Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Embed
What would you like to do?
pool-monitor-mongodb-cluster
{
"connPoolCreated": 1,
"connSuccess": 2,
"connClosed": 0,
"connReturned": 2,
"connPoolCleared": 0,
"serverHeartbeatStart": [{
"ConnectionID": "localhost:27017[-2]",
"Awaited": true
}, {
"ConnectionID": "localhost:27017[-2]",
"Awaited": true
}],
"serverHeartbeatOpenning": [{
"Address": "localhost:27017",
"TopologyID": "6124b5b4c492750436552d25"
}],
"serverHeartbeatSucceeded": [{
"DurationNanos": 10009530120,
"Reply": {
"Addr": "localhost:27017",
"Arbiters": null,
"AverageRTT": 0,
"AverageRTTSet": false,
"Compression": null,
"CanonicalAddr": "localhost:27017",
"ElectionID": "7fffffff0000000000000006",
"HeartbeatInterval": 0,
"Hosts": ["localhost:27017"],
"LastError": null,
"LastUpdateTime": "2021-08-24T09:02:54.311147688Z",
"LastWriteTime": "2021-08-24T09:02:53Z",
"MaxBatchCount": 100000,
"MaxDocumentSize": 16777216,
"MaxMessageSize": 48000000,
"Members": ["localhost:27017"],
"Passives": null,
"Primary": "localhost:27017",
"ReadOnly": false,
"ServiceID": null,
"SessionTimeoutMinutes": 30,
"SetName": "rs0",
"SetVersion": 1,
"Tags": null,
"TopologyVersion": {
"ProcessID": "6124a0524c9a2b76212a842b",
"Counter": 6
},
"Kind": 6,
"WireVersion": {
"Min": 0,
"Max": 13
}
},
"ConnectionID": "localhost:27017[-2]",
"Awaited": true
}],
"serverHeartbeatFailed": [],
"serverHeartbeatClosed": [],
"cmdMonitorStart": [{
"Command": "0AAAABBwaW5nAAEAAAADbHNpZAAeAAAABWlkABAAAAAEGDj8TmsQTSeFs0JlHgGXBQADJGNsdXN0ZXJUaW1lAFgAAAARY2x1c3RlclRpbWUAAQAAALO1JGEDc2lnbmF0dXJlADMAAAAFaGFzaAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEmtleUlkAAAAAAAAAAAAAAACJGRiAAYAAABhZG1pbgADJHJlYWRQcmVmZXJlbmNlABcAAAACbW9kZQAIAAAAcHJpbWFyeQAAAA==",
"DatabaseName": "admin",
"CommandName": "ping",
"RequestID": 6,
"ConnectionID": "localhost:27017[-4]",
"ServiceID": null
}, {
"Command": "8QAAABBsaXN0RGF0YWJhc2VzAAEAAAADZmlsdGVyAAUAAAAACG5hbWVPbmx5AAEDbHNpZAAeAAAABWlkABAAAAAEGDj8TmsQTSeFs0JlHgGXBQADJGNsdXN0ZXJUaW1lAFgAAAARY2x1c3RlclRpbWUAAQAAALO1JGEDc2lnbmF0dXJlADMAAAAFaGFzaAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEmtleUlkAAAAAAAAAAAAAAACJGRiAAYAAABhZG1pbgADJHJlYWRQcmVmZXJlbmNlABcAAAACbW9kZQAIAAAAcHJpbWFyeQAAAA==",
"DatabaseName": "admin",
"CommandName": "listDatabases",
"RequestID": 7,
"ConnectionID": "localhost:27017[-4]",
"ServiceID": null
}],
"cmdMonitorSucceed": [{
"DurationNanos": 566204,
"CommandName": "ping",
"RequestID": 6,
"ConnectionID": "localhost:27017[-4]",
"ServiceID": null,
"Reply": "jgAAAAFvawAAAAAAAADwPwMkY2x1c3RlclRpbWUAWAAAABFjbHVzdGVyVGltZQABAAAAs7UkYQNzaWduYXR1cmUAMwAAAAVoYXNoABQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASa2V5SWQAAAAAAAAAAAAAABFvcGVyYXRpb25UaW1lAAEAAACztSRhAA=="
}, {
"DurationNanos": 937707,
"CommandName": "listDatabases",
"RequestID": 7,
"ConnectionID": "localhost:27017[-4]",
"ServiceID": null,
"Reply": "AQEAAARkYXRhYmFzZXMAaAAAAAMwABUAAAACbmFtZQAGAAAAYWRtaW4AAAMxABYAAAACbmFtZQAHAAAAY29uZmlnAAADMgAVAAAAAm5hbWUABgAAAGxvY2FsAAADMwAXAAAAAm5hbWUACAAAAHByb2R1Y3QAAAABb2sAAAAAAAAA8D8DJGNsdXN0ZXJUaW1lAFgAAAARY2x1c3RlclRpbWUAAQAAALO1JGEDc2lnbmF0dXJlADMAAAAFaGFzaAAUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEmtleUlkAAAAAAAAAAAAAAARb3BlcmF0aW9uVGltZQABAAAAs7UkYQA="
}],
"cmdMonitorFailed": []
}
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment