Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #6

Vandaag begint de tweede week van mijn stage en ik heb eindelijk de code van de poort weten te bemachtigen.

Tijdens de voormiddag heb ik mij vooral bezig gehouden met bugfixes. Ze hebben hier heel veel opensource software en dus ook redelijk wat issues op GitHub. Vooral binnen het laravel-tags pakket heb ik er een paar kunnen oplossen.

Tijdens de middag is er nog gesproken over een mogelijke opdracht die ik hierna kan doen, maar het is nog niet zeker of die doorgaat. Ik hou me dus ondertussen bezig met een demo project te maken voor een andere opensource pakketje dat ze hier hebben gemaakt. Morgen zal ik hier waarschijnlijk ook nog wel een paar uur voor nodig hebben.

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment