Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #56

Hoezo zit ik al aan de laatste week van m'n stage? De tijd is echt gevlogen (de weekends aan de andere kant ook wel...). Voor de laatste week staat er nog niet veel op het programma. Ik zal waarschijnlijk nog wat verder werken aan het geheime project en de rest van de week wat dingen afronden.

Vandaag werk ik aan het menubar icoontje. Ook dat ondersteund electron native en cross-platform maar wel binnen de main thread. Spijtig genoeg zit alle applicatie logica in de Vue app. Als een menu item uit het contextmenu van het icoontje een actie wil aanroepen zou er dus in principe een open browser/electron window moeten zijn. Gelukkig heeft Electron ook hieraan gedacht en kunnen onzichtbare browserwindows worden geopend specifiek voor dit soort gevallen. In eerste instantie vond ik het nogal een louche oplossing maar in praktijk is het meer dan snel genoeg, zeker voor wat wij proberen te doen.

Het is vandaag ook paasmaandag, dat wil hier zeggen dat we gaan uit-eten. Dat gebeurt zoals altijd bij een kleine Italiaan in centrum Antwerpen. Altijd leuk om wat frisse lucht te halen, een beetje te fietsen en goed te eten tijdens de 'werkuren'.

published:true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment