det er lidt ligesom at lege med lego-klodser.

For at programmere skal du have et miljø som kan forstå dit program. Men hvis du har en browser så har du allerede et sådant miljø. Jeg benytter Chrome i denne bog, men du vil højst sandsynligt kunne benytte din egen favorit-browser.

Du kan programmere ved blot at åbne din browsers Console. Dette gøres på følgende måde: Når du har åbnet browseren kan du højreklikke og vælge Undersøg et sted på siden. Herefter kan du se en række faneblade og du skal nu trykke på Console. For at teste at du kan skrive noget kode i din

@diversen
diversen / backup-wordpress-single-file.sh
Created Mar 11, 2021
Single file wordpress backup script using rsync and mysqldump
View backup-wordpress-single-file.sh
#!/usr/bin/env php
<?php
/**
* Wordpress backup without any configuration
*
* USAGE:
*
* ./wordpress-backup.php path/to/basepath/of/wordpress/
*
View search_csv.php
<?php
// Search CSV
$csv = './Debitorer.csv';
$result = [];
$i = 0;
if (($handle = fopen($csv, "r")) !== false) {
while (($data = fgetcsv($handle, 1000, ";")) !== false) {
$i++;
View non-bloated-cookie-consent.html
View Tonal test
const Tonal = require("tonal");
const Scale = Tonal.Scale
const Note = Tonal.Note
const scales = Scale.names()
console.log(scales)
const testScale = 'C major'
const major = Scale.notes(testScale)
const intervals = Scale.intervals(testScale)
@diversen
diversen / php-recaptcha.php
Last active Jul 14, 2020
php verify google recaptcha version 2
View php-recaptcha.php
<?php
/**
* Will make it work if server does not have
* allow_url_fopen
*/
function fileGetContentsCurl($url)
{
$ch = curl_init();
View wavesurfer.js
var samplePromise = require('get-audio-sample-promise');
var rand = require('random-float');
var waveSurfer = require('wavesurfer.js')
// let [foo, bar] = await Promise.all([getFoo(), getBar()]);
// let audiobuf = await samplePromise(ctx, 'raven.mp3');
function randomDoubleFromInterval(min, max){
return Math.random()*(max-min);
@diversen
diversen / battery.sh
Created Sep 24, 2017
shell script which show percentage of battery left
View battery.sh
#!/bin/sh
upower -i $(upower -e | grep 'BAT') | grep -E "state|to\ full|percentage"
@diversen
diversen / serv.sh
Created Sep 23, 2017
Tiny bash wrapper around built-in PHP-server in order to serv current dir. Usage: Place in a global bin dir and run serv.sh
View serv.sh
#!/bin/sh
if [ -z "$1" ]
then
PORT=8080
fi
if [ "$1" ]
then
PORT=$1