Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@DirtYiCE
Created May 23, 2023 19:48
  • Star 0 You must be signed in to star a gist
  • Fork 0 You must be signed in to fork a gist
Star You must be signed in to star a gist
Embed
What would you like to do?
$ make
===> magyar myspell alapszótár (magyar4myspell.dict) előállítása
==> szimbolikus kötések létrehozása a szotar.konf alapján
konfigurációs állomány nincs megadva, alapértelmezett a szotar.konf
/mnt/ram/magyarispell
. Rendben.
==> szótárak egybemásolása
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
..............fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
..................fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
..fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
............fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
.fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
fclose (stdout): Broken pipe
recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
. Rendben.
# hy: összetétel
.==> igéből képzett alakok előállítása
.......... Rendben.
==> igék
... Rendben.
==> kivételek
....Rendben.
==> névszók
.......awk: /mnt/ram/magyarispell/awk/kotojeles.awk:13: warning: regexp escape sequence `\&' is not a known regexp operator
awk: /mnt/ram/magyarispell/awk/kotojeles.awk:13: warning: regexp escape sequence `\&' is not a known regexp operator
awk: /mnt/ram/magyarispell/awk/kotojeles.awk:13: warning: regexp escape sequence `\&' is not a known regexp operator
............. Rendben.
==> morfológiai kódok
.==> tiltott szavak
.recode: Untranslatable input in step `ISO-10646-UCS-2..ISO-8859-2'
..... Rendben.
Rendben.
===> ragozási táblázat (magyar.aff) előállítása
===> myspell ragozási táblázat (hu_HU.aff) előállítása
===> myspell szótár (hu_HU.dic) előállítása
awk: cmd. line:2: (FILENAME=tmp/allomorf.txt FNR=1) warning: Invalid multibyte data detected. There may be a mismatch between your data and your locale
===> Unicode karakterkódolású állományok előállítása
===> Tömörített Hunspell szótárak elkészítése
output: hu_HU_u8_alias.dic, hu_HU_u8_alias.aff
output: hu_HU_u8_gen_alias.dic, hu_HU_u8_gen_alias.aff
make[1]: Entering directory '/mnt/ram/magyarispell/kr'
make[1]: Leaving directory '/mnt/ram/magyarispell/kr'
*************************************************************************
* Figyelmeztetés: a szótár a Hunspell programmal, vagy a Hunspellt *
* tartalmazó LibreOffice (valamint annak elődje, az OpenOffice.org), *
* Mozilla Firefox, Google Chrome stb. programokkal működik együtt. *
*************************************************************************
Morfológiai elemzéshez, tövezéshez a hu_HU_morph állományokra van szükség.
Hunspell szótárállományok:
hu_HU.* - ISO-8859-2-es szótárállományok
hu_HU_gen.* - ISO-8859-2-es szótárállományok tövezéshez és toldalékoláshoz
hu_HU_morph.* - ISO-8859-2-es szótárállományok morfológiai kódokkal
hu_HU_u8.* - UTF-8-as szótárállományok
hu_HU_u8_alias.* - UTF-8-as tömörített szótárállományok kiejtési információval
hu_HU_u8_gen.* - UTF-8-as szótárállományok tövezéshez és toldalékoláshoz
hu_HU_u8_gen_alias.* - UTF-8-as tömörített szótár tövezéshez és toldalékoláshoz
hu_HU_u8_morph.* - UTF-8-as szótárállományok morfológiai kódokkal
hu_HU_u8_morph2.* - UTF-8-as szótárállományok más (K&R) morfológiai kódokkal
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment