Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@AndreasJacobsen
Created March 13, 2015 16:19
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Save AndreasJacobsen/1b75e8b3001c1234ea0a to your computer and use it in GitHub Desktop.
<?php
// Copyright Dan Eig
// funksjoner
function visOvelser()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Vise Ovelse-tabellen **/
$sql = "select * from Ovelse2 order by Dato asc";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen!";
}
else
{
echo "<table border='1'><tr><td>OvelseNr</td><td>Betegnelse</td><td><b>Dato</b></td><td>Tid</td><td>Sted</td></tr>";
for($i=0;$i<$antall_rader;$i++)
{
$rad = $resultat->fetch_object();
echo "<td>".$rad->OvelseNr."</td><td>".$rad->Betegnelse."</td><td>".$rad->Dato."</td><td>";
echo $rad->Tid."</td><td>".$rad->Sted."</td></tr>";
}
echo "</table>";
}
}
}
function visPublikum()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Vise Ovelse-tabellen **/
$sql = "select * from Publikum2 order by Etternavn, Fornavn asc";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen!";
}
else
{
echo "<table border='1'><tr><td>PublikumsNr</td><td>Fornavn</td><td>Etternavn</td><td>Adresse</td><td>PostNr</td><td>Telefonnr</td><td>Billettype</td></tr>";
for($i=0;$i<$antall_rader;$i++)
{
$rad = $resultat->fetch_object();
echo "<td>".$rad->PublikumsNr."</td><td>".$rad->Fornavn."</td><td>".$rad->Etternavn."</td><td>";
echo $rad->Adresse."</td><td>".$rad->PostNr."</td><td>". $rad->Telefonnummer."</td><td>".$rad->Billettype."</td></tr>";
}
echo "</table>";
}
}
}
function visUtover()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Vise Ovelse-tabellen **/
$sql = "select * from Utover2 order by Nasjonalitet, Etternavn, Fornavn asc";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen!";
}
else
{
echo "<table border='1'><tr><td>UtoverNr</td><td>Fornavn</td><td>Etternavn</td><td>Adresse</td><td>PostNr</td><td>Telefonnr</td><td>Nasjonalitet</td></tr>";
for($i=0;$i<$antall_rader;$i++)
{
$rad = $resultat->fetch_object();
echo "<td>".$rad->UtoverNr."</td><td>".$rad->Fornavn."</td><td>".$rad->Etternavn."</td><td>";
echo $rad->Adresse."</td><td>".$rad->PostNr."</td><td>". $rad->Telefonnummer."</td><td>".$rad->Nasjonalitet."</td></tr>";
}
echo "</table>";
}
}
}
function visPublikumsliste()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Vise Publikumsliste-tabellen **/
$sql = "select Ovelse2.Betegnelse, Publikum2.Fornavn, Publikum2.Etternavn, Publikum2.Billettype from Publikumsliste2, Ovelse2, Publikum2 where Publikumsliste2.PublikumsNr=Publikum2.PublikumsNr and Publikumsliste2.OvelseNr=Ovelse2.OvelseNr";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen!";
}
else
{
echo "<table border='1'><tr><td>Ovelse</td><td>Fornavn</td><td>Etternavn</td><td>Billettype</td></tr>";
for($i=0;$i<$antall_rader;$i++)
{
$rad = $resultat->fetch_object();
echo "<td>".$rad->Betegnelse."</td><td>".$rad->Fornavn."</td><td>".$rad->Etternavn."</td><td>";
echo $rad->Billettype."</td></tr>";
}
echo "</table>";
}
}
}
function visUtoverliste()
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Vise Publikumsliste-tabellen **/
$sql = "select Utoverliste2.UtoverNr, Ovelse2.Betegnelse, Utover2.Fornavn, Utover2.Etternavn, Utover2.Nasjonalitet from Utoverliste2, Ovelse2, Utover2 where Utoverliste2.UtoverNr=Utover2.UtoverNr and Utoverliste2.OvelseNr=Ovelse2.OvelseNr";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved vising av databasen!";
}
else
{
echo "<table border='1'><tr><td>UtoverNr</td><td>Ovelse</td><td>Fornavn</td><td>Etternavn</td><td>Nasjonalitet</td></tr>";
for($i=0;$i<$antall_rader;$i++)
{
$rad = $resultat->fetch_object();
echo "<td>".$rad->UtoverNr."</td><td>".$rad->Betegnelse."</td><td>".$rad->Fornavn."</td><td>".$rad->Etternavn."</td><td>";
echo $rad->Nasjonalitet."</td></tr>";
}
echo "</table>";
}
}
}
// klasser
class ovelse
{
private $tittel;
private $dato;
private $tid;
private $sted;
private $id;
public function __set($navn, $verdi)
{
$this->$navn = $verdi;
return true;
}
public function __get($navn)
{
return $this->$navn;
}
public function registrer($tittel, $dato, $tid, $sted)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$tittel = $db->escape_string($tittel);
$dato = $db->escape_string($dato);
$tid = $db->escape_string($tid);
$sted = $db->escape_string($sted);
}
/** Sett inn i tabell **/
$sql = "INSERT INTO Ovelse2 (Betegnelse, Dato, Tid, Sted) Values ('$tittel', '$dato', '$tid', '$sted')";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "Noe gikk galt ved registrering i databasen!";
}
else
{
echo "<br/>Registreringen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
public function oppdater($id, $tittel, $dato, $tid, $sted)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$tittel = $db->escape_string($tittel);
$dato = $db->escape_string($dato);
$tid = $db->escape_string($tid);
$sted = $db->escape_string($sted);
}
/** Oppdater tabell **/
$sql = "Update Ovelse2 SET Betegnelse = '$tittel', Dato = '$dato', Tid = '$tid', Sted = '$sted' where OvelseNr = '$id'";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen.!";
}
else
{
echo "Oppdateringen gikk bra!<br/><br/>";
}
}
}
public function slett($id)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Slette rad i DB **/
$sql = "Delete from Ovelse2 where OvelseNr = '$id'";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved sletting i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved sletting i databasen!";
}
else
{
echo "Slettingen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
}
class utover
{
private $fornavn;
private $etternavn;
private $adresse;
private $postnr;
private $telefonnummer;
private $nasjonalitet;
public function __set($navn, $verdi)
{
$this->$navn = $verdi;
return true;
}
public function __get($navn)
{
return $this->$navn;
}
public function registrer($fornavn, $etternavn, $adresse, $postnr, $telefonnummer, $nasjonalitet)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$fornavn = $db->escape_string($fornavn);
$etternavn = $db->escape_string($etternavn);
$adresse = $db->escape_string($adresse);
$postnr = $db->escape_string($postnr);
$telefonnummer = $db->escape_string($telefonnummer);
$nasjonalitet = $db->escape_string($nasjonalitet);
}
/** Sett inn i tabell **/
$sql = "INSERT INTO Utover2 (Fornavn, Etternavn, Adresse, PostNr, Telefonnummer, Nasjonalitet)";
$sql .= "Values ('$fornavn', '$etternavn', '$adresse', '$postnr', '$telefonnummer', '$nasjonalitet')";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen!";
}
else
{
echo "<br/>Registreringen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
}
class publikum
{
private $fornavn;
private $etternavn;
private $adresse;
private $postnr;
private $telefonnummer;
private $billettype;
public function __set($navn, $verdi)
{
$this->$navn = $verdi;
return true;
}
public function __get($navn)
{
return $this->$navn;
}
public function registrer($fornavn, $etternavn, $adresse, $postnr, $telefonnummer, $billettype)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$fornavn = $db->escape_string($fornavn);
$etternavn = $db->escape_string($etternavn);
$adresse = $db->escape_string($adresse);
$postnr = $db->escape_string($postnr);
$telefonnummer = $db->escape_string($telefonnummer);
$billettype = $db->escape_string($billettype);
}
/** Sett inn i tabell **/
$sql = "INSERT INTO Publikum2 (Fornavn, Etternavn, Adresse, PostNr, Telefonnummer, Billettype)";
$sql .= "Values ('$fornavn', '$etternavn', '$adresse', '$postnr', '$telefonnummer', '$billettype')";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen!";
}
else
{
echo "<br/>Registreringen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
}
class publikumsliste
{
private $ovelsenr;
private $publikumsnr;
public function __set($navn, $verdi)
{
$this->$navn = $verdi;
return true;
}
public function __get($navn)
{
return $this->$navn;
}
public function registrer($ovelsenr, $publikumsnr)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$ovelsenr = $db->escape_string($ovelsenr);
$publikumsnr = $db->escape_string($publikumsnr);
}
/** Sett inn i tabell **/
$sql = "INSERT INTO Publikumsliste2 (PublikumsNr, OvelseNr)";
$sql .= "Values ('$publikumsnr', '$ovelsenr')";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen!";
}
else
{
echo "Registreringen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
}
class utoverliste
{
private $ovelsenr;
private $utovernr;
public function __set($navn, $verdi)
{
$this->$navn = $verdi;
return true;
}
public function __get($navn)
{
return $this->$navn;
}
public function registrer($ovelsenr, $utovernr)
{
/** Koble til DB **/
$db = new mysqli("cube.iu.hio.no","s155722","","s155722");
if(!$db)
{
die("Kan ikke koble til databasen" . $db->connect_error);
}
/** Validere data: **/
if(!get_magic_quotes_gpc())
{
$ovelsenr = $db->escape_string($ovelsenr);
$utovernr = $db->escape_string($utovernrnr);
}
/** Sett inn i tabell **/
$sql = "INSERT INTO Utoverliste2 (UtoverNr, OvelseNr)";
$sql .= "Values ('$utovernr', '$ovelsenr')";
$resultat = $db->query($sql);
if(!$resultat)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen. Error ".$db->error;
}
else
{
$antall_rader = $db->affected_rows;
if($antall_rader==0)
{
echo "<br/>Noe gikk galt ved registrering i databasen!";
}
else
{
echo "Registreringen gikk feiende flott!<br/>";
}
}
}
}
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<?php
// Copyright Dan Eig
?>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
<title>SKI-VM 2011</title>
</head>
<body>
<h2>Velkommen til den helt offisielle oversikten for �velser i Ski-VM 2011</h2>
<p>Her kan du se p� forskjellige �velser, oppdatere/registrere �velser, se
hvilke ut�vere eller publikum som deltar i hvilke �velser og
registrere enten ut�vere eller publikum.</p>
<a href="regovelse.php">Trykk her for � registrere �velse</a><br/>
<a href="oppdovelse.php">Trykk her for � oppdatere �velse</a><br/>
<a href="slettovelse.php">Trykk her for � slette �velse</a><br/>
<a href="utover.php">Trykk her for � registrere ut�ver</a><br/>
<a href="publikum.php">Trykk her for � registrere publikum</a><br/>
<a href="ovelseliste.php">Trykk her for � legge til og se hvilke publikum og ut�vere som skal v�re p� hvilke �velser</a><br/>
</body>
</html>
create table Ovelse2(
OvelseNr int(2) auto_increment,
Betegnelse varchar(20),
Dato varchar(10),
Tid varchar(5),
Sted varchar(20),
PRIMARY KEY(OvelseNr)
);
create table Publikum2(
PublikumsNr int(3) auto_increment,
Fornavn varchar(20),
Etternavn varchar(20),
Adresse varchar(25),
PostNr varchar(4),
Telefonnummer varchar(8),
Billettype varchar(20),
PRIMARY KEY(PublikumsNr),
FOREIGN KEY(PostNr) REFERENCES Post
);
create table Utover2(
UtoverNr int(2) auto_increment,
Fornavn varchar(20),
Etternavn varchar(20),
Adresse varchar(25),
PostNr varchar(4),
Telefonnummer varchar(8),
Nasjonalitet varchar(10),
PRIMARY KEY(UtoverNr),
FOREIGN KEY(PostNr) REFERENCES Post
);
create table Post2(
PostNr varchar(4),
Poststed varchar(20),
PRIMARY KEY(PostNr)
);
create table Publikumsliste2(
PublikumsNr int(3),
OvelseNr varchar(2),
PRIMARY KEY(PublikumsNr, OvelseNr),
FOREIGN KEY(PublikumsNr) REFERENCES Publikum2,
FOREIGN KEY(OvelseNr) REFERENCES Ovelse2
);
create table Utoverliste2(
UtoverNr int(3),
OvelseNr varchar(2),
PRIMARY KEY(UtoverNr, OvelseNr),
FOREIGN KEY(UtoverNr) REFERENCES Publikum2,
FOREIGN KEY(OvelseNr) REFERENCES Ovelse2
);
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?><h2>Oppdatere �velse</h2>
<?php
if(isset($_REQUEST["registrer"]))
{
if(!preg_match("/^[A-�a-� .\-0123456789]{0,40}$/", $_REQUEST["betegnelse"]))
{
echo "�velsen m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
else
{
$ovelse = new ovelse();
$ovelse->__set("id", $_REQUEST["id"]);
$ovelse->__set("tittel", $_REQUEST["betegnelse"]);
$ovelse->__set("dato", $_REQUEST["dato"]);
$ovelse->__set("tid", $_REQUEST["tid"]);
$ovelse->__set("sted", $_REQUEST["sted"]);
$ovelse->oppdater($_REQUEST["id"], $_REQUEST["betegnelse"], $_REQUEST["dato"], $_REQUEST["tid"], $_REQUEST["sted"]);
}
}
echo "�velser i VM:<br/><br/>";
visOvelser();
echo "<br/><br/>�nsker du � endre p� noen? Fyll ut.<br/><br/>";
?>
<form action="" method="get">
<table>
<tr><td>�velseNr:</td><td><input type="text" name="id"/></td></tr>
<tr><td>Betegnelse: </td><td><input type="text" name="betegnelse"/></td></tr>
<tr><td>Dato: </td><td><input type="text" name="dato" value="YYYY-MM-DD"/></td></tr>
<tr><td>Tid: </td><td><input type="text" name="tid" value="HH:MM"/></td></tr>
<tr><td>Sted: </td><td><input type="text" name="sted"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="registrer"/></td></tr>
</table>
</form>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?><h2>Vise �velse</h2>
<a href="vispublikumovelse.php">Trykk her for � se hvem av publikum som skal se hvilke �velser</a><br/>
<a href="visutoverovelse.php">Trykk her for � se hvem av ut�verne som skal delta i hvilke �velser</a><br/>
<?php
if(isset($_REQUEST["leggpublikum"]))
{
$feilmelding = null;
if(!preg_match("/^[0123456789]{0,2}$/", $_REQUEST["ovelsenr"]))
{
$feilmelding .= "�velsenr kan kun ha 2 sifre.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{0,2}$/", $_REQUEST["publikumsnr"]))
{
$feilmelding .= "Publikumsnr kan kun ha 2 sifre.<br/>";
}
if($feilmelding != null)
{
echo "<b>".$feilmelding."</b>";
}
else
{
$publikumsliste = new publikumsliste();
$publikumsliste->__set("ovelsenr", $_REQUEST["ovelsenr"]);
$publikumsliste->__set("publikumsnr", $_REQUEST["publikumsnr"]);
$publikumsliste->registrer($_REQUEST["ovelsenr"], $_REQUEST["publikumsnr"]);
}
}
elseif(isset($_REQUEST["leggutover"]))
{
$feilmelding = null;
if(!preg_match("/^[0123456789]{0,2}$/", $_REQUEST["ovelsenr"]))
{
$feilmelding .= "�velsenr kan kun ha 2 sifre.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{0,2}$/", $_REQUEST["publikumsnr"]))
{
$feilmelding .= "Publikumsnr kan kun ha 2 sifre.<br/>";
}
if($feilmelding != null)
{
echo "<b>".$feilmelding."</b>";
}
else
{
$utoverliste = new utoverliste();
$utoverliste->__set("ovelsesnr", $_REQUEST["ovelsenr2"]);
$utoverliste->__set("utovernr", $_REQUEST["utovernr"]);
$utoverliste->registrer($_REQUEST["ovelsenr2"], $_REQUEST["utovernr"]);
}
}
echo "<h3>�velser i VM:</h3>";
visOvelser();
echo "<h3>Publikum i VM:</h3>";
visPublikum();
echo "<h4>Legge til publikum i �velse?</h4>";
?>
<form action="" method="get">
<table>
<tr><td>OvelseNr:</td><td><input type="text" name="ovelsenr"/></td></tr>
<tr><td>PublikumsNr: </td><td><input type="text" name="publikumsnr"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="leggpublikum" value="Legg til publikum"/></td></tr>
</table>
</form>
<?php
echo "<h3>Ut�vere i VM:<h3/>";
visUtover();
echo "<h4>Legge til ut�ver i �velse?</h4>"
?>
<form action="" method="get">
<table>
<tr><td>OvelseNr:</td><td><input type="text" name="ovelsenr2"/></td></tr>
<tr><td>UtoverNr: </td><td><input type="text" name="utovernr"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="leggutover" value="Legg til ut�ver"/></td></tr>
</table>
</form>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?>
<h2>Registrere publikum</h2>
<table>
<form action="" method="get">
<tr><td>Fornavn: </td><td><input type="text" name="fornavn"/></td></tr>
<tr><td>Etternavn: </td><td><input type="text" name="etternavn"/></td></tr>
<tr><td>Adresse: </td><td><input type="text" name="adresse"/></td></tr>
<tr><td>PostNr: </td><td><input type="text" name="postnr"/></td></tr>
<tr><td>TelefonNr: </td><td><input type="text" name="telefonnr"/></td></tr>
<tr><td>Billettype: </td><td><input type="text" name="billettype"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="registrer"/></td></tr>
</form>
</table>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a><br/>
<?php
if(isset($_REQUEST["registrer"]))
{
$feilmelding = null;
if(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,20}$/", $_REQUEST["fornavn"]))
{
$feilmelding.= "Fornavn m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,20}$/", $_REQUEST["etternavn"]))
{
$feilmelding.="Etternavn m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� 0123456789.\-]{0,25}$/", $_REQUEST["adresse"]))
{
$feilmelding.="Adresse m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{4}$/", $_REQUEST["postnr"]))
{
$feilmelding.="PostNr m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{8}$/", $_REQUEST["telefonnr"]))
{
$feilmelding.="TelefonNr m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,10}$/", $_REQUEST["billettype"]))
{
$feilmelding.="Billettype m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
if($feilmelding!=null)
{
echo "<b>".$feilmelding."</b>";
}
else
{
$utover = new publikum();
$utover->__set("fornavn", $_REQUEST["fornavn"]);
$utover->__set("etternavn", $_REQUEST["etternavn"]);
$utover->__set("adresse", $_REQUEST["adresse"]);
$utover->__set("postnr", $_REQUEST["postnr"]);
$utover->__set("telefonnummer", $_REQUEST["telefonnr"]);
$utover->__set("billettype", $_REQUEST["billettype"]);
$utover->registrer($_REQUEST["fornavn"], $_REQUEST["etternavn"], $_REQUEST["adresse"], $_REQUEST["postnr"], $_REQUEST["telefonnr"], $_REQUEST["billettype"]);
}
}
?>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?>
<h2>Registrere �velse</h2>
<form action="" method="get">
<table>
<tr><td>Betegnelse: </td><td><input type="text" name="betegnelse"/></td></tr>
<tr><td>Dato: </td><td><input type="text" name="dato" value="YYYY-MM-DD"/></td></tr>
<tr><td>Tid: </td><td><input type="text" name="tid" value="HH:MM"/></td></tr>
<tr><td>Sted: </td><td><input type="text" name="sted"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="registrer"/></td></tr>
</form>
</table>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a>
<?php
if(isset($_REQUEST["registrer"]))
{
if(!preg_match("/^[A-�a-� .\-0123456789]{0,40}$/", $_REQUEST["betegnelse"]))
{
echo "�velsen m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
else
{
$ovelse = new ovelse();
$ovelse->__set("tittel", $_REQUEST["betegnelse"]);
$ovelse->__set("dato", $_REQUEST["dato"]);
$ovelse->__set("tid", $_REQUEST["tid"]);
$ovelse->__set("sted", $_REQUEST["sted"]);
$ovelse->registrer($_REQUEST["betegnelse"], $_REQUEST["dato"], $_REQUEST["tid"], $_REQUEST["sted"]);
}
}
?>
<?php
if(isset($_POST["next"]))
{
/*$db=mysqli_connect("localhost","root","","VM");
if(!$db) {
die("Feil i knytning til databasen!");
} */
$fornavn= $_POST["firstname"];
$etternavn = $_POST["surname"];
$nasjonalitet = $_POST["nationality"];
//$droppliste = $_POST["droppliste"];
echo $fornavn;
echo $etternavn;
echo $nasjonalitet;
echo $droppliste;
echo "hei!";
}
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?><h2>Slett �velse</h2>
<?php
if(isset($_REQUEST["slett"]))
{
if(!preg_match("/^[0123456789]{0,2}$/", $_REQUEST["id"]))
{
echo "�velseNr m� ha gyldige tegn. 1-9 2 maks 2 sifre<br/>";
}
else
{
$ovelse = new ovelse();
$ovelse->__set("id", $_REQUEST["id"]);
$ovelse->slett($_REQUEST["id"]);
}
}
echo "�velser i VM:<br/><br/>";
visOvelser();
echo "<br/><br/>�nsker du � slette �velse? Fyll ut.<br/><br/>";
?>
<form action="" method="get">
<table>
<tr><td>�velseNr:</td><td><input type="text" name="id"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="slett" value="Slett"/></td></tr>
</table>
</form>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
?>
<h2>Registrere ut�ver</h2>
<table>
<form action="" method="get">
<tr><td>Fornavn: </td><td><input type="text" name="fornavn"/></td></tr>
<tr><td>Etternavn: </td><td><input type="text" name="etternavn"/></td></tr>
<tr><td>Adresse: </td><td><input type="text" name="adresse"/></td></tr>
<tr><td>PostNr: </td><td><input type="text" name="postnr"/></td></tr>
<tr><td>TelefonNr: </td><td><input type="text" name="telefonnr"/></td></tr>
<tr><td>Nasjonalitet: </td><td><input type="text" name="nasjonalitet"/></td></tr>
<tr><td></td><td><input type="submit" name="registrer"/></td></tr>
</form>
</table>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a><br/>
<?php
if(isset($_REQUEST["registrer"]))
{
$feilmelding = null;
if(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,20}$/", $_REQUEST["fornavn"]))
{
$feilmelding.= "Fornavn m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,20}$/", $_REQUEST["etternavn"]))
{
$feilmelding.="Etternavn m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� 0123456789.\-]{0,25}$/", $_REQUEST["adresse"]))
{
$feilmelding.="Adresse m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{4}$/", $_REQUEST["postnr"]))
{
$feilmelding.="PostNr m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[0123456789]{8}$/", $_REQUEST["telefonnr"]))
{
$feilmelding.="TelefonNr m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
elseif(!preg_match("/^[A-�a-� .\-]{0,10}$/", $_REQUEST["nasjonalitet"]))
{
$feilmelding.="Nasjonalitet m� ha gyldige bokstaver og tegn.<br/>";
}
if($feilmelding!=null)
{
echo "<b>".$feilmelding."</b>";
}
else
{
$utover = new utover();
$utover->__set("fornavn", $_REQUEST["fornavn"]);
$utover->__set("etternavn", $_REQUEST["etternavn"]);
$utover->__set("adresse", $_REQUEST["adresse"]);
$utover->__set("postnr", $_REQUEST["postnr"]);
$utover->__set("telefonnummer", $_REQUEST["telefonnr"]);
$utover->__set("nasjonalitet", $_REQUEST["nasjonalitet"]);
$utover->registrer($_REQUEST["fornavn"], $_REQUEST["etternavn"], $_REQUEST["adresse"], $_REQUEST["postnr"], $_REQUEST["telefonnr"], $_REQUEST["nasjonalitet"]);
}
}
?>
<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="iso-8859-1">
<title>Personbehandling</title>
</head>
<body>
<h2>Her kan du behandle informasjon om ut�vere og publikum</h2>
<a href="">Trykk her for � registrere ut�ver</a><br/>
<a href="">Trykk her for � oppdatere publikum</a><br/>
</body>
</html>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
echo "<h2>Publikumsliste</h2>";
echo "Se hvilke publikum som deltar ved hvilke �velser her:<br/><br/>";
visPublikumsliste();
?>
<a href="ovelseliste.php">Tilbake til ovelseslisten</a><br/>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a><br/>
<?php
// Copyright Dan Eig
include "class.php";
echo "<h2>Utoverliste</h2>";
echo "Se hvilke publikum som deltar ved hvilke �velser her:<br/><br/>";
visUtoverliste();
echo "<br/><br/>"
?>
<a href="ovelseliste.php">Tilbake til ovelseslisten</a><br/>
<a href="index.php">Tilbake til framsiden</a><br/>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment