Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

View idriszmy's full-sized avatar

Idris Zainal Abidin idriszmy

View GitHub Profile
@idriszmy
idriszmy / IsyaratKeluaranAnalog3.ino
Created April 4, 2019 04:19
Mengawal kecerahan LED pada pin keluaran analog.
/*
Fungsi kod: Mengawal kecerahan LED pada pin
keluaran analog.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 4 Apr 2019
*/
int ledPin[6] = {3, 5, 6, 9, 10, 11}; // Pin keluaran analog disusun
// dalam bentuk pemboleh ubah array
@idriszmy
idriszmy / IsyaratKeluaranAnalog2.ino
Last active April 4, 2019 04:21
Mengawal kecerahan LED pada pin keluaran analog.
/*
Fungsi kod: Mengawal kecerahan LED pada pin
keluaran analog.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 4 Apr 2019
*/
#define LED3 3 // LED3 bersambung pada pin 3
#define LED5 5 // LED5 bersambung pada pin 5
@idriszmy
idriszmy / IsyaratKeluaranAnalog1.ino
Last active April 4, 2019 04:22
Mengawal kecerahan LED pada pin keluaran analog.
/*
Fungsi kod: Mengawal kecerahan LED pada pin
keluaran analog.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 4 Apr 2019
*/
#define LED3 3 // LED3 bersambung pada pin 3
#define LED4 4 // LED4 bersambung pada pin 4
@idriszmy
idriszmy / Kelipan12LED.ino
Created April 12, 2019 09:45
Mengawal pin keluaran pada Maker UNO yang bersambung dengan LED.
/*
Fungsi kod: Mengawal pin pada Maker UNO seterusnya
membuat kelipan LED.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 12 April 2019
*/
int pin = 0;
@idriszmy
idriszmy / KelipanLED_L9L10.ino
Last active April 12, 2019 09:45
Mengawal pin keluaran pada Maker UNO yang bersambung dengan LED.
/*
Fungsi kod: Mengawal pin 9 dan 10 pada Maker UNO seterusnya
membuat kelipan LED L9 dan L10.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 12 Mac 2019
*/
void setup()
{
@idriszmy
idriszmy / KelipanLED_L9.ino
Last active April 12, 2019 09:46
Mengawal pin keluaran pada Maker UNO yang bersambung dengan LED.
/*
Fungsi kod: Mengawal pin 9 pada Maker UNO seterusnya
membuat kelipan LED L9.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 15 Mac 2019
*/
void setup()
{
@idriszmy
idriszmy / NadaMelodi1.ino
Created April 18, 2019 03:49
Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di papan Maker UNO.
/*
Fungsi kod: Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di
papan Maker UNO.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 18 April 2019
*/
void setup()
{
@idriszmy
idriszmy / NadaMelodi2.ino
Created April 18, 2019 04:16
Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di papan Maker UNO.
/*
Fungsi kod: Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di
papan Maker UNO.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 18 April 2019
*/
#define BUTTON 2 // Butang tekan bersambung dengan pin 2
#define BUZZER 8 // Pembaz bersambung dengan pin 8
@idriszmy
idriszmy / NadaMelodi3.ino
Created April 18, 2019 04:32
Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di papan Maker UNO.
/*
Fungsi kod: Menghasilkan nada melodi pada pembaz piezo di
papan Maker UNO.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 18 April 2019
*/
#define BUTTON 2 // Butang tekan bersambung dengan pin 2
#define BUZZER 8 // Pembaz bersambung dengan pin 8
@idriszmy
idriszmy / CorakCahayaLED1.ino
Last active April 19, 2019 05:49
Menghasilkan corak cahaya berlari LED di papan Maker UNO.
/*
Fungsi kod: Menghasilkan corak cahaya LED di
papan Maker UNO.
Penulis: Idris Zainal Abidin
Blog: https://idrisz.my
Kemaskini: 19 April 2019
*/
int ledPin = 0; // Pemboleh ubah pin LED