Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

[{"sectionTitle":"Plāna statuss","sectionDataKey":"Statuss","sectionItems":[{"value":"Sagatavošanā","defaultValue":true},{"value":"Iesniegts","defaultValue":true},{"value":"Apstiprināts","defaultValue":true},{"value":"Precizēšanā","defaultValue":true},{"value":"Dzēsts","defaultValue":true}]},{"sectionTitle":"Plāna pārbaudes statuss","sectionDataKey":"PlānaPārbaudesStatuss","sectionItems":[{"value":"Iesniegts: darbinieka apstiprināts","defaultValue":true},{"value":"Iesniegts: virskontroles noraidīts","defaultValue":true},{"value":"Iesniegts: darbinieka neapstiprināts","defaultValue":true},{"value":"Cits","defaultValue":true}]},{"sectionTitle":"Iepirkuma stāvoklis","sectionDataKey":"IepirkumaStāvoklis","sectionItems":[{"value":"Noslēdzies","defaultValue":false},{"value":"Dzēsts","defaultValue":false},{"value":"Ir līgums","defaultValue":true},{"value":"Nav līguma","defaultValue":true}]},{"sectionTitle":"Pirmspārbaude","sectionDataKey":"Pirmspārbaude","sectionItems":[{"value":"Plānots","defaultValue":true},{"valu
{
"DrīkstPievienot":false,
"ExcelUrl":"yyyy5",
"RādītLinkuUzVecoIepirkumuPlānuFormu":true,
"LinksUzVecoIepirkumuPlānuFormu":"aaaaa",
"Dati":[
{
"id":"2544",
"NrPk":13,
"LīgumaPriekšmets":"sdfsdfsdfsdfsdf",