Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Blog dag #8

Vanochtend heb ik eindelijk de voorbeelden en documentatie voor het medialibrary pakket afgewerkt. Daarna ik aan een uitbreiding van een ander opensource pakket.

Het seeding pakket voorziet applicaties van voorbeeld inhoud zoals tekst, afbeeldingen en gebruikers. De afbeeldingen kwamen originaal uit een willekeurige collectie van een 20tal voorbeeldafbeeldingen. Ik heb deze set voorbeeldafbeeldingen uitgebreid met verschillende thema's van afbeeldingen. Zo is er keuze uit een set met gebouwen, mensen, portretten, landschappen, steden, voedsel en logo's. Op die manier is het mogelijk iets meer toepasselijke voorbeeldafbeeldingen te gebruiken in ieder project.

published: true
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment