Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #3

Voor de derde keer werkt DeLijn niet mee en maak ik te voet een omweg van enkele kilometers door de werken in Antwerpen Noord. Onder mijn vaste plaats aan tafel begint er zich al een mooie verzameling zand en stof op te hopen van alle modder buiten. Letterlijk overal rond dit kantoorgebouw zijn er werken aan de gang... Hopelijk wordt het weer snel beter zodat ik misschien met de fiets kan komen.

Voor dag #3 staat de initiele release van mijn eerste package gepland. temporary-directory is een hulpmiddel om snel en tijdelijk mapjes te gebruiken in software. Met behulp van mijn stagepromotor publiceren we het packet rond de middag met meer positieve feedback van de community dan verwacht.

De rest van de middag heb ik mij bezig gehouden met het integeren van het nieuwe packetje in bestaande open source oplossingen die ze hier al hebben. Niet altijd met evenveel geluk, maar met een beetje hulp lukt het meestal wel.

Het laatste uur van de dag begin ik met documentatie schrijven voor een bestaand project. Aangezien er nog geen documentatie is, is het een beetje uitzoeken hoe alles werk. Tijdens dag #4 zal ik er mijn handen nog wel mee vol hebben.

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment