Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Avatar

Marko Korhonen FunctionalHacker

  • Lahti, Finland
View GitHub Profile
@FunctionalHacker
FunctionalHacker / assignment1.md
Created Mar 19, 2018
Käyttöliittymän arviointi
View assignment1.md

Käyttöliittymän arviointi

VR: edestakaisen junalipun osto (perhelippu, 2 aikuista ja 2 lasta)

Tässä dokumentissa arvioin Valtion Rautateiden tarjoaman internetissä toimivan lipunostopalvelun tehokkuutta, tuloksellisuutta ja käyttäjäkokemusta.

Tehokkuutta mittaan ostotapahtuman alusta loppuun suorittamilta vaaditulla ajalla. Tuloksellisuudella mitataan ostotapahtuman onnistumista ja käyttäjäkokemuksella mitataan käyttäjän näkökulmasta tapahtuman miellyttävyyttä ja helppoutta.