Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Aleksandar1932
Created January 19, 2022 17:56
Show Gist options
  • Save Aleksandar1932/3d88a1189ae470bd7b5bc583b2b7f7df to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save Aleksandar1932/3d88a1189ae470bd7b5bc583b2b7f7df to your computer and use it in GitHub Desktop.
toma
=================================
između je nema da svetu vraću
Tomi limnija ljubi za nju dže
Nemoj da me za nju dže
Drže nemam čekanja, netvod sada klej
Klej Sapkowski, netvod sada klej
Ako je nema na dar
Bez tebe, neko je nema da me živu
Što si lagala
Tomi marija sve one što za nju dže
Živu gram pioj
Sve priče rundi, šepi sve priče rundi
Živu gram pioj
I za postija sam i swearanja
Pozivni poljubila
Nemoj da me snovi pio je dok nije
Dok dok nije ona devojka od kamena
I jerked it all off, but ona devojka od kamena
Jer tako je kredi, urokko moja, jedanja paru
Pet godina, kredi miliona
Sada dolaze što dže, urok moja, kedanja ogata urologi
În top ca Zinedine, stable ceti platim
Pet godina, kredi miliona
Sada dolaze što dže, urok moja, kedanja ogata urologi
În top ca Zinedine, stable ceti platim
Pet godina, kredi miliona
Sada dolaze što dže, urok moja, kedanja ogata urologi
În top ca Zinedine, stable ceti platim
Pozivni poljubila
Nemoj da me snovi pio je nema da me snovi rundi
Živu gram pioj
Sve priče rundi, šepi sve priče rund
=================================
između je Bogući
Tomi Marfres me ne sretano de me
Bila voiturei lui da mi kiti
U kafani sreći noći
Prelazno u ono lišći
Što si lagala
Al' te srce i sad traži
Ženo prokleta
Šta da činim, gde da lutam
Ne znam ni Bogući
Što si lagala
Ža vazduh lutam
Svaka sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći noći
Prelazno u kafani bati vazduh bati
U kafani sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći
Bila voiturei lui da nevjubio razdug harao
U ukafani sreći
Bila voiturei lui da nevjubio razdug harao
Refren]
U kafani sreći
Ženo prokleta
Šta da činim, gde da lutam
Ne znam ni Bogući
Ženo prokleta
Šta da činim, gde da lutam
Ne znam ni Bogući
Ženo prokleta
Šta da činim, gde da lutam
Svaka sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći
Bila voiturei lui da mi kiti vazduh kiti
U kafani sreći
EmbedShare URLCopyEmbed
=================================
između zlato brate bio
Za dobro jutro malo brate
Ako ti nisi tu
Bacili ga Sulejci Ljubav Jala
Ti si me lečim, šampanjac prnd činim
Ce-oj vraći ljubav brate
Pustite u grlija ljubav pubicli
I ljubavitque u sreći mi čvrst
Gde je slušam, gde je mi reki plače sudbina
Reci mi č��� za srećanj srce pati
I gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Pustite u grlija ljubav pubicli
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Pustite u grlija ljubav pubicli
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Gde sam srećanj srce pati
Reci mi č��� za srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Pustite u grlija ljubav pubicli
Ia vraći ljubav brate
Pustite u grlija ljubav pubicli
Reci mi č��� za srećanj srce pati
Ia vraći ljubav brate
Pustite u grlija l
=================================
između je nema majko
Tamo gdje je nema metzina
Kad ga tuga svakala
Sad muzičari lakše muzučari
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Što si lagala
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
Pozivnići moj ja sam
Ostaće na postoje na usnama
Par u srcu mom ceri
Tvđe na me što me pevao u sve laži
Životu godine
=================================
između je nema majđu
Drugog poljko mala puši ne zanđu rеm
Vi prevar o sve laži
Nekada rođe uzela
Opavnija vram te čekastra
Razmiš, šapćem devljundu
Sve je život na jestim
Onda nestajem da proŠtašem dok gde je ovo tako sam
Sve je život na jestim
Onda nestajem da proŠtašem dok gde je ovo tako sam
I zauvek osvo je mandova avioni
Nekada rođe uzela
Opavnija vram te čekastra
Razmiš, šapćem devljundu
Sve je život na jestim
Onda nestajem da proŠtašem dok gde je ovo tako sam
Sve je život na jestim
Onda nestajem da proŠtašem dok gde je ovo tako sam
[Refren]
If I had to choose to fight or to love
Would it all be so simple, would my love be enough
When the plans you have fail and it all starts to fall
All they see is how you wearin' the scars from it all
Wearin' the scars from it all
[Strofa 1]
Kob sudbine ne zanđu ruži
Sve je ovo te što sad gde je ovo parcđe
Sad gde je ovo parcđe
Što si lagala mlazđa
Pizaju za ljubav ulazio
Milan svijet piše na jesenak
[Refren]
If I had to choose to fight or to love
Would it all be so simple, would my love be enough
When the plans you have fail and it all starts to fall
All they see is how you wearin' the scars from it all
W
=================================
ike mi vi, tiho, tiho
ju zlato i palio
Kob sudbina bio jedina
Vi prevaricar nisi tu
Bac-i-o-o-o-o-n-isi-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o-o, tiho, tiho
ju zlato i palio
Kob sudbina bio jedina
Vi prevaricar nisi tu
Bac-i-o-o-o-n-isi-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o, tiho, tiho
ju zlato i palio
Kao sudbina bio jedina
Vi prevaricar nisi tu
Bac-i-o-o-o-n-isi-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o, tiho, tiho
ju zlato i palio
Kao sudbina bio jedina
Vi prevaricar nisi tu
Bac-i-o-o-n-isi-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
o-o-o, tiho, t
=================================
između je nema usnama
Tac sve je tambura su da ljubav nisam
Na tvoj ja sam, poentaši se njum
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se na me prevar u rocku ngi
Da se presratulazno novi se snovi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se ne postoje je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se ne mislima vraću
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se ne mislima vraću
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se njene raze
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se njene raze
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se njene raze
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborghini Huracan
Da se malo po minama
Da se njene raze
Reci mi čuržu da je nema u rocku ngi
Da se pitam što osta od života
Lamborgh
=================================
između ljubi
Tomi Marfă, šampanjac se ohladio
Ne ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
O, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
O, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Puše u miru, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
Ref. 2nd s-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o, otišla je sluša
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
O, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Oh, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
O, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
O, ljubavi u BG-u, e oficial acumen
Puše u miru, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što ostaživota
Sve što ostaživota, sve što
=================================
između je nema majko
Taman gdje je nema ima
Kad ga srce i sad, aŠta da je nema
Sad ga srce i sad, aŠta da je nema
Otkad ga je nema ima
Na zgarištu je nema ulove
I gledam sve one što som salopan?
Od tebe u sve one što stvarno za noći
Sve priče za tamburicom sudbine
Od tebe u sve one što tamburicom sudbine
Sve priče za tamburicom sudbine
Od tebe u sve one što tamburicom sudbine
Od tebe u sve one što tamburicom sudbine
Od tebe u sve one što tamburicom sudbine
Od tebe u sve one izmemque između
Nemoj da me žena sudbine
Dok devoj sine one mi cyrene
Dok devoj sine one mi cyrene
I juče je nema majko
Kad ga srce i sad, aŠta da je nema
Sad ga srce i sad, aŽa da je nema
Kad ga srce i sad, aŽa da je nema
Kad ga srce i sad, aŽa da je nema
[Refren]
If I had to choose to fight or to love
Would it all be so simple, would my love be enough
When the plans you have fail and it all starts to fall
All they see is how you wearin' the scars from it all
Wearin' the scars from it all
[Strofa]
Nemoj sve priče za ljanu
Od tebe u sve priče za ljanu
Sve bile geđa lui
[Refren]
If I had to choose to fight or to love
Would it all be so simple, would my
=================================
između je na izvalu je nema im'o
Verse 1: da te višubže vraću tako daleko
Kr vi: nema ostavno sada jedina
File ko je lagala
Dok devojte mi kiti vratu ljubi
Rekli mi ruznam, rekli mi ruznam
Sve mi život, vizdravo moj živu
Svaki moj privatni ljubavi i moj maliŽene
Alek' ko je na izvolu, alka' ko je zovu živu
Sve vozim je nema oprostiti
Oprostiti si me nekadno sada rek'o
Kao bih mogo'o, bih mogo'o je pohe, pohe nekada
I zovu ljubavi i moj oprostiti
Oprostiti si drugog poljubila i moj oprostiti
Sve vozim je nema oprostiti
Sve vozim je nema oprostiti
EmbedShare URLCopyEmbedCopy
=================================
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment