Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #57

Nog maar 4 dagen! Om sterk te eindigen begin ik vandaag niet aan één maar twee nieuwe packages...

De Dropbox API bestaat ondertussen al enkele jaren en is redelijk goed geintegreerd in de opensource wereld. Zo zijn er binnen PHP alleen al een aantal third party Dropbox SDKs bovenop de officiele PHP SDK van Dropbox zelf. Ook in de andere packages die ze hier maken wordt Dropbox vaak gebruikt d.m.v. Flysystem in Laravel.

Allemaal goed en wel tot Dropbox beslist de stekker eruit te trekken en enkel nog support te bieden voor hun v2 API. Een officiele PHP SDK komt er ook niet meer. Tijd om het heft in eigen handen te nemen dus.

Aangezien een volledige Dropbox PHP SDK schrijven nogal veel werk is (denk maar aan alle Dropbox specifieke share opties) hebben we beslist enkel de endpoints nodig voor Flysystem integratie te voorzien. Als tweede package gaan we dan ook de Flysystem integratie zelf voorzien.

Zo gezegd zo gedaan, de rest van de dag werk ik verder aan de eerste simpele endpoints voor directory listings en metadata ophalen. Alles met resource streams laat ik nog even links liggen tot de late nanmiddag. Uiteindelijk heb ik tegen 17u een goede proof of concept. Morgen moeten er nog wat tests geschreven worden en kunnen ze worden getagd!

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment