Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Stage dag #1

Na veel examen stress, een kort en druk weekend en veel te weinig slaap begon in aan mijn eerste stagedag. Ik wou dat ik beter uitgeslapen was maar so be it. Via mail was er afgesproken dat ik om 9 uur zou beginnen dus uiteraard stond in om 8u20 (slechts 40 minuten te vroeg) voor een gesloten kantoordeur. Gelukkig dat DeLijn een gigantische onaangekondigde omweg maakte, anders was ik misschien nog veel vroeger.

Mijn eerste stagedag verliep een beetje zoals iedere werkdag ooit. Eens ik binnen was kreeg ik een korte rondleiding met koffie, een goeie start. Daarna kreeg een beetje uitleg over de manier van werken bij Spatie en mocht ik aan mijn eerste eigen package beginnen werken om een beetje bekend te geraken met hun manier van open source software te publishen (en waarschijnlijk ook om eens te kijken hoe ver ik zelf stond qua programmeren).

De middag bracht wat afleiding in de vorm van een voorstelling van enkele mock-ups voor één van de klanten van Spatie en aan kantoor geleverde broodjes (note to self: betaal de persoon naast mij €4,40 terug). Hopelijk ben ik morgen wakker genoeg om zelf geld mee te nemen.

De rest van de dag verliep redelijk vlot. Ik kon op mijn gemak doorwerken en werd geholpen waar nodig. Een van de dagen begin aan een klein projectje om een interne chatbot te herschrijven in een nieuw framework. Klinkt goed.

published:true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment