Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #7

Ik begin eindelijk terug een beetje in het werk ritme te geraken. Mijn stagebedrijf ligt veel dichter bij huis dan de KdG campus in hoboken dus dat is echt een enorm groot pluspunt. Ik heb me nog nooit zo uitgeslapen gevoeld. Toch zijn het altijd wel lange dagen, tegen dat ik thuis kom heb ik zin om te gaan slapen maar uiteraard zijn er nog dingen zoals echt werk en eindwerk...

Vandaag heb ik me net zoals gisteren bezig gehouden met bugfixes en documentatie schrijven voor het demo project dat ik aan het maken ben. Hopelijk kan ik dit tegen morgen afwerken en met iets nieuw beginnen. Soms heb ik het gevoel dat ik alles te perfect wil afwerken en dat pakt nogal veel tijd. We zien wel hoe ver ik geraak morgen.

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment