Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
Global oppvarming, episode 3
Jeg skulle så gjerne visst hva realitetene er!
(Tekst fra dette bildet: https://i.imgur.com/GKtdf5w.png)
KLIMASVINDELEN
1970-årene - Ny istid på vei!
1980-årene - Sur nedbør og skogsdød!
1990-årene - Ozonlaget forsvinner!
2000-årene - Global oppvarming!
2010-årene - Klimaendringer!
50 år med skamløs og grunnløs fryktspredning for å suge milliarder av kroner ut av
skattebetalere, utvide overnasjonale myndigheters makt, avlede oppmerksomheten fra
problemene rundt innvandring og islam og fremme venstresidens og globalistenenes
totalitære agenda.
På tide å våkne?
(slutt på bilde)
Fritt Ord gir "ytringsfrihetspris" til kampanjeorganisasjonen Natur og Ungdom og til
medieyndlingen Greta Thunberg, som seiler i medieskapt medvind for tiden, samtidig som de
later de som om det er disse stemmene som møter motstand??? Hvor da?
– Natur og Ungdom og Greta Thunberg gjør en stor innsats i vår tids viktigste debatt ved å
insistere på at det ikke først og fremst er mer kunnskap og bedre analyser som nå trengs,
men handling og tiltak, uttaler Stiftelsen Fritt Ords styreleder Grete Brochmann.
De premierer altså ensidig synsing, kunnskapsløshet og hysteri, båret frem av samstemte
kampanjemedier, politikere og kirkeledere som alle kjemper for globalismen og ønsker å feie
de virkelige problemene som islam og migrasjon under teppet.
Vi kan begynne med det enkleste: Global oppvarming er den generelle trenden hvor jordens
overflatetemperatur er økende. Klimaendringer er en effekt av global oppvarming, og vil i
noen tilfeller gi lavere temperaturer - i stor grad forårsaket av forandringer i vind- og
havstrøm-systemer, som for eksempel polarvirvelen som fikk skylden for USAs kalde vinter i
2013-14, og kuldesjokket de fikk i januar i år.[1] På samme måte kan det være varmt i stua
selv om soveromsvinduet står oppe - men gjennomsnittstemperaturen i huset vil være lavere.
Det er også verdt å nevne at 'climate change' og 'global warming' er brukt omtrent like mye
i litteraturen, men at media har lagt sin elsk på først dete ordet og så det andre.
Neste: Sur nedbør. Fortsatt et problem, men et mye mindre problem enn før, siden effektive
mottiltak ble igangsatt. Utslippet av svoveldioksid er for eksempel redusert med nesten 70%
siden 1990, og 90% siden 1970[2]. Dette skyldes internasjonale avtaler som bl.a.
Göteborgprotokollen, som setter utslippsmål for Europa.
Ozonlaget. Du har kanskje hørt om klorfluorkarboner og freon? De ble forbudt på grunn av
oppstandelsen rundt hullet i ozonlaget. Siden forbudet ble innført og utslippene gikk ned
(mye grunnet Montrealprotokollen i 1987) har ting bedret seg[3].
Istidsfrykten i 1970-årene skyldtes at et fåtall vitenskapelige artikler fikk veldig mye
oppmerksomhet i media. De fleste vitenskapsmenn også den gang mente at kloden ble
varmere.[4] Det sagt var ikke ideen hentet ut fra tynn luft, men basert på at utslippene av
svoveldioksid var økende. Dette ville kunne føre til at mer sollys ble reflektert, og ville
dermed redusert overflatetemperaturen. Utslipp av svoveldioksid ble, som vi så over,
redusert med 90% siden 1970.
Vi kan se at tre eksempler ikke lenger er et problem fordi mottiltak ble igangsatt. To av
eksemplene er fullstendig urelatert, og vi har ett eksempel på manglende forståelse av
årsak-virkning.
Vi kan ta for oss litt ordbruk også utenfor de fem eksemplene. Som vi ser av teksten over er
de tre første bekymringene unngått nettopp på grunn av 'skamløs og grunnløs fryktspredning'.
Dette har ført til bindende, multinasjonale avtaler, som muligens kan sees som en utvidelse
av 'overnasjonale myndigheters makt'. Alternativet er en allmenningens tragedie, hvor alle
lider fordi ingen har interesse av å redusere egne utslipp, men vil tjene på om alle blir
tvunget til det.
'møter motstand??? Hvor da?'
Fra Fritt Ords egne sider[5]: 'Aktivister møter motstand av mange slag: Motstand mot å
akseptere kunnskap og forskning, motstand fra politikere som ikke vil gjennomføre effektive
endringer, motstand fra næringsinteresser – og motstand i form av hets, trakassering og
latterliggjøring i sosiale medier og nettdebatter.'
Det sagt er det ikke tilfelle at bare såkalte 'klimaskeptikere' bidrar til å surne denne
debatten - latterliggjøring og trakassering forekommer også andre veien.
'ensidig synsing, kunnskapsløshet og hysteri'
Det er en overveldende konsensus blant forskere i relaterte felter om at global oppvarming
skjer, at det er menneskeskapt, at det er stort problem, og at ting kan gjøres for å stoppe
eller i det minste bremse det. John Oliver vist hvordan en debatt om klimaendringer og
global oppvarming ville sett ut om begge sider ble representert likt som i litteraturen[6].
Ja, det finnes de som er uenige. Det finnes også de som mener at jorden er flat eller hul,
eller at akupunktur og homøopati virker.
Migrasjon og islam er også verdt å diskutere, men en påstand om at 97% av verdens forskere
skal være i ledtog med 'venstresidens globalister' og har funnet på alle disse tingene er
like absurd som påstander om at Obama er et reptil.
[1]: https://en.wikipedia.org/wiki/Polar_vortex
[2]: https://www.miljostatus.no/Tema/Luftforurensning/Sur-nedbor/
[3]: https://www.sciencemag.org/.../ozone-layer-mend-thanks...
[4]: https://i.imgur.com/kF8e2Bx.png
[5]: http://www.frittord.no/.../fritt-ords-pris-2019-til.../
[6]: https://youtu.be/cjuGCJJUGsg?t=164
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment