Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #5

Dag #5 en nog steeds geen poortcode! Dan maar wachten tot er iemand binnenrijdt.

Vandaag heb ik (eindelijk) de documentatie afgemaakt. Het heeft ondertussen lang genoeg geduurd, het is tijd om terug dingen te programmeren. De volgende "opdracht" die ik heb is een chatbot maken. De rest van de middag heb ik mij dus bezig gehouden met wat opzoekwerk en voorbeeldcode te maken.

Iedere vrijdag sluiten ze hier blijkbaar af met pintjes! Dat is dus zeker iets om naar uit te kijken volgende week.

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment