Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

@Domm98CZ
Last active April 12, 2021 18:17
Embed
What would you like to do?
Náhodné české jméno založené na seedu
<?php
declare(strict_types=1);
class xyz
{
/**
* @param string $seed
* @return string
*/
public static function getRandomNameBySeed(string $seed): string
{
// male names
$maleFirstName = [
'Jiří', 'Jan', 'Petr', 'Josef', 'Pavel', 'Martin', 'Jaroslav', 'Tomáš', 'Miroslav', 'Zdeněk', 'František', 'Václav',
'Michal', 'Milan', 'Karel', 'Jakub', 'Lukáš', 'David', 'Vladimír', 'Ladislav', 'Ondřej', 'Roman', 'Stanislav', 'Marek',
'Radek', 'Daniel', 'Antonín', 'Vojtěch', 'Filip', 'Adam', 'Miloslav', 'Matěj', 'Aleš', 'Jaromír', 'Libor', 'Dominik',
'Patrik', 'Vlastimil', 'Jindřich', 'Miloš', 'Oldřich', 'Lubomír', 'Rudolf', 'Ivan', 'Luboš', 'Robert', 'Štěpán',
'Radim', 'Richard', 'Bohumil', 'Matyáš', 'Vít', 'Ivo', 'Rostislav', 'Luděk', 'Dušan', 'Kamil', 'Šimon', 'Vladislav',
'Zbyněk', 'Bohuslav', 'Michael', 'Alois', 'Viktor', 'Štefan', 'Vítězslav', 'René', 'Jozef', 'Ján', 'Kryštof',
'Eduard', 'Marcel', 'Emil', 'Dalibor', 'Ludvík', 'Radomír', 'Tadeáš', 'Otakar', 'Vilém', 'Samuel', 'Bedřich',
'Alexandr', 'Denis', 'Vratislav', 'Leoš', 'Radovan', 'Břetislav', 'Marian', 'Přemysl', 'Robin', 'Erik'
];
$maleLastName = [
'Novák', 'Svoboda', 'Novotný', 'Dvořák', 'Černý', 'Procházka', 'Kučera', 'Veselý', 'Horák', 'Němec', 'Pokorný', 'Marek',
'Pospíšil', 'Hájek', 'Jelínek', 'Král', 'Růžička', 'Beneš', 'Fiala', 'Sedláček', 'Doležal', 'Zeman', 'Nguyen', 'Kolář',
'Krejčí', 'Navrátil', 'Čermák', 'Urban', 'Vaněk', 'Blažek', 'Kříž', 'Kratochvíl', 'Kovář', 'Kopecký', 'Bartoš', 'Vlček',
'Musil', 'Šimek', 'Polák', 'Konečný', 'Malý', 'Čech', 'Kadlec', 'Štěpánek', 'Staněk', 'Holub', 'Dostál', 'Soukup',
'Šťastný', 'Mareš', 'Sýkora', 'Moravec', 'Tichý', 'Valenta', 'Vávra', 'Matoušek', 'Bláha', 'Říha', 'Ševčík', 'Bureš',
'Hruška', 'Mašek', 'Pavlík', 'Dušek', 'Hrubý', 'Havlíček', 'Janda', 'Mach', 'Müller', 'Liška '
];
// female names
$femaleFistName = [
'Marie', 'Jana', 'Eva', 'Hana', 'Anna', 'Lenka', 'Kateřina', 'Věra', 'Lucie', 'Alena', 'Petra', 'Jaroslava', 'Veronika',
'Martina', 'Jitka', 'Tereza', 'Ludmila', 'Helena', 'Michaela', 'Zdeňka', 'Ivana', 'Jarmila', 'Monika', 'Zuzana',
'Jiřina', 'Markéta', 'Eliška', 'Marcela', 'Barbora', 'Dagmar', 'Dana', 'Kristýna', 'Vlasta', 'Božena', 'Irena',
'Miroslava', 'Libuše', 'Pavla', 'Marta', 'Adéla', 'Andrea'
];
$femaleLastName = [
'Nováková', 'Svobodová', 'Novotná', 'Dvořáková', 'Černá', 'Procházková', 'Kučerová', 'Veselá', 'Horáková', 'Němcová',
'Pokorná', 'Marková', 'Pospíšilová', 'Hájková', 'Jelínková', 'Králová', 'Růžičková', 'Benešová', 'Fialová',
'Sedláčková', 'Doležalová', 'Zemanová', 'Nguyen', 'Nguye Thi', 'Nguyenová', 'Kolářová', 'Krejčová', 'Krejčí',
'Navrátilová', 'Čermáková', 'Urbanová', 'Vaňková', 'Blažková', 'Křížová', 'Kratochvílová', 'Kovářová', 'Kopecká',
'Bartošová', 'Vlčková', 'Musilová', 'Šimková', 'Poláková', 'Konečná', 'Malá', 'Čechová', 'Kadlecová', 'Štěpánková',
'Staňková', 'Holubová', 'Dostálová', 'Soukupová', 'Šťastná', 'Marešová', 'Sýkorová', 'Moravcová', 'Tichá', 'Valentová',
'Vávrová', 'Matoušková', 'Bláhová', 'Říhová', 'Ševčíková', 'Burešová', 'Hrušková', 'Mašková', 'Pavlíková', 'Dušková',
'Hrubá', 'Havlíčková', 'Jandová', 'Machová', 'Müllerová', 'Lišková',
];
// logic
$seed = (int) preg_replace('/[^0-9]/', '', $seed);
if ($seed % 2 === 0) {
mt_srand($seed);
$randomFirstNameIndex = rand(0, count($maleFirstName) - 1);
mt_srand($seed);
$randomLastNameIndex = rand(0, count($maleLastName) - 1);
return sprintf('%s %s', $maleFirstName[$randomFirstNameIndex], $maleLastName[$randomLastNameIndex]);
}
mt_srand($seed);
$randomFirstNameIndex = rand(0, count($femaleFistName) - 1);
mt_srand($seed);
$randomLastNameIndex = rand(0, count($femaleLastName) - 1);
return sprintf('%s %s', $femaleFistName[$randomFirstNameIndex], $femaleLastName[$randomLastNameIndex]);
}
}
?>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment