Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #4

Dag #4 begon voor mij voor de poort van het kantoorgebouw. Iedere ochtend schiet het mij te binnen dat ik nog geen code heb om het gebouw binnen te geraken. Daarom wacht ik dus maar tot iemand met een auto binnenrijdt om er dan achteraan te lopen.

Zoals verwacht ben ik vandaag ook nog bezig met het schrijven van de documentatie voor het project van gisteren. Ook zijn er nog enkele bugs gevonden binnen enkele packages die ik ook mag oplossen tussendoor. Eentje was redelijk frustrerend en heeft me bezig gehouden tot 17u45. Gelukkig zijn ze hier vrij flexibel qua uren; wanneer ik de ene dag iets langer werk mag ik in principe een andere dag wat vroeger stoppen. We zullen zien hoe druk het morgen is!

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment