Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@emj
emj / CC0.md
Last active Apr 15, 2016
Utkast CC0 Svenska
View CC0.md

Första utkastet till översättning publicerad 2015-08-05 http://creativecommons.se

(Creative Commons) Universell CC0

Officiella översättningar av detta juridiska verktyg finns på andra språk. Creative Commons Corporation är inte en advokatbyrå och tillhandahåller inte juridiska tjänster eller juridisk rådgivning. spridning av Creative Commons publika licenser skapar inte ett ”advokat-klient”-förhållande eller annat förhållande. Creative Commons gör sina licenser och relaterad information tillgänglig på en "som-det-är" basis. Creative Commons ger inga garantier beträffande deras licenser, något annat material som licensieras under deras villkor, eller någon relaterad information. Creative Commons frånsäger sig i möjligaste mån allt ansvar för skador till följd av användningen.

Obs: Detta är inte lagtext.

Detta är första utkastet

@emj
emj / a+g.pl
Created Apr 26, 2012
testing plus in file name
@emj
emj / id+source.pl
Created Mar 5, 2012
Openstreetmap changeset statistics of source tags.
View id+source.pl
# wget http://planet.openstreetmap.org/changesets-120229.osm.bz2
# tail -c 1000000 changesets-120229.osm.bz2 >tail.bz2
# bzip2recover tail.bz2
# bzcat rec000* |perl id+source.pl >all_sources.txt
$id=0;
$source=0;
while(<>){
if(/<changeset.* id="([^"]*)"/){
$id=$1;